ChatGPT på ett sikkert sett i klasserommet

8 min read

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk. Skolup er utviklet som respons på det moderne informasjonssamfunnet vi lever i i dag, der vi har større tilgang til informasjon enn noen gang før, og der mange barn og unge synes det er vanskelig å identifisere falske eller partiske nyheter på internett. Ved hjelp av moderne teknologi, gir Skolup helt nye muligheter i klasserommet når det gjelder å få tilgang til og behandle informasjon – med kildekritikk i fokus.

I Skolons bibliotek finnes det mer enn 5000 digitale skoleverktøy og læremidler fra over 170 leverandører. Skolup er en av de siste nyhetene i biblioteket. Det er et digitalt verktøy som består av fire deler: ChatGPT, oppslagsverk, mediesøk og ordbok. Verktøyet har som mål å styrke kildekritikk i undervisningen og gi elevene et godt grunnlag for å innhente og vurdere fakta og ulike typer kilder.

Vi tok en prat med Ole Lidegran hos Skolon for å lære mer om Skolup og hvor viktig det er at kildekritikk inngår som en naturlig del av undervisningen, uavhengig av fag og skoletrinn.

Ole, hvordan fungerer egentlig Skolup?

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk.
Verktøyet består av fire deler: ChatGPT, mediesøk, oppslagsverk og ordbok, og disse fire delene utgjør et godt utgangspunkt og en helhet for å kunne jobbe kildekritisk i klasserommet.

Det er utrolig enkelt og oversiktlig å bruke Skolup. Elevene kan søke etter valgfri informasjon og får deretter en enkel oversikt over flere kilder, som enkelt kan sammenlignes og vurderes. I motsetning til mange søkemotorer i dag, så vises de samme søkeresultatene til alle elevene, uavhengig av hva de tidligere har søkt på. Skolups har et grensesnitt uten reklame og distraksjoner, noe som gjør det enklere å fokusere på skolearbeidet.

I Skolup brukes kunstig intelligens til å sammenfatte og skape enkelhet i lange tekster fra oppslagsverksdelen. Det gir mulighet for forskjellige vanskelighetsgrader og også mulighet til å kunne fordype seg i et tema. Sist, men ikke minst, er årets hotteste AI-snakkis, ChatGPT, direkte integrert i Skolup. Det betyr at elever og lærere kan bruke tjenesten under kontrollerte og GDPR-trygge former. Det gjør også at elevene kan sammenligne svar fra chatbotten med andre kilder i samme grensesnitt.

Hvem kan bruke Skolup?

ALLE som vil søke etter informasjon og fakta fra flere forskjellige kilder på ett og samme sted, uavhengig av bakenforliggende faktorer.

I dag har vi brukere fra barneskolen og helt opp til videregående, og ettersom Skolup har fokus på kildekritikk og innhenting av fakta, er verktøyet helt uavhengig av fag. Dermed kan Skolup brukes i all undervisning der eleven må innhente fakta, sette seg inn i aktuelle, samfunnsaktuelle temaer eller har skolearbeid der det er behov for kildehenvisninger.

Hvorfor bør man bruke Skolup i undervisningen?

Tilgang til kilder som gjenspeiler både historiske og data i sanntid gjør at Skolup er både relevant og viktig for lærere og elever i undervisningen. Elevene møter virkeligheten og lærer å filtrere informasjon selv, noe som er utrolig viktig med tanke på den utrolige mengden informasjon de møter hver dag i ulike kanaler. Skolup inviterer til dypere dialog og gjør elevene til kritiske lesere. Med digital støtte lærer de å vurdere kildenes troverdighet. Dette skaper selvstendige elever, som alle får et felles utgangspunkt. Læreren kan være trygg på at elevene kan fokusere og gjennomgå innhold uten at de blir forstyrret eller påvirket av reklame eller andre distraksjoner.

Derfor inngår Skolup i Skolon:

Det er utrolig enkelt for lærere og elever å bruke Skolup via Skolon sammen med andre digitale verktøy og læremidler. Alt på ett sted, enklere blir det ikke!

Se mer av Skolup:

1.ChatGPT under kontrollerte og GDPR-trygge forhold

ChatGPT, årets hotteste AI-snakkis, er direkte integrert i Skolup. Det betyr at eleven får mulighet til å vurdere chatbottens svar og sammenligne det med Wikipedia og andre populære nyhetskilder i ett og samme verktøy.

Ved hjelp av ChatGPT kan eleven få svar på komplekse spørsmål samt forklaringer i ulike kontekster og hjelp med struktur og forslag til hvordan en oppgave eller et problem kan løses. Sist, og kanskje viktigst, er det mulig å bruke ChatGPT under kontrollerte og GDPR-kompatible former.

