Skolon skall vara det smidigaste och mest kostnadseffektiva alternativet när det gäller distribution och tillgängliggörande av digitala skolverktyg.

För att få tillgång till Skolons partnerprogram med partnerportal, API och marknadsföring betalar ni en låg fast kostnad per år. Utöver det är det helt kostnadsfritt att distribuera och tillgängliggöra era verktyg till fritt antal kunder i plattformen. I de fall Skolon står för försäljningen av era verktyg genom plattformen betalar ni en procentuellt del av ert försäljningspris i avgift.