Fire raske spørsmål om digitalisering med Sindre Syversen Flesvig fra Østre Toten

juni 11, 2021Brukere forteller
3 min read

Vi elsker å høre fra kundene våre om hvordan de bruker Skolons løsning i sin digitale hverdag – derfor slo vi denne uken av en prat med Sindre Syversen Flesvig, rådgiver på skolekontoret i Østre Toten kommune.

 

Hvordan bruker dere Skolons samlingsplass i deres digitale skole? 

Frem til vi ble rammet av et datainnbrudd i starten av 2021 var Skolon startfane/startside for alle elever, samt alle ansatte i grunnskolen. Skolon som startside har gjort navigeringen gjennom det stadig voksende antallet av digitale læringstjenester mye enklere, og da særlig siden man logger inn på Skolon med FEIDE. Elevene finner da alle tjenestene de bruker når de slår på PCen, og for ansatte har vi også lagt til snarveier til andre tjenester som alle ansatte i kommunen har behov for.

På hvilken måte forenkler Skolon deres administrasjon rundt digitale læremidler? 

Skolon blir en oversikt over våre digitale læringstjenester, der distribusjonen av selve nettadressene til tjenestene er den største gevinsten – og at tjenestene da er tilpasset de ulike skolene og trinnene (I motsetning til en eventuell full oversikt på en hjemmeside i tabellformat.). Gevinsten handler da om at tiden i klasserommet kan brukes til læring fremfor å lete frem nettadresser, og at elevene og lærerne har en fin oversikt.

Hva er ditt beste digitaliseringstips?

Det er et spørsmål som er vanskelig å svare kort på, men det å kunne utnytte teknologien på måter man ikke kan uten denne teknologien har jeg lyst til å fremheve. Mange har sagt nok om at digitalisering handler om folk, og ikke duppeditter og programvare. Når det er sagt vil jeg også slå et slag for inkrementell innovasjon, altså gradvis forbedring av det man allerede gjør og har!

Har du et eksempel på hvordan digitaliseringen i skolen har hjulpet dere med å håndtere en situasjon, og hvordan har det siste året påvirket hvordan dere jobber digitalt? 

Det er nærliggende for oss, som så mange andre, å trekke frem konsekvenser av pandemisituasjonen i året som har gått. Hadde vi ikke vært der vi var med tanke på bruk av digitale tjenester inkludert bl.a. Teams, hadde våren 2020 sett annerledes ut enn den gjorde, da med negativt fortegn. 

Riktignok fikk vi oss en vekker i januar i 2021 med tanke på i hvor utstrakt grad vi bruker (og tildeles har gjort oss avhengige av) teknologi. Vi ble da utsatt for et datainnbrudd. Det har ført til at vi har drevet skole på en noe mer tradisjonelt måte igjen, om man ser bort fra koronarestriksjoner. Det gjør at man også reflekterer over hvordan ting har forandret seg på relativt få år, og at man får et mer helhetlig perspektiv på den pedagogiske praksisen vår. Det har kommet frem nye former å vise kompetanse på, mens andre har det blitt børstet støv av. Her har lærere og elever vært svært kreative!

Vi takker Sindre for en hyggelig prat, og gleder oss til å se hvordan deres digitale undervisning vil se ut i fremtiden!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

3 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Vi elsker å høre fra kundene våre om hvordan de bruker Skolons løsning i sin digitale hverdag – derfor slo vi denne uken av en prat med Sindre Syversen Flesvig, rådgiver på skolekontoret i Østre Toten kommune.

 

Hvordan bruker dere Skolons samlingsplass i deres digitale skole? 

Frem til vi ble rammet av et datainnbrudd i starten av 2021 var Skolon startfane/startside for alle elever, samt alle ansatte i grunnskolen. Skolon som startside har gjort navigeringen gjennom det stadig voksende antallet av digitale læringstjenester mye enklere, og da særlig siden man logger inn på Skolon med FEIDE. Elevene finner da alle tjenestene de bruker når de slår på PCen, og for ansatte har vi også lagt til snarveier til andre tjenester som alle ansatte i kommunen har behov for.

På hvilken måte forenkler Skolon deres administrasjon rundt digitale læremidler? 

Skolon blir en oversikt over våre digitale læringstjenester, der distribusjonen av selve nettadressene til tjenestene er den største gevinsten – og at tjenestene da er tilpasset de ulike skolene og trinnene (I motsetning til en eventuell full oversikt på en hjemmeside i tabellformat.). Gevinsten handler da om at tiden i klasserommet kan brukes til læring fremfor å lete frem nettadresser, og at elevene og lærerne har en fin oversikt.

Hva er ditt beste digitaliseringstips?

Det er et spørsmål som er vanskelig å svare kort på, men det å kunne utnytte teknologien på måter man ikke kan uten denne teknologien har jeg lyst til å fremheve. Mange har sagt nok om at digitalisering handler om folk, og ikke duppeditter og programvare. Når det er sagt vil jeg også slå et slag for inkrementell innovasjon, altså gradvis forbedring av det man allerede gjør og har!

Har du et eksempel på hvordan digitaliseringen i skolen har hjulpet dere med å håndtere en situasjon, og hvordan har det siste året påvirket hvordan dere jobber digitalt? 

Det er nærliggende for oss, som så mange andre, å trekke frem konsekvenser av pandemisituasjonen i året som har gått. Hadde vi ikke vært der vi var med tanke på bruk av digitale tjenester inkludert bl.a. Teams, hadde våren 2020 sett annerledes ut enn den gjorde, da med negativt fortegn. 

Riktignok fikk vi oss en vekker i januar i 2021 med tanke på i hvor utstrakt grad vi bruker (og tildeles har gjort oss avhengige av) teknologi. Vi ble da utsatt for et datainnbrudd. Det har ført til at vi har drevet skole på en noe mer tradisjonelt måte igjen, om man ser bort fra koronarestriksjoner. Det gjør at man også reflekterer over hvordan ting har forandret seg på relativt få år, og at man får et mer helhetlig perspektiv på den pedagogiske praksisen vår. Det har kommet frem nye former å vise kompetanse på, mens andre har det blitt børstet støv av. Her har lærere og elever vært svært kreative!

Vi takker Sindre for en hyggelig prat, og gleder oss til å se hvordan deres digitale undervisning vil se ut i fremtiden!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.