Investerare

Här finns information om Skolonkoncernen för aktieägare, investerare och analytiker. Ta del av bolagsinformation, finansiella rapporter, pressmeddelanden och följ resan mot digitalt lärande för alla!

Kommande händelser

14 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

15 mars 2024
Årsredovisning 2023

April 2024
Årsstämma

Introduktion

Digitalt lärande för alla

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag grundat 2014, med missionen att möjliggöra digitalt lärande för alla. Skolons plattform samlar skolans alla digitala läromedel och skolverktyg på ett ställe och får dem att fungera enkelt och säkert i klassrummet för lärare och elever. Idag finns över en halv miljon betalande användare i plattformen och bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige, Norge och England. Biblioteket i Skolon innehåller över 4600 digitala skolverktyg och läromedel från över 150 leverantörer och omfattar många av norra Europas främsta edtech-bolag.

Skolon har nominerats till och tilldelats flertalet priser inom teknik, innovation och edtech. Både 2021 och 2022 utsågs Skolon till ett av de snabbast växande techbolagen i Sverige genom Deloittes lista “Technology Fast50”, vilken rankar alla techbolag i Sverige baserat på intäktsökning under de senaste åren. Skolon har också under flera år utsetts av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa, bland totalt 1500 utvärderade bolag.

Vår mission

Skapa en bättre, roligare och mer framgångsrik skola genom att möjliggöra digitalt lärande för alla.

En enkel och säker digital skola

Skolons plattform och erbjudande

Skolons plattform och digitala infrastruktur samlar digitala edtechverktyg och läromedel och får dem att fungera på ett enkelt sätt i klassrummet för elever och lärare. Plattformen erbjuds till utbildningsorganisationer, primärt kommunala och fristående skolhuvudmän för användande i grund- och gymnasieskolor, men plattformen används även av universitet och högskolor.

Finansiella nyckeltal

Nedanstående information avser helår 2022, hämtade från bokslutskommunikén för 2022.

0st
Antal betalande användare
0MSEK
Nettoomsättning
0%
Omsättningstillväxt i %

Röster om Skolon

Hör några av våra användare berätta mer om sin upplevelse av Skolon: