Digitala nationella prov

Stöd för DNP – från start till mål

En högaktuell fråga inom digitaliseringen av skolan är digitala nationella prov, något som Skolverket fått i uppdrag att möjliggöra att svenska skolor ska kunna börja genomföra successivt med start år 2024. Tusentals skolor kommer att beröras av digitaliseringen av de nationella proven – och för detta krävs både nödvändig teknik och kompetens.

Skolon arbetar för att vara en enkel, smart och säker samlingsplats för lärare, skolledare och elever. Skolonplattformen kommer också att fungera i kombination med Skolverkets provtjänst för DNP och lösa en rad av de utmaningar som skolhuvudmän behöver hantera i det kommande arbetet. På denna sida kan du läsa mer om hur Skolons arbete gällande digitala nationella prov fortlöper.

Tre delar – du som huvudman väljer vilka

Vår lösning för DNP

Med våra stöd för hantering av digitala nationella prov, DNP, blir det möjligt att använda Skolons kraftfulla infrastruktur även för att säkerställa en smidig och enkel tillgång för lärare och elever till Skolverkets plattform. Med en rad smarta funktioner för provisionering, inloggning samt datavalidering, får du som huvudman en kraftfull helhetslösning som gör införandet och förvaltningen av DNP betydligt enklare.

Vi erbjuder en komplett trestegslösning, med möjlighet för dig som huvudman att välja just de delar som fyller era behov.

Provisionering

Korrekt data i korrekt format

Skolverket kräver inläsning av data, såsom exempelvis namn och klasstillhörighet, från en källa per huvudman. I många fall har huvudmän den data som krävs av Skolverket i flera olika källsystem.

Med hjälp av Skolon blir det möjligt för dig som huvudman att kombinera era olika datakällor till Skolon, i vilka ni även kan komplettera information till direkt via Skolons plattform. Med Skolons stabila synk till Skolverket blir det också möjligt att för er att GDPR-säkra hela kedjan – från start till mål.

Datavalidering och statistik

Komplett översikt ger trygghet

I Skolon får du som huvudman en sammanfattande översikt, status och rapportfunktion på både skol- och organisationsnivå över all data som rör DNP. Med tydliga grafiska element får din organisation koll och kontroll på vilken data som finns, vad som har skickats, vad som saknas – och hur ni löser det.

Arbeta förebyggande innan eventuella problem dyker upp, genom att se när och hur synkar har körts och säkra att datakvaliteten håller måttet. När det är dags för provdag har ni alla möjligheter att känna er startklara och redo.

Inloggning och åtkomst

Säker inloggning – med ett klick

Att logga in och komma åt digitala nationella prov behöver vara enkelt, tryggt och säkert för lärare och elever. Med vårt partnerskap tillsammans med Freja e-ID blir det möjligt att leva upp till kraven för e-legitimation med minst tillitsnivå 2 enligt DIGG.

Om du som huvudman har en egen lösning för 2-faktorsinloggning, så går den givetvis också bra att använda om den lever upp till de krav som Skolverket ställer för inloggningen.

Sist, men inte minst: att starta ett digitalt nationellt prov ska vara lika lätt som att starta ett digitalt verktyg eller läromedel via Skolon – med ett klick når precis rätt användare precis rätt prov.

Se och hör mer

Skolons stöd för DNP – så funkar det

All inclusive med fullt stöd eller à la carte, utefter era behov? Hör Ole Lidegran, produktchef på Skolon, berätta mer om Skolons olika stöd för genomförandet av digitala nationella prov.

Funderingar?

Vanliga frågor och svar

Skolon har ett verktyg för datavalidering och en översikt som ger er som skolhuvudman en unik överblick och möjlighet att, i tid, agera på eventuella felaktigheter.

Skolons målsättning är att erbjuda skolhuvudmän att ansluta till DNP via en egen federation. Om skolhuvudmannen vill, så går det naturligtvis bra att ansluta via alla andra federationer i FIDUS.

Skolon erbjuder godkänd e-legitimation i samarbete med Freja e-ID.

Ja, Skolon kan hämta alla användaruppgifter som krävs av Skolverket från elevregister och andra källsystem på marknaden, och därefter skicka vidare till provtjänsten.

Vi finns här för att hjälpa dig

Kontakt och mer information

Prata med din kontaktperson på Skolon, ring eller maila någon av våra experter här nedan eller fyll i kontaktformuläret,
så hjälper vi dig gärna med frågor och funderingar kring stöd och funktioner för DNP!

Johan Sundin

Nikki Eklund

Niklas Ericsson

niklas.ericsson@skolon.com
0767-20 72 39