Release för Skolon 5.19 – nyheter och förbättringar i platt...

1 juli|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.19 består av både nyheter och förbättringar i plattformen.

Skolon 5.19 är en release som innebär en av de största nyheterna hittills i Skolon, nämligen möjligheten att hantera skolans licenser via så kallade licenspooler. Utöver det har en rad förbättringar gjorts på befintliga funktioner.

För skoladministratörer:

 • Uppdaterad verktygshantering
  Från och med version 5.19 kan licensverktyg, lokala verktyg och kostnadsfria verktyg hanteras på ett och samma ställe i skoladmin. Det blir alltså möjligt att hantera alla typer av verktyg på samma ställe och endast de verktyg som är tillgängliga på skolan visas nu i översikten.
 • Lansering av licenspooler
  För verktyg med licenser finns nu, utöver den beprövade licenshanteringen, även möjlighet att hantera licenser via licenspooler. Licenser och användare kopplas till en pool och lediga licenser i poolen tilldelas automatiskt till de användare som är anslutna till denna pool. Detta innebär exempelvis att när nya elever tillkommer i en klass eller grupp som är kopplad till en licenspool får de automatiskt en licens om det finns lediga licenser.
 • Datadelning till leverantör
  Automatisk förprovisionering (aktiveras av respektive leverantör) – när funktionen aktiverats behöver eleverna inte längre ha loggat in i ett verktyg via Skolon för att de skall vara synliga i verktyget för lärarna.
 • Möjlighet för skoladministratörer att dölja verktyg i biblioteket.
 • Demoanvändare och önskemål för verktyg visas nu för skoladministratörer i Skolons bibliotek.

För användare:

 • Finns nu filter för att sortera fram kostnadsfria verktyg i biblioteket.

Frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till oss eller lära dig mer i vårt hjälpcenter!

KONTAKTA SKOLON SUPPORT
BESÖK VÅRT SUPPORTCENTER MED HJÄLPARTIKLAR

Release för Skolon 5.17 – fixar och förbättringar i plattfo...

27 april|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.17 består av flera fixar och förbättringar i plattformen.

 

Skolon 5.17 är en release som består av underhåll av befintliga funktioner och uppdateringar som gör att plattformen kommer att fungera ännu smidigare för dig som användare. Här nedan kan du ta del av alla fixar, förbättringar och nyheter i plattformen.

Fixar och förbättringar för användare:

 • Uppdaterat hantering av referensnummer på ordrar vid köp av verktyg.
 • Referensnummer/kostnadsställe har förtydligats och anges nu i kassan vid utcheckning av order vid köp av verktyg.
 • Förbättrat sökning på verktyg i Biblioteket med mer relevanta sökträffar högre upp i listan.
 • Generella buggfixar för underhåll av Skolons iOS-app.
 • Generella buggfixar för underhåll av plattformen.

Nya funktioner:

 • Ny orderhistorik vid köp av verktyg i Skol- och Org-admin med bland annat:
  1. Summering av antal ordrar, köpta licenser och ordervärde.
  2. Status för varje order i översikten.
  3. Tydligare information om varje enskild order, inklusive referensnummer och orderreferens.
 • Faktureringsinformation kan nu hanteras i Orgadmin. Kompletta uppgifter är ett krav för att kunna genomföra ett köp av verktyg i Skolons Bibliotek.

Frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till vår support här.

Release för Skolon 5.16 – fixar och förbättringar i plattfo...

19 mars|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.16 består av flera fixar och förbättringar i plattformen.

 

Skolon 5.16 är en release som består av underhåll av befintliga funktioner och uppdateringar som gör att plattformen kommer att fungera ännu smidigare för dig som användare. Här nedan kan du ta del av alla fixar, förbättringar och nyheter i plattformen.

Fixar och förbättringar för användare:

 • Biblioteket – kosmetiska uppdateringar i det nya biblioteket baserat på användarinput, vilket bland annat innefattar förbättrade sorterings- och filtreringsmöjligheter.
 • iOS -app – ännu enklare användning av iOS-appen om du som användare är kopplad till flera skolor, då det nu är möjligt att byta mellan skolor från ”Mina inställningar”.

Uppdateringar för Skolon Köp:

 • Inköpsrättigheter byter namn till budget.
 • Uppdaterat flödet för hur en budgetadministratör skapar upp och tilldelar budgetar för att köp ska kunna genomföras.
 • Utcheckning vid varukorg – enklare att välja budgetar innan beställningen slutförs.
 • Tydligare menyer för dig som använder Skolon Köp.Flera uppdateringar görs kontinuerligt för att göra det ännu enklare att beställa dina licenser direkt från Skolons bibliotek.
  Läs mer om funktionaliteten rörande Skolon Köp här.

Nya funktioner:

 • Uppdatering av webbläsartillägg till Google Chrome.
 • Lansering av nytt webbläsartillägg till Microsoft Edge.

För mer information om webbläsartilläggen kan du läsa vårt pressmeddelande och vår hjälpartikel.

