Digitala nationella prov

En högaktuell fråga inom digitaliseringen av skolan är digitala nationella prov, något som Skolverket fått i uppdrag att möjliggöra att svenska skolor ska kunna börja genomföra successivt med start år 2024. Tusentals skolor kommer att beröras av digitaliseringen av de nationella proven – och för detta krävs både nödvändig teknik och kompetens.

Skolon arbetar för att vara en enkel, smart och säker samlingsplats för lärare, skolledare och elever. Skolonplattformen kommer också att fungera i kombination med Skolverkets provtjänst för DNP och lösa en rad av de utmaningar som skolhuvudmän behöver hantera i det kommande arbetet. På denna sida kan du läsa mer om hur Skolons arbete gällande digitala nationella prov, DNP, fortlöper.

Skolon och de digitala nationella proven – vår roll

Skolon deltar aktivt i leverantörsdialogen kring Skolverkets DNP-projekt, för att genomförandet av digitala nationella prov ska bli verklighet på bästa möjliga sätt. Skolons mål är att de skolor som använder vår plattform också ska kunna använda Skolon för att enkelt kunna tillgängliggöra Skolverkets plattform för de digitala nationella proven på ett smidigt sätt för sina användare. Att utföra ett digitalt nationellt prov ska vara lika enkelt som att använda sina digitala lärresurser via Skolon.

Den tekniska lösningen för DNP kommer att vara uppdelad i ett antal moduler: autentisering, provisionering, provkonstruktion, provutförande, rättning och arkivering. Skolon kommer att leverera systemstöd för framförallt autentisering, provisionering och enkel åtkomst till provtjänsten. Det betyder att skolor kommer att kunna läsa in alla sina användare, d.v.s. elever och lärare, automatiskt via Skolon. Autentisering innebär att säkra att rätt användare får tillgång till rätt prov vid de aktuella provtillfällena, d.v.s. en enkel åtkomst för alla användare och för att kunna utföra prov på ett säkert sätt

Autentisering

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en teknisk lösning som säkerställer att personen som loggar in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation. Skolon har ett pågående arbete ihop med Skolverket för att undersöka hur Skolon bäst ansluts till identitetsfederationen FIDUS, vilket innebär att alla skolor anslutna till Skolon kan logga in till provtjänsten.

Provisionering

För att elever och lärare ska kunna logga in till och använda Skolverkets provtjänst behöver information om användarna skickas över i förväg. Detta kallas provisionering, och det som ska skickas består av personuppgifter och undervisningsinformation om lärare och elever.
Skolon kan hantera all den information som Skolverket kräver för att provtjänsten ska fungera, och kommer inom kort ha en teknisk integration på plats som skickar över informationen på ett driftsäkert sätt till Skolverkets provtjänst. I Skolon kommer du som skolhuvudman få en översiktsvy med fullständig kontroll över informationen och kopplingarna – vilken data som finns, om något saknas och vad som synkats.

Snabba frågor & svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna och funderingarna kring Skolons ställning till de digitala nationella proven.

Kommer jag kunna använda Skolon för att provisionera Skolverkets provtjänst automatiskt?
Ja, Skolon kan hämta alla användaruppgifter som krävs av Skolverket från elevregister och andra källsystem på marknaden och skicka vidare till provtjänsten.

Kommer Skolon tillhandahålla tvåfaktorsautentisering för skolpersonal till provtjänsten?
Skolon har en pågående dialog med Skolverket för att utreda hur anslutningen till identitetsfederationen kommer gå till rent tekniskt, och vilka krav som ställs på utfärdandet av tvåfaktorsautentiseringen för att säkerställa en tillräcklig tillitsnivå.

Vi har en eller flera utvalda testskola i vår kommun, kan ni hjälpa oss med DNP?
Under 2022 kommer vi att lansera en tjänst för att administrera vilken data som skickas över till Skolverket. Denna tjänst kommer bland annat att ge er en översikt på vilken data som finns eller saknas, samt ett verktyg för att komplettera datan. Vi pratar och diskuterar gärna med er om hur vi kan hjälpa er. Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Värdefulla länkar

För dig som vill veta mer om de nationella digitala proven och hålla dig uppdaterad om senaste nytt, så rekommenderar vi dig att läsa mer på Skolverkets informationssidor:

Kontakt och mer information:

Vill du veta mer om Skolon och vår ställning till de digitala nationella proven?
Varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna!