Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

oktober 1, 2021Inspirasjon, Nyheter
5 min read

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

Av Katinka Kolsaker

Det gjelder å ha god orden i verktøykassen når stadig flere digitale verktøy finner veien inn i klasserommene. 

Å rydde er «in».  Vi rydder tid i kalendere og «clean desk» på kontoret. TV-programmer lager underholdning av å hjelpe folk å rydde i sin personlige økonomi. Skolesekken jeg hadde som barn var rotete. Skoletimen startet med romstering i sekken for å finne skrivesaker og bøker. Kladdeboken lå ofte gjemt på innsiden av en tykkere bok. Pennalet måtte graves opp fra bunnen der også en flat matpakke lå.  

Når jeg underviser og foreleser for elever og studenter merker jeg hvor kritisk det er å få en god og effektiv start på økten. Summing og uro synes å øke eksponentielt med tiden det tar å komme i gang, enten det dreier seg om en presentasjon som skal opp på skjerm eller en app som skal brukes. Tiden i klasserom er kostbar og bør brukes på læring fremfor teknisk knot.    

Også på hjemmebanen oppleves kluss, plunder og heft.

Under tittelen «Vær så god, bli gæren!» skriver Varden-journalist Fredrik Nordahl om det å skulle hjelpe 8-åringen med lekser. Her er et lite utdrag: 

«Leksehverdagen til en åtteåring består nå av å sjonglere en ukeplan som henviser til lesebok, penskriftbok og oppgaveark, pluss at de må logge seg inn på Teams, OneNote og Feide. Ukeplanen ligger forresten i Skooler. Andre beskjeder om turdager, svømming, gym eller avslutninger kommer på Visma. Dermed bar det inn på appen Skooler. Har du flere barn på skolen gjelder det å peke deg inn på rett sted…

– Hva har vi i engelsk? Åtteåringen i huset har ikke telefon og selvfølgelig ikke tilgang til Skooler. Jeg zoomet inn på nytt. «Engelsk – se leksefane på OneNote». Vi fant fram skole-iPaden. I OneNote fant vi en lenke til en nettside der en alfabetet-sang skulle ligge. Men for å komme inn der måtte vi logge inn via Feide.»
Varden 24. august 2021.  

Folk sveiper mellom apper på mobilen og forventer at digitale verktøy fungerer smidig. Barn, unge og deres foresatte er stor–brukere av digitale apper. Digitale læremidler skal være enkle å bruke og smidige å navigere i mellom. I motsatt fall kan det gi skjevheter i opplæringen der lærere og elever som har eller har tilgang til god digital kompetanse, øker sitt forsprang.

Med stadig flere digitale verktøy i skolen blir behovet for oversikt og struktur mer prekært. Skolon tok tidlig tak i denne utfordringen og utviklet et digitalt bibliotek som gir lærere og elever oversikt og tilgang til deres digitale verktøy. Innlogging med Feide gjør det enkelt å navigere mellom lære- og hjelpemidlene og å jobbe på tvers av digitale flater, inndelinger i klasser, grupper og alderstrinn. 

I løpet av seks år har løsningen fått flere hundre tusen brukere i Norden.

Flere kommuner og skoler i Norge er i gang, deriblant Østre Toten. Der snakket jeg nylig med Anders Holmen, kontaktlærer og prosjektleder for digitalisering. Han opplevde tidligere at det var et problem å holde ansatte informert om hvilke digitale ressurser og verktøy som var tilgjengelige:  

«Vi har hatt mange eksempler på at ansatte har henvendt seg til skolekontoret og ønsket seg en digital ressurs som vi allerede har kjøpt lisenser til. Da vi fikk høre om Skolon så vi fort at det var løsningen på vårt problem. Det har gitt oss en felles portal hvor elever og ansatte finner de verktøyene de har tilgang til. Samtidig er det enkelt å tilpasse hvilke verktøy som vises for ulike grupper, slik at portalen ikke blir overfylt av unødvendige verktøy for brukerne.» 

