Med IntoWords kan barn og voksne lese, skriva og lære på lik linje med alle andra

mai 12, 2023Nyheter
4 min read

Velkommen til biblioteket -Vitec MV! Med diskré hjelp fra IntoWords kan barn og voksne med dysleksi og andre lese- og skriveutfordringer lese, skrive og lære på lik linje med alle andre. Vi har slått av en prat med Trude Husøy Malnes, daglig leder i Vitec MV, om deres verktøy IntoWords og samarbeidet med Skolon.

Trude, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Vitec MV?

I mer enn 30 år har Vitec MV utviklet lese- og skriveteknologi som støtter personer med lese- og skriveutfordringer og dysleksi. Kjerneproduktet vårt er IntoWords, som daglig hjelper personer i hele Norden med å lese og skrive.

Hvordan fungerer verktøyet IntoWords?

Når du som elev, student eller lærer bruker IntoWords, skal du kun forholde deg til en arbeidsprosess
-uansett hvilken plattform du arbeider på. IntoWords er med deg overalt; på din PC, Chromebook, Mac
,nettbrett og telefon. I den diskré verktøylinja til IntoWords finner du en lang rekke funksjoner som støtter
når du leser, skriver og lærer. Her er noen av favorittfunksjonene blant våre brukere:

 • opplesning
 • opplesning når du skriver
 • ordforslag
 • hurtigoversetter
 • tale-til-tekst
 • PDF-leser med OCR-funksjon
 • lage lydfil av skrevet tekst
 • IntoWords-treneren (små kurs i bruk av Lese- og skriveteknologi)
 • grammatikk
 • skriverammer

Hvem kan bruke tjenestene?

Alle kan bruke IntoWords, også de som ikke har lese- og skrivevansker. IntoWords støtter lese- og skriveutvikling for alle elever, blant annet gjennom å bruke IntoWords i språkfag eller gjennom å bruke skriverammene. Samtidig gir IntoWords god støtte til de som har lese- og skrivevansker.

IntoWords er godkjent av NAV for elever med dysleksi, og er et godkjent hjelpemiddel på nasjonale prøver og eksamen. IntoWords blir brukt på både skoler og arbeidsplasser, samtidig som brukerne har støtte av verktøyet på fritiden også. IntoWords sin verktøylinje kan du få til PC, Chromebook, Mac, nettbrett og telefon, og du har dermed støtte av IntoWords uansett hva du jobber med, og uansett hvor du er -hele døgnet.

Hvilke muligheter finnes det i tjenestene?

Når IntoWords støtter deg i lesing og skriving, kan du bruke energien til å fokusere på innholdet i lese- og skrivearbeidet. Med opplesning, bildeleser, OCR-behandler og lagre lydfil blir alt innhold i alle typer tekster tilgjengelig for deg, uansett hvilken plattform du jobber på. Med skrive- og stavehjelp i verktøyet får du en flytende og uforstyrret arbeidsflyt når du skriver. IntoWords har med andre ord alt du trenger for å få en god lese- og skriveprosess.

Derfor er Vitec MV med i Skolon

Vitec MV er med i Skolon fordi vi ønsker å være tilgjengelig for alle. Vi ønsker å nå ut til brukere som trenger støtte av IntoWords, slik at vi kan gjøre en forskjell i hverdagen for våre brukere.

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Med jevne mellomrom holder vi webinarer og kurs som hjelper deg med å komme godt i gang med IntoWords. I implementeringen av IntoWords får du god støtte hvis du ønsker det. Vi har god erfaring i å gjøre brukere, lærere, spesialpedagoger og andre til eksperter i bruk av verktøyet. Alle kan dessuten få god støtte i opplæringen gjennom IntoWords-treneren som ligger innebygget i verktøyet.

Se mer av Vitec MV

Kjøp IntoWords direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

IntoWords er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til IntoWords i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Velkommen til biblioteket -Vitec MV! Med diskré hjelp fra IntoWords kan barn og voksne med dysleksi og andre lese- og skriveutfordringer lese, skrive og lære på lik linje med alle andre. Vi har slått av en prat med Trude Husøy Malnes, daglig leder i Vitec MV, om deres verktøy IntoWords og samarbeidet med Skolon.

Trude, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Vitec MV?

I mer enn 30 år har Vitec MV utviklet lese- og skriveteknologi som støtter personer med lese- og skriveutfordringer og dysleksi. Kjerneproduktet vårt er IntoWords, som daglig hjelper personer i hele Norden med å lese og skrive.

Hvordan fungerer verktøyet IntoWords?

Når du som elev, student eller lærer bruker IntoWords, skal du kun forholde deg til en arbeidsprosess
-uansett hvilken plattform du arbeider på. IntoWords er med deg overalt; på din PC, Chromebook, Mac
,nettbrett og telefon. I den diskré verktøylinja til IntoWords finner du en lang rekke funksjoner som støtter
når du leser, skriver og lærer. Her er noen av favorittfunksjonene blant våre brukere:

 • opplesning
 • opplesning når du skriver
 • ordforslag
 • hurtigoversetter
 • tale-til-tekst
 • PDF-leser med OCR-funksjon
 • lage lydfil av skrevet tekst
 • IntoWords-treneren (små kurs i bruk av Lese- og skriveteknologi)
 • grammatikk
 • skriverammer

Hvem kan bruke tjenestene?

Alle kan bruke IntoWords, også de som ikke har lese- og skrivevansker. IntoWords støtter lese- og skriveutvikling for alle elever, blant annet gjennom å bruke IntoWords i språkfag eller gjennom å bruke skriverammene. Samtidig gir IntoWords god støtte til de som har lese- og skrivevansker.

IntoWords er godkjent av NAV for elever med dysleksi, og er et godkjent hjelpemiddel på nasjonale prøver og eksamen. IntoWords blir brukt på både skoler og arbeidsplasser, samtidig som brukerne har støtte av verktøyet på fritiden også. IntoWords sin verktøylinje kan du få til PC, Chromebook, Mac, nettbrett og telefon, og du har dermed støtte av IntoWords uansett hva du jobber med, og uansett hvor du er -hele døgnet.

Hvilke muligheter finnes det i tjenestene?

Når IntoWords støtter deg i lesing og skriving, kan du bruke energien til å fokusere på innholdet i lese- og skrivearbeidet. Med opplesning, bildeleser, OCR-behandler og lagre lydfil blir alt innhold i alle typer tekster tilgjengelig for deg, uansett hvilken plattform du jobber på. Med skrive- og stavehjelp i verktøyet får du en flytende og uforstyrret arbeidsflyt når du skriver. IntoWords har med andre ord alt du trenger for å få en god lese- og skriveprosess.

Derfor er Vitec MV med i Skolon

Vitec MV er med i Skolon fordi vi ønsker å være tilgjengelig for alle. Vi ønsker å nå ut til brukere som trenger støtte av IntoWords, slik at vi kan gjøre en forskjell i hverdagen for våre brukere.

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Med jevne mellomrom holder vi webinarer og kurs som hjelper deg med å komme godt i gang med IntoWords. I implementeringen av IntoWords får du god støtte hvis du ønsker det. Vi har god erfaring i å gjøre brukere, lærere, spesialpedagoger og andre til eksperter i bruk av verktøyet. Alle kan dessuten få god støtte i opplæringen gjennom IntoWords-treneren som ligger innebygget i verktøyet.

Se mer av Vitec MV

Kjøp IntoWords direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

IntoWords er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til IntoWords i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Flere artikler vi tror du vil like

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.