ILT Education vil gjøre undervisningen mer likeverdig

november 14, 2022Digital verktøy og ressurser
4 min read

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. Vi har gleden av å ønske dem velkommen som partner i Skolon! Derfor har vi intervjuet Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT Education, om deres verktøy og hvorfor de er en del av Skolon.

Alexandra, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt:
Hva er ILT Education?

ILT Education er Nordens ledende EdTech-selskap og fins i dag i 10 land: Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Østerrike og Sveits. Over 1 million barn har nå tilgang til vår svært populære bildeboktjeneste, Polylino. Vi har vært på det svenske markedet i over 30 år, og har kommuneavtaler med stort sett alle svenske kommuner på våre tjenester, det vil si 287 av 290 kommuner. Våre produkter bygger på vår visjon rundt likeverdighet og inkludering og «At alle elever har rett til likeverdig opplæring».

Hvordan fungerer tjenestene deres?

Vi har tre tjenester som vil tilbyr til barn og elever i barnehage og skole.

Polylino er en digital, flerspråklig bildeboktjeneste som retter seg mot barn i alderen 0-6 år. Polylino støtter opp under barnehagenes språkutviklingsarbeid, og lar barna lese og lytte til bøker på over 60 språk. Tjenesten inkluderer en lærerveiledning som gjør det enkelt å komme i gang. Med tilleggstjenesten Polylino Home Access, kan barna også lytte til bildebøker på ulike språk hjemme, og dermed er hjemmet også inkludert i barnehagens arbeid med litteratur. Den siste store avtalen ble gjort med Drammen kommune i Norge som valgte Polylino til alle sine barnehager. Tjenesten brukes idag over en million barn rundt omkring i verden!

Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Med tanke på rapportene som kommer ut om lesing akkurat nå, om at elevenes leseferdigheter synker, så er dette en tjeneste i tiden som passer for de som ønsker å øke elevenes leseinteresse.

Med Manabua får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen. Verktøyet består av filmer med tilhørende quiz og begrepsforklaringer på mange språk, og er foreløpig tilpasset læreplanen for 5. – 10. trinn. Tjenesten oppdateres jevnlig med nye filmer, begreper og nye språk.

Hvem kan bruke tjenestene?

Tjenestene er rettet mot lærere, barn og elever i barnehage og skole.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Alle våre tjenester har som mål å inkludere elever og gjøre undervisningen mer likeverdig, uavhengig av språkbakgrunn. Grunnlaget for tjenestene er basert på forskningen rundt «translanguaging» (transspråking) til Jim Cummins i Canada og Gudrun Svensson i Sverige, for å nevne noen. Transspråking betyr at man ser elevenes morsmål som en ressurs i forhold til læring, og handler om bevisst å bruke elevenes flerspråklighet i undervisningen ved at la elevene aktivt få bruke alle sine språk og språklig repertoar som ressurs i sin læring. Dette innebærer også at vi fremhever barnas kulturelle identitet og styrker barnas bakgrunn og forbereder de på å bli verdensborgere.

Derfor er ILT Education med i Skolon

Ønsker kundene å ha oss i Skolon, syns jeg vi skal være der!

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Ja! To ganger i året kjører vi en kundeundersøkelse for våre tjenester. For Polylino barnehage, som er det produktet vi har hatt lengst i Norge, viser undersøkelsen at tjenesten virkelig har hatt stor betydning for språkutviklingen hos barnehagebarna, og at selvtilliten og stoltheten til de med fremmedspråklig bakgrunn har økt betydelig. Det er resultater vi er svært glade for, og stolte over!

Se mer av ILT Education:

Detta er ILT Education:

Utdanningsselskapet ILT Education er en markedsledende leverandør av spesialpedagogiske verktøy til svenske skoler med fokus på elever med lese- og skrivevansker og nyankomne elever. Deres mål er å tilby alle studenter en lik utdanning og de tilbyr verktøyene Manuba, Polylino, Polylino skole, og tilleggstjenesten Polylino Home Access.

ILT Educations visjon: Alle skal ha like muligheter til å absorbere kunnskap og informasjon.