Anders mener det er viktig å ha en løsning som er enkel å administrere og vedlikeholde og sier det var en av hovedgrunnene til å velge Skolons løsning fremfor å lage en egen portal. Han legger til:  “Skolon gir oss også en bonus ved at vi som administrerer våre digitale ressurser og verktøy kan få opp statistikk på bruk av de ulike lenkene som vi har lagt i plattformen!»

Det kjennes ikke greit å betale lisens-penger for digitale ressurser som ikke er i bruk.

Statistikk over bruk gjør det enklere for skoler og kommuner å prioritere mellom ulike anskaffelser av digitale verktøy. En annen IKT-ansvarlig understreket behovet for fleksible løsninger som gjør det enkelt å flytte digitale verktøy mellom elevgruppene som trenger dem. Han trakk parallellen til bøker som enkelt kan overleveres fra et klassetrinn til det neste.

Det er positivt at skoler etterspør smidige administrative løsninger som kan gi bedre utnyttelse av digitale verktøy. 

Håndtering av den digitale skolehverdagen var tema på Arendalsuka i år.  IKT Norge inviterte til debatt om GDPR og skoleadministrative systemer med blant annet håndtering av apper og verktøy. I debatten deltok både Datatilsynet, KS, Bouvet, Utdanningsforbundet og politikere. Det er bra at politikere og fagmiljøer løfter frem skolenes behov for administrative systemer, – systemer som gjør læringsopplevelsene bedre og den digitale hverdagen enklere.  

Hvordan opplever du den digitale skolehverdagen?

Vi hører gjerne fra deg om du vil vite mer om Skolons løsninger eller om du ganske enkelt vil sparre med oss. 

Katinka Kolsaker har lang erfaring som rådgiver på innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Hun har utviklet og undervist i innovasjonsfag ved NTNU og universiteter utenfor Norge. Kolsaker har erfaring fra digital omstilling i mediehus, smart tjenesteutvikling i kommuner og har utviklet flere digitale opplæringsprogrammer. Hun har en masterutdanning i organisatorisk læring, pedagogikk og innovasjon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

5 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

Av Katinka Kolsaker

Det gjelder å ha god orden i verktøykassen når stadig flere digitale verktøy finner veien inn i klasserommene. 

Å rydde er «in».  Vi rydder tid i kalendere og «clean desk» på kontoret. TV-programmer lager underholdning av å hjelpe folk å rydde i sin personlige økonomi. Skolesekken jeg hadde som barn var rotete. Skoletimen startet med romstering i sekken for å finne skrivesaker og bøker. Kladdeboken lå ofte gjemt på innsiden av en tykkere bok. Pennalet måtte graves opp fra bunnen der også en flat matpakke lå.  

Når jeg underviser og foreleser for elever og studenter merker jeg hvor kritisk det er å få en god og effektiv start på økten. Summing og uro synes å øke eksponentielt med tiden det tar å komme i gang, enten det dreier seg om en presentasjon som skal opp på skjerm eller en app som skal brukes. Tiden i klasserom er kostbar og bør brukes på læring fremfor teknisk knot.    

Også på hjemmebanen oppleves kluss, plunder og heft.

Under tittelen «Vær så god, bli gæren!» skriver Varden-journalist Fredrik Nordahl om det å skulle hjelpe 8-åringen med lekser. Her er et lite utdrag: 

«Leksehverdagen til en åtteåring består nå av å sjonglere en ukeplan som henviser til lesebok, penskriftbok og oppgaveark, pluss at de må logge seg inn på Teams, OneNote og Feide. Ukeplanen ligger forresten i Skooler. Andre beskjeder om turdager, svømming, gym eller avslutninger kommer på Visma. Dermed bar det inn på appen Skooler. Har du flere barn på skolen gjelder det å peke deg inn på rett sted…

– Hva har vi i engelsk? Åtteåringen i huset har ikke telefon og selvfølgelig ikke tilgang til Skooler. Jeg zoomet inn på nytt. «Engelsk – se leksefane på OneNote». Vi fant fram skole-iPaden. I OneNote fant vi en lenke til en nettside der en alfabetet-sang skulle ligge. Men for å komme inn der måtte vi logge inn via Feide.»
Varden 24. august 2021.  

