Zokrates ser at lærerens arbeid forenkles med integrasjon mot Skolon

mars 31, 2022Nyheter
3 min read

Skolons integrasjon gjør samlingen av digitale læremidler og verktøy sømløst tilgjengelig i Microsoft Teams. Fra 2022 kan vi stolt presentere at vi har enda en integrasjon gjennom tjenesten Zokrates, der vi sammen utgjør en heldekkende og brukervennlig læringsplattform i Teams. Det gir tilgang til digitale læringsressurser og verktøy i Teams og betydelig bedre støtte for lærere og elever i undervisningen. Vi har snakket med Jan-Helge Akersveen, Tidstyvbekjemper i Enable, om hvorfor Zokrates passer så godt sammen med Skolon.

Jan-Helge gir en kort introduksjon om tjenesten
– Zokrates er en tjeneste for digital læring som er helintegrert i Teams med enkel tilgang til kompetansemål, koblet opp til GREP-koder. I ressursen finnes det mulighet til å individtilpasse undervisningsplaner i ulike emner, som er helt unikt på markedet. Det er enkel tilgang til læreplaner for emnene og de foresatte har tilgang til foreldreportalen, der de kan finne all informasjonen de behøver knyttet til sitt barn. 


En enklere hverdag for elever, lærere og foresatte
Zokrates er et godt verktøy for læreren til å individtilpasse undervisningen.
-Det finnes gode rapporteringsmuligheter relatert til kompetansemålene og vi har et stort fokus på brukervennlighet. Tjenesten inneholder også en fagrapport for hver elev med informasjon fra hvert fag. Her får læreren opp alle vurderingene innen en definert periode, der de blant annet får opp informasjon om hvordan eleven har svart opp mot kompetansemålene. Her vil de også kunne få legge inn en kort tilbakemelding, forteller Jan-Helge.

For elevene er Zokrates deres informasjonskanal knyttet opp til sine lekser og ukeplan. Her får de se planen for uken, hvilke oppgaver de skal utføre, og når innleveringer skal sendes inn. Jan-Helge forklarer hvordan innleveringsverktøyet fungerer.
-Innleveringsverktøyet er tett koblet opp mot OneDrive. Zokrates ivaretar elevenes behov på en god måte gjennom dens individtilpassing av undervisningsopplegg, for elevene med andre behov betyr dette at deres timeplaner speiler deres nivå. Elevene får også tilbakemeldinger fra læreren gjennom løsningen. Foresatte har tilgang til foresattportalen, der foresatte har mulighet til å se sine barns ukeplaner, status på innleveringer og meldinger. De foresatte logger seg på med ID-porten.

Jan-Helge ser at lærerens arbeid forenkles med integrasjon mot Skolon
-En integrasjon med Skolon beriker begge løsningene så vi kan tilby innhold direkte gjennom Zokrates. Dette kommer til å gjøre det enklere for læreren å koble digitalt innhold til undervisningsoppleggene, og tilby skreddersydde undervisningsopplegg for de med ekstra behov. Planmodulen kan kombineres med Skolons dyplenker – der indekserte verktøy gjøres søkbare etter emner og underkategorier. Dermed forenkles lærerens arbeid med å lete etter relevant digitalt innhold til leksene. 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

3 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Skolons integrasjon gjør samlingen av digitale læremidler og verktøy sømløst tilgjengelig i Microsoft Teams. Fra 2022 kan vi stolt presentere at vi har enda en integrasjon gjennom tjenesten Zokrates, der vi sammen utgjør en heldekkende og brukervennlig læringsplattform i Teams. Det gir tilgang til digitale læringsressurser og verktøy i Teams og betydelig bedre støtte for lærere og elever i undervisningen. Vi har snakket med Jan-Helge Akersveen, Tidstyvbekjemper i Enable, om hvorfor Zokrates passer så godt sammen med Skolon.

Jan-Helge gir en kort introduksjon om tjenesten
– Zokrates er en tjeneste for digital læring som er helintegrert i Teams med enkel tilgang til kompetansemål, koblet opp til GREP-koder. I ressursen finnes det mulighet til å individtilpasse undervisningsplaner i ulike emner, som er helt unikt på markedet. Det er enkel tilgang til læreplaner for emnene og de foresatte har tilgang til foreldreportalen, der de kan finne all informasjonen de behøver knyttet til sitt barn. 


En enklere hverdag for elever, lærere og foresatte
Zokrates er et godt verktøy for læreren til å individtilpasse undervisningen.
-Det finnes gode rapporteringsmuligheter relatert til kompetansemålene og vi har et stort fokus på brukervennlighet. Tjenesten inneholder også en fagrapport for hver elev med informasjon fra hvert fag. Her får læreren opp alle vurderingene innen en definert periode, der de blant annet får opp informasjon om hvordan eleven har svart opp mot kompetansemålene. Her vil de også kunne få legge inn en kort tilbakemelding, forteller Jan-Helge.

For elevene er Zokrates deres informasjonskanal knyttet opp til sine lekser og ukeplan. Her får de se planen for uken, hvilke oppgaver de skal utføre, og når innleveringer skal sendes inn. Jan-Helge forklarer hvordan innleveringsverktøyet fungerer.
-Innleveringsverktøyet er tett koblet opp mot OneDrive. Zokrates ivaretar elevenes behov på en god måte gjennom dens individtilpassing av undervisningsopplegg, for elevene med andre behov betyr dette at deres timeplaner speiler deres nivå. Elevene får også tilbakemeldinger fra læreren gjennom løsningen. Foresatte har tilgang til foresattportalen, der foresatte har mulighet til å se sine barns ukeplaner, status på innleveringer og meldinger. De foresatte logger seg på med ID-porten.

Jan-Helge ser at lærerens arbeid forenkles med integrasjon mot Skolon
-En integrasjon med Skolon beriker begge løsningene så vi kan tilby innhold direkte gjennom Zokrates. Dette kommer til å gjøre det enklere for læreren å koble digitalt innhold til undervisningsoppleggene, og tilby skreddersydde undervisningsopplegg for de med ekstra behov. Planmodulen kan kombineres med Skolons dyplenker – der indekserte verktøy gjøres søkbare etter emner og underkategorier. Dermed forenkles lærerens arbeid med å lete etter relevant digitalt innhold til leksene. 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.