2.Mediesøk i mer enn 60 000 nyhetskilder

Med mediesøkefunksjonen er det enkelt å søke etter informasjon om et tema i over 60 000 globale nyhetskilder. Innebygd informasjon om kilden gir dessuten eleven støtte med tanke på hvordan kilden kan vurderes.

Mediesøket hjelper eleven til å utvikle evnen til å absorbere informasjon og sammenligne forskjellige kilder på en kildekritisk måte. Alle elever får de samme søkeresultatene uavhengig av tidligere søk, og det vises ingen annonser eller kjøpte resultater i søkefunksjonen.

3.Oppslagsverk med smart AI-funksjonalitet

Funksjonen oppslagsverk gir rask og tydelig tilgang til fakta ved hjelp av kunstig intelligens. Skolup har et AI-basert oppslagsverk som sammenfatter og gjør det enklere å forstå lange tekster. Det er enkelt for eleven å velge mellom lange og korte tekster. Det finnes forskjellige vanskelighetsgrader og mulighet til å fordype seg i et tema.

Med et tydelig grensesnitt får eleven dessuten et søkeresultat uten reklame og andre distraksjoner.

4. Ordbok med over 180 000 oppslagsord

Ordboken inneholder alt man finner i en tradisjonell ordbok, og den finnes både på svensk og engelsk. Her kan eleven slå opp definisjoner av ulike ord og begreper, og ordklasser defineres automatisk med en forklaring.

Informasjonen til ordboken er hentet fra Store norske leksikon med over 180 000 hovedoppslag.

Slik tester du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Alle innloggede Skolon-brukere har muligheten til å teste Skolup kostnadsfritt i 14 dager! Slik gjør du det:

Gå direkte til Skolup i biblioteket her.

Klikk på knappen «Prøv». Her kan du også velge om du ønsker å legge til Skolup som en prøve for deg selv, eller om du også ønsker å dele det ut til en eller flere klasser og grupper.

Nå vil Skolup være tilgjengelig som en demoversjon i «Min samling», sammen med dine øvrige digitale skoleverktøy og læremidler!

Kjøp Skolup direkte i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan skolen kjøpe digitale verktøy og læremidler og gi brukerne direkte tilgang til lisensene hvis man ønsker det. Det betyr at en kjøpt lisens til et verktøy er tilgjengelig for brukerne på mindre enn to minutter.

Skolup er tilgjengelig for kjøp som enkeltlisens, klasselisens og skolelisens i Skolons bibliotek.

Gå direkte til Skolup i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer her om hvordan du handler i Skolon.

 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

8 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk. Skolup er utviklet som respons på det moderne informasjonssamfunnet vi lever i i dag, der vi har større tilgang til informasjon enn noen gang før, og der mange barn og unge synes det er vanskelig å identifisere falske eller partiske nyheter på internett. Ved hjelp av moderne teknologi, gir Skolup helt nye muligheter i klasserommet når det gjelder å få tilgang til og behandle informasjon – med kildekritikk i fokus.

I Skolons bibliotek finnes det mer enn 5000 digitale skoleverktøy og læremidler fra over 170 leverandører. Skolup er en av de siste nyhetene i biblioteket. Det er et digitalt verktøy som består av fire deler: ChatGPT, oppslagsverk, mediesøk og ordbok. Verktøyet har som mål å styrke kildekritikk i undervisningen og gi elevene et godt grunnlag for å innhente og vurdere fakta og ulike typer kilder.

Vi tok en prat med Ole Lidegran hos Skolon for å lære mer om Skolup og hvor viktig det er at kildekritikk inngår som en naturlig del av undervisningen, uavhengig av fag og skoletrinn.

Ole, hvordan fungerer egentlig Skolup?

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk.
Verktøyet består av fire deler: ChatGPT, mediesøk, oppslagsverk og ordbok, og disse fire delene utgjør et godt utgangspunkt og en helhet for å kunne jobbe kildekritisk i klasserommet.

Det er utrolig enkelt og oversiktlig å bruke Skolup. Elevene kan søke etter valgfri informasjon og får deretter en enkel oversikt over flere kilder, som enkelt kan sammenlignes og vurderes. I motsetning til mange søkemotorer i dag, så vises de samme søkeresultatene til alle elevene, uavhengig av hva de tidligere har søkt på. Skolups har et grensesnitt uten reklame og distraksjoner, noe som gjør det enklere å fokusere på skolearbeidet.

I Skolup brukes kunstig intelligens til å sammenfatte og skape enkelhet i lange tekster fra oppslagsverksdelen. Det gir mulighet for forskjellige vanskelighetsgrader og også mulighet til å kunne fordype seg i et tema. Sist, men ikke minst, er årets hotteste AI-snakkis, ChatGPT, direkte integrert i Skolup. Det betyr at elever og lærere kan bruke tjenesten under kontrollerte og GDPR-trygge former. Det gjør også at elevene kan sammenligne svar fra chatbotten med andre kilder i samme grensesnitt.

Hvem kan bruke Skolup?

ALLE som vil søke etter informasjon og fakta fra flere forskjellige kilder på ett og samme sted, uavhengig av bakenforliggende faktorer.

I dag har vi brukere fra barneskolen og helt opp til videregående, og ettersom Skolup har fokus på kildekritikk og innhenting av fakta, er verktøyet helt uavhengig av fag. Dermed kan Skolup brukes i all undervisning der eleven må innhente fakta, sette seg inn i aktuelle, samfunnsaktuelle temaer eller har skolearbeid der det er behov for kildehenvisninger.

Hvorfor bør man bruke Skolup i undervisningen?

Tilgang til kilder som gjenspeiler både historiske og data i sanntid gjør at Skolup er både relevant og viktig for lærere og elever i undervisningen. Elevene møter virkeligheten og lærer å filtrere informasjon selv, noe som er utrolig viktig med tanke på den utrolige mengden informasjon de møter hver dag i ulike kanaler. Skolup inviterer til dypere dialog og gjør elevene til kritiske lesere. Med digital støtte lærer de å vurdere kildenes troverdighet. Dette skaper selvstendige elever, som alle får et felles utgangspunkt. Læreren kan være trygg på at elevene kan fokusere og gjennomgå innhold uten at de blir forstyrret eller påvirket av reklame eller andre distraksjoner.

Derfor inngår Skolup i Skolon:

Det er utrolig enkelt for lærere og elever å bruke Skolup via Skolon sammen med andre digitale verktøy og læremidler. Alt på ett sted, enklere blir det ikke!

Se mer av Skolup:

1.ChatGPT under kontrollerte og GDPR-trygge forhold

ChatGPT, årets hotteste AI-snakkis, er direkte integrert i Skolup. Det betyr at eleven får mulighet til å vurdere chatbottens svar og sammenligne det med Wikipedia og andre populære nyhetskilder i ett og samme verktøy.

Ved hjelp av ChatGPT kan eleven få svar på komplekse spørsmål samt forklaringer i ulike kontekster og hjelp med struktur og forslag til hvordan en oppgave eller et problem kan løses. Sist, og kanskje viktigst, er det mulig å bruke ChatGPT under kontrollerte og GDPR-kompatible former.

2.Mediesøk i mer enn 60 000 nyhetskilder

Med mediesøkefunksjonen er det enkelt å søke etter informasjon om et tema i over 60 000 globale nyhetskilder. Innebygd informasjon om kilden gir dessuten eleven støtte med tanke på hvordan kilden kan vurderes.

Mediesøket hjelper eleven til å utvikle evnen til å absorbere informasjon og sammenligne forskjellige kilder på en kildekritisk måte. Alle elever får de samme søkeresultatene uavhengig av tidligere søk, og det vises ingen annonser eller kjøpte resultater i søkefunksjonen.

3.Oppslagsverk med smart AI-funksjonalitet

Funksjonen oppslagsverk gir rask og tydelig tilgang til fakta ved hjelp av kunstig intelligens. Skolup har et AI-basert oppslagsverk som sammenfatter og gjør det enklere å forstå lange tekster. Det er enkelt for eleven å velge mellom lange og korte tekster. Det finnes forskjellige vanskelighetsgrader og mulighet til å fordype seg i et tema.

Med et tydelig grensesnitt får eleven dessuten et søkeresultat uten reklame og andre distraksjoner.

4. Ordbok med over 180 000 oppslagsord

Ordboken inneholder alt man finner i en tradisjonell ordbok, og den finnes både på svensk og engelsk. Her kan eleven slå opp definisjoner av ulike ord og begreper, og ordklasser defineres automatisk med en forklaring.

Informasjonen til ordboken er hentet fra Store norske leksikon med over 180 000 hovedoppslag.

Slik tester du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Alle innloggede Skolon-brukere har muligheten til å teste Skolup kostnadsfritt i 14 dager! Slik gjør du det:

Gå direkte til Skolup i biblioteket her.

Klikk på knappen «Prøv». Her kan du også velge om du ønsker å legge til Skolup som en prøve for deg selv, eller om du også ønsker å dele det ut til en eller flere klasser og grupper.

Nå vil Skolup være tilgjengelig som en demoversjon i «Min samling», sammen med dine øvrige digitale skoleverktøy og læremidler!

Kjøp Skolup direkte i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan skolen kjøpe digitale verktøy og læremidler og gi brukerne direkte tilgang til lisensene hvis man ønsker det. Det betyr at en kjøpt lisens til et verktøy er tilgjengelig for brukerne på mindre enn to minutter.

Skolup er tilgjengelig for kjøp som enkeltlisens, klasselisens og skolelisens i Skolons bibliotek.

Gå direkte til Skolup i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer her om hvordan du handler i Skolon.

 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.