Frågor eller funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till vår support här.

Release för Skolon 5.15 – fixar och förbättringar i plattfo...

2 februari|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.15 består av flera fixar och förbättringar i plattformen.

 

Skolon 5.15 är en mindre release som består av underhåll av befintliga funktioner – här nedan kan du ta del av alla fixar och förbättringar i plattformen.

Fixar och förbättringar för användare:

 • En ny sida har tagits fram med tydligare felmeddelande för misslyckade inloggningar från användare som använder huvudmannens egen IDP.
 • Det har blivit enklare att se vilka grupper man som skoladministratör tilldelat licenser för.
 • Löst bugg där vissa användare inte kunde ändra ”Öppna verktyg i ny flik” genom ”Mina inställningar”.
 • Löst bugg där sökning av lokala verktyg under ”Användning” i Datavisualiseraren inte gav några träffar.

Frågor och funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till vår support här.

Release för Skolon 5.10 och 5.11 – förbättringar och ny fun...

15 september|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.10 + 5.11 består av flera förbättringar och ny funktionalitet.

 
Release för Skolon 5.10 och 5.11 – här nedan kan du ta del av all ny funktionalitet, samt fixar och förbättringar i plattformen.

Nya funktioner i Skolon:

 
Förprovisionering
Förprovisionering gör det möjligt för verktyg som kräver åtkomst till användardata i förväg att hämta informationen från Skolon. Om du är organisationsadministratör i Skolon styr du vilken eller vilka leverantörer som ska få åtkomst till användardatan. Givetvis krävs det att användaren i fråga har licens för att datan ska bli tillgänglig för leverantören.

Lokala verktyg från “lägg till verktyg”
Nu blir det ännu enklare för användare att lägga till lokala verktyg som skapats av sin huvudman eller administratör. Användaren når dem längst ned från knappen “Lägg till verktyg” i sin samling. Läs mer om att lägga till lokala verktyg här.

Nå support direkt från plattformen
Lärare kan nu enkelt navigera till de mest besökta supportartiklarna samt söka efter och hitta andra artiklar direkt från plattformen. Supportfunktionen hittas längst ned till höger i plattformen genom att klicka på ikonen med frågetecknet.

Kom igång-guide för lärare i plattformen
Ny, unik funktionalitet som ger lärare en snabbutbildning i hur Skolon fungerar – direkt i plattformen. Utbildningen består av fem moment i de grundläggande funktionerna i Skolon. Utbildningen kan genomföras när som helst, hur många gånger som helst.

Utbildningen finns tillgänglig längst ned till vänster i Skolon efter att användaren loggat in. Du kan även läsa mer om kursen här.

Mina personuppgifter
Det blir ännu enklare och tydligare att se vilka personuppgifter som Skolon behandlar och skickar vidare när verktygen används. Nu kan alla användare se vilka verktyg som det skickats personuppgifter till från Skolon under “Mina inställningar”. För att se vilka personuppgifter som skickats – tryck på ikonen för det verktyg du vill veta mer information kring.
 

Fixar och förbättringar för användare:

 
Ny design för ”Lägg till från min samling”
Lägg till-rutan längst ned i samlingen där användare hittar alla de verktyg de har tillgång till, men som inte visas utåt i samlingen, har fått sig en fräschare look. Det har även tillkommit en sökruta för ännu enklare navigering.

Ta bort från allas samling
Vyn för hantering av skollicenser har uppdaterats med en knapp som gör det möjligt för administratörer att ta bort verktyg från alla användares samlingar samtidigt.

Tilldela gratisverktyg till alla i samlingen
Administratörer kan nu tilldela gratisverktyg till alla användare samtidigt från skoladmin.

Enklare att tilldela lokala verktyg
Ny design av hur lokala verktyg administreras på skol- och organisationsnivå med syfte att göra det enklare att tilldela lokala verktyg till användare, klasser och grupper.

Det går nu även att flagga de lokala verktyg som använder en inloggningsmetod med “Stöd för automatisk inloggning” – genom flaggningen försvinner ikonen för lokala verktyg från verktyget i samlingen. Läs mer om hur du kan använda den nya inställningen här.

Åtgärdande av bugg gällande licensflytt
Åtgärdande av bugg som gjorde att flytt av licenser mellan skolor inte fungerade som tänkt.

Frågor och funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till vår support här.

Release för Skolon 5.9: förbättringar och ny funktionalitet ̵...

8 maj|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.9 består av flera förbättringar och ny funktionalitet.

I den nya releasen av Skolon kan vi bland annat presentera en efterlängtad nyhet – funktionen Share to Teams. Här nedan kan du läsa mer om den och övriga förbättringar och funktionalitet i Skolon 5.9.

Nya funktioner i Skolon:

 • Share to Teams – dela Skolonverktyg direkt från Min samling till Microsoft Teams. För att kunna göra detta behöver du som administratör först aktivera funktionen, så att användarna kan ta del av den. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar Share to Teams, men också hur du aktiverar delning mellan Skolon och Google Classroom.
 • Lokala verktyg finns nu tillgängligt under ”Mina klasser”.

