Ukens fokus: KF

2 min read

Denne uken ønsker vi å løfte frem læremidlene fra Kommuneforlaget – de finner du selvsagt i Skolons bibliotek.

KFs visjon er «En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge». De sentrale oppgavene for KFs digitale verktøy er å bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte. Alle kommuner og fylkeskommuner har et kundeforhold til KF i dag.

Skrible

Skrible er et nytt og banebrytende skriveverktøy som kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk for å gjøre skriveprosessen mer lærerik og effektiv. Når eleven skriver, gir Skrible veiledning og tips til hvordan eleven selv kan forbedre teksten sin, uten at verktøyet automatisk retter teksten. Skrible er tverrfaglig, og er utviklet for elever og lærere fra 5. trinn og oppover, inkludert voksenopplæring.

Skolerom

Skolerom er et tverrfaglig verktøy for gode leseopplevelser og nivåtilpasset læring, og er et leseverktøy for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Kompetansemålene fra den nye læreplanen LK20 ligger til grunn for det brede utvalget av tekster. Alle læringsressurser kan settes sammen i egne læringsstier. Alle lærere har tilgang til sitt eget «Lærerrom». Her kan de lage og distribuere tverrfaglige og nivåtilpassede oppgaver og læringsstier tilknyttet de multimodale artiklene.

eMatte

eMatte er et digitalt regneverktøy som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at læreren kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Underveis får elevene pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen. Elevene får pedagogisk støtte og veiledning underveis i hvordan de kan komme videre i utregningene. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan læreren få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen.  

Verktøyene fra KF finner du i biblioteket.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Informasjon

2 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Denne uken ønsker vi å løfte frem læremidlene fra Kommuneforlaget – de finner du selvsagt i Skolons bibliotek.

KFs visjon er «En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge». De sentrale oppgavene for KFs digitale verktøy er å bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte. Alle kommuner og fylkeskommuner har et kundeforhold til KF i dag.

Skrible

Skrible er et nytt og banebrytende skriveverktøy som kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk for å gjøre skriveprosessen mer lærerik og effektiv. Når eleven skriver, gir Skrible veiledning og tips til hvordan eleven selv kan forbedre teksten sin, uten at verktøyet automatisk retter teksten. Skrible er tverrfaglig, og er utviklet for elever og lærere fra 5. trinn og oppover, inkludert voksenopplæring.

Skolerom

Skolerom er et tverrfaglig verktøy for gode leseopplevelser og nivåtilpasset læring, og er et leseverktøy for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Kompetansemålene fra den nye læreplanen LK20 ligger til grunn for det brede utvalget av tekster. Alle læringsressurser kan settes sammen i egne læringsstier. Alle lærere har tilgang til sitt eget «Lærerrom». Her kan de lage og distribuere tverrfaglige og nivåtilpassede oppgaver og læringsstier tilknyttet de multimodale artiklene.

eMatte

eMatte er et digitalt regneverktøy som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at læreren kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Underveis får elevene pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen. Elevene får pedagogisk støtte og veiledning underveis i hvordan de kan komme videre i utregningene. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan læreren få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen.  

Verktøyene fra KF finner du i biblioteket.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.