Her er ILT Educations Country Manager i Norge, Henrik Halvarsson!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. Vi har gleden av å ønske dem velkommen som partner i Skolon! Derfor har vi intervjuet Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT Education, om deres verktøy og hvorfor de er en del av Skolon.

Alexandra, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt:
Hva er ILT Education?

ILT Education er Nordens ledende EdTech-selskap og fins i dag i 10 land: Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Østerrike og Sveits. Over 1 million barn har nå tilgang til vår svært populære bildeboktjeneste, Polylino. Vi har vært på det svenske markedet i over 30 år, og har kommuneavtaler med stort sett alle svenske kommuner på våre tjenester, det vil si 287 av 290 kommuner. Våre produkter bygger på vår visjon rundt likeverdighet og inkludering og «At alle elever har rett til likeverdig opplæring».

Hvordan fungerer tjenestene deres?

Vi har tre tjenester som vil tilbyr til barn og elever i barnehage og skole.

Polylino er en digital, flerspråklig bildeboktjeneste som retter seg mot barn i alderen 0-6 år. Polylino støtter opp under barnehagenes språkutviklingsarbeid, og lar barna lese og lytte til bøker på over 60 språk. Tjenesten inkluderer en lærerveiledning som gjør det enkelt å komme i gang. Med tilleggstjenesten Polylino Home Access, kan barna også lytte til bildebøker på ulike språk hjemme, og dermed er hjemmet også inkludert i barnehagens arbeid med litteratur. Den siste store avtalen ble gjort med Drammen kommune i Norge som valgte Polylino til alle sine barnehager. Tjenesten brukes idag over en million barn rundt omkring i verden!

Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Med tanke på rapportene som kommer ut om lesing akkurat nå, om at elevenes leseferdigheter synker, så er dette en tjeneste i tiden som passer for de som ønsker å øke elevenes leseinteresse.

Med Manabua får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen. Verktøyet består av filmer med tilhørende quiz og begrepsforklaringer på mange språk, og er foreløpig tilpasset læreplanen for 5. – 10. trinn. Tjenesten oppdateres jevnlig med nye filmer, begreper og nye språk.

Hvem kan bruke tjenestene?

Tjenestene er rettet mot lærere, barn og elever i barnehage og skole.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Alle våre tjenester har som mål å inkludere elever og gjøre undervisningen mer likeverdig, uavhengig av språkbakgrunn. Grunnlaget for tjenestene er basert på forskningen rundt «translanguaging» (transspråking) til Jim Cummins i Canada og Gudrun Svensson i Sverige, for å nevne noen. Transspråking betyr at man ser elevenes morsmål som en ressurs i forhold til læring, og handler om bevisst å bruke elevenes flerspråklighet i undervisningen ved at la elevene aktivt få bruke alle sine språk og språklig repertoar som ressurs i sin læring. Dette innebærer også at vi fremhever barnas kulturelle identitet og styrker barnas bakgrunn og forbereder de på å bli verdensborgere.

Derfor er ILT Education med i Skolon

Ønsker kundene å ha oss i Skolon, syns jeg vi skal være der!

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Ja! To ganger i året kjører vi en kundeundersøkelse for våre tjenester. For Polylino barnehage, som er det produktet vi har hatt lengst i Norge, viser undersøkelsen at tjenesten virkelig har hatt stor betydning for språkutviklingen hos barnehagebarna, og at selvtilliten og stoltheten til de med fremmedspråklig bakgrunn har økt betydelig. Det er resultater vi er svært glade for, og stolte over!

Se mer av ILT Education:

Detta er ILT Education:

Utdanningsselskapet ILT Education er en markedsledende leverandør av spesialpedagogiske verktøy til svenske skoler med fokus på elever med lese- og skrivevansker og nyankomne elever. Deres mål er å tilby alle studenter en lik utdanning og de tilbyr verktøyene Manuba, Polylino, Polylino skole, og tilleggstjenesten Polylino Home Access.

ILT Educations visjon: Alle skal ha like muligheter til å absorbere kunnskap og informasjon.

Her er ILT Educations Country Manager i Norge, Henrik Halvarsson!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.