Folk sveiper mellom apper på mobilen og forventer at digitale verktøy fungerer smidig. Barn, unge og deres foresatte er stor–brukere av digitale apper. Digitale læremidler skal være enkle å bruke og smidige å navigere i mellom. I motsatt fall kan det gi skjevheter i opplæringen der lærere og elever som har eller har tilgang til god digital kompetanse, øker sitt forsprang.

Med stadig flere digitale verktøy i skolen blir behovet for oversikt og struktur mer prekært. Skolon tok tidlig tak i denne utfordringen og utviklet et digitalt bibliotek som gir lærere og elever oversikt og tilgang til deres digitale verktøy. Innlogging med Feide gjør det enkelt å navigere mellom lære- og hjelpemidlene og å jobbe på tvers av digitale flater, inndelinger i klasser, grupper og alderstrinn. 

I løpet av seks år har løsningen fått flere hundre tusen brukere i Norden.

Flere kommuner og skoler i Norge er i gang, deriblant Østre Toten. Der snakket jeg nylig med Anders Holmen, kontaktlærer og prosjektleder for digitalisering. Han opplevde tidligere at det var et problem å holde ansatte informert om hvilke digitale ressurser og verktøy som var tilgjengelige:  

«Vi har hatt mange eksempler på at ansatte har henvendt seg til skolekontoret og ønsket seg en digital ressurs som vi allerede har kjøpt lisenser til. Da vi fikk høre om Skolon så vi fort at det var løsningen på vårt problem. Det har gitt oss en felles portal hvor elever og ansatte finner de verktøyene de har tilgang til. Samtidig er det enkelt å tilpasse hvilke verktøy som vises for ulike grupper, slik at portalen ikke blir overfylt av unødvendige verktøy for brukerne.» 

Anders mener det er viktig å ha en løsning som er enkel å administrere og vedlikeholde og sier det var en av hovedgrunnene til å velge Skolons løsning fremfor å lage en egen portal. Han legger til:  “Skolon gir oss også en bonus ved at vi som administrerer våre digitale ressurser og verktøy kan få opp statistikk på bruk av de ulike lenkene som vi har lagt i plattformen!»

Det kjennes ikke greit å betale lisens-penger for digitale ressurser som ikke er i bruk.

Statistikk over bruk gjør det enklere for skoler og kommuner å prioritere mellom ulike anskaffelser av digitale verktøy. En annen IKT-ansvarlig understreket behovet for fleksible løsninger som gjør det enkelt å flytte digitale verktøy mellom elevgruppene som trenger dem. Han trakk parallellen til bøker som enkelt kan overleveres fra et klassetrinn til det neste.

Det er positivt at skoler etterspør smidige administrative løsninger som kan gi bedre utnyttelse av digitale verktøy. 

Håndtering av den digitale skolehverdagen var tema på Arendalsuka i år.  IKT Norge inviterte til debatt om GDPR og skoleadministrative systemer med blant annet håndtering av apper og verktøy. I debatten deltok både Datatilsynet, KS, Bouvet, Utdanningsforbundet og politikere. Det er bra at politikere og fagmiljøer løfter frem skolenes behov for administrative systemer, – systemer som gjør læringsopplevelsene bedre og den digitale hverdagen enklere.  

Hvordan opplever du den digitale skolehverdagen?

Vi hører gjerne fra deg om du vil vite mer om Skolons løsninger eller om du ganske enkelt vil sparre med oss. 

Katinka Kolsaker har lang erfaring som rådgiver på innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Hun har utviklet og undervist i innovasjonsfag ved NTNU og universiteter utenfor Norge. Kolsaker har erfaring fra digital omstilling i mediehus, smart tjenesteutvikling i kommuner og har utviklet flere digitale opplæringsprogrammer. Hun har en masterutdanning i organisatorisk læring, pedagogikk og innovasjon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.