Fixar och förbättringar för användare:

 • Det går nu att hantera ”Skoladministratörsroll” via Skoladmin för en användare även om ”Mina inställningar” är låsta.
 • En informationsnotis syns nu om man försöker lägga till en länk till ett lokalt verktyg utan att inleda med http/https.
 • Uppdaterat formulär för Skolinställningar i Skoladmin.

Frågor och funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna?
Välkommen att höra av dig till vår support här.

Skapa digitala lektioner och möten direkt i Skolon och din samlin...

4 april|

Med anledning av coronavirusets utveckling har svenska skolor behövt förbereda sig inför eller aktivt arbeta med distansundervisning. På Skolon arbetar vi ständigt med att utveckla nya funktioner för att göra det så enkelt som möjligt att använda sig av digitala verktyg – både i klassrummet och på distans. En av de färskaste är möjligheten att skapa digitala möten och lektioner direkt i Skolon.

I varje lärares samling i Skolon är det nu möjligt att skapa ett digitalt möte i Google Meet med ett klick. Läraren kan välja mellan att bjuda in sin klass, grupp eller utvalda lärare eller elever för en digital lektion. Lektionen hamnar sedan automatiskt i både Google Meet och i kalendern på valt datum och tid, vilket förenklar scenariot för alla som är involverade i bokningen.

Verktyget syftar till att ta bort eventuella hinder för att starta en digital lektion eller möte.

Observera att du behöver ha ett Googlekonto för att kunna skapa en distanslektion från Skolon i Google Meet. Dina elever måste även ha en e-postadress inskriven på sitt Skolonkonto som går till en aktiv e-postlåda.

Sök efter ”Distanslektion” i biblioteket – verktygets ikon ser du här till vänster. Klicka på ”Lägg till” – därefter hamnar det i din samling och du startar det med ett klick!

Läs och se mer om funktionen på vår informationssida.

Se även vår instruktionsfilm om hur du går tillväga:

Release notes Skolon 5.8 – fixar och förbättringar

3 mars|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.8 består av flera förbättringar och ny funktionalitet – här nedan kan du läsa mer om dem.

Nya funktioner i Skolon:

 • Möjligt att beställa licenser via Orgadmin (för dig med Skolon Köp)
 • Skolon Köp: Möjligt att se orderhistorik i Orgadmin (för dig med Skolon Köp)

Fixar och förbättringar för användare:

 • Förbättrat touchstöd i Min samling
 • I Mina klasser Pro är det nu möjligt att navigera till grupper från användarvyn
 • Skoladministratörer kan inte längre köpa huvudmanslicenser, detta kräver den organisationsadministrativa rollen (för dig med Skolon Köp)

 

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna i Skolon?
Vi hjälper gärna till! Hör av dig till vår support här.

Release notes Skolon 5.7 – fixar och förbättringar

31 januari|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.7 består av flera förbättringar och ny funktionalitet – här nedan kan du läsa mer om dem.

Fixar och förbättringar för användare:

 • Uppdaterat utseende för beställning av licenser på små skärmar
 • ”Er referens” vid beställning av licenser är nu obligatoriskt att fylla i
 • Skolons menyer har nu fått förtydligande text när man håller muspekaren över ikonerna
 • Menyn för att välja sina skolor i Skolon går nu att scrolla i
 • Offertförfrågan på läromedel i Skolon Köp utan prissatta licenser kan nu göras direkt i Skolon (NY!)

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna i Skolon?
Vi hjälper gärna till! Hör av dig till vår support här.

Release notes Skolon 5.6 – fixar och förbättringar

16 december|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.6 består av flera förbättringar och ny funktionalitet – här nedan kan du läsa mer om dem.

Förbättringar:

 • Färgerna på knappar i Min samling i mobilen är uppdaterade.
 • Vid skapande av ny licensförfrågan till partners i Skoladmin är dialogen uppdaterad för att inte oavsiktligt stängas ned lika lätt.
 • Touchstöd för djuplänkar i Min samling är förbättrat.
 • Djuplänkar i Biblioteket är nu endast möjliga att dela om man har tillgång till verktyget.
 • Utseende på notismail har uppdaterats.
 • Vid ny licensförfrågan är det nu förtydligat hur man väljer alla skolor.
 • Förbättrat grafiken för notiser i Skolon.
 • I Skolonknappen syns inte längre verktyg med licenser som nyligen gått ut.
 • Uppdaterat placering och titel på varukorg gällande Skolon Köp.
 • Förbättrat hur tillgängliga användartyper för en produkt visas vid Skolon Köp.
 • Vid köp av verktyg töms nu varukorgen helt vid utloggning.
 • Uppdaterat så att LMS:er visar korrekt innehåll i Min samling.
 • Uppdaterat utseende på Skolonknappen.

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna i Skolon?
Vi hjälper gärna till! Hör av dig till vår support här.