Investerare

Här finns information om Skolonkoncernen för aktieägare, investerare och analytiker. Ta del av bolagsinformation, finansiella rapporter, pressmeddelanden och följ resan mot digitalt lärande för alla!

Kommande händelser

24 april 2024
Kvartalsrapport Q1 2024

24 april 2024
Årsstämma

20 augusti 2024
Kvartalsrapport Q2 2024

Introduktion

Digitalt lärande för alla

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag grundat 2014, med missionen att möjliggöra digitalt lärande för alla. Vår plattform knyter ihop skolans alla digitala system och tjänster, samlar alla digitala läromedel och skolverktyg på ett ställe och får helheten att fungera på ett enkelt och säkert sätt i klassrummet för lärare och elever.

Idag finns över 700 000 betalande användare i plattformen och våra kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige, Norge och England. Biblioteket i Skolon innehåller över 5 500 digitala skolverktyg och läromedel från över 190 leverantörer, vilket omfattar många av Europas främsta edtech-bolag.

2021, 2022 och 2023 utsågs Skolon till ett av de snabbast växande techbolagen i Sverige genom Deloittes lista Technology Fast 50, vilken rankar alla techbolag i Sverige baserat på intäktsökning under de senaste åren. Skolon har också under flera år utsetts av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i Europa och har även uppmärksammats i sammanhang såsom Entrepreneur of the Year, Årets IPO och Tech Awards Sweden.

Vår mission

Skapa en bättre, roligare och mer framgångsrik skola genom att möjliggöra digitalt lärande för alla.

En enkel och säker digital skola

Skolons plattform och erbjudande

Skolons plattform och digitala infrastruktur samlar digitala edtechverktyg och läromedel och får dem att fungera på ett enkelt sätt i klassrummet för elever och lärare. Plattformen erbjuds till utbildningsorganisationer, primärt kommunala och fristående skolhuvudmän för användande i grund- och gymnasieskolor, men plattformen används även av universitet och högskolor.

Finansiella nyckeltal

Nedanstående information avser helår 2023, hämtade från bokslutskommunikén för 2023.

0st
Antal betalande användare
0MSEK
Nettoomsättning
0%
Omsättningstillväxt i %

Röster om Skolon

Hör några av våra användare berätta mer om sin upplevelse av Skolon: