Skolon inngår rammeavtaler for kjøp av digitale læremidler i fem kommuner

april 11, 2023Nyheter
1 min read

Skolon har signert en avtale om innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy etter å ha vunnet et anbud i fem kommuner. Avtalen innebærer at de fem kommunene skal bruke Skolon som plattform ved innkjøp av digitale verktøy og læremidler til lærere og elever.

Anbudet ble gjennomført av innkjøpssamarbeidet Felles Innkjøpskontor (FIK), som er et samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Rammeavtalen omfatter også Nordre Follo kommune. Alle de fem kommunene som inngår i avtalen skal bruke Skolons plattform til innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy.

I anbudet har kunden estimert prisen på avtalen til ca. 15,5 millioner kroner årlig. Avtalen garanterer ikke et spesifikt volum, men avtalen forventes å ha en positiv omsetningseffekt for Skolon AB (publ).

Avtaleperioden starter umiddelbart og strekker seg over to år med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 + 1 år, med en total kontraktsperiode på fire år.

Les mer i pressemeldingen fra 5. april 2023 her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Om Skolon

Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.

Informasjon

1 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Skolon har signert en avtale om innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy etter å ha vunnet et anbud i fem kommuner. Avtalen innebærer at de fem kommunene skal bruke Skolon som plattform ved innkjøp av digitale verktøