Skolon skal være det smidigste og mest kostnadseffektive alternativet når det gjelder å distribuere og gjøre digitale skoleverktøy tilgjengelige.

For å få tilgang til Skolons partnerprogram med partnerportal, API og markedsføring, betaler dere et lavt fast beløp per år. I tillegg er det helt gratis å distribuere og gjøre verktøyene tilgjengelige for et fritt antall kunder på plattformen. I de tilfeller der Skolon er ansvarlig for salg av verktøyene via plattformen, betaler dere en prosentandel av salgsprisen i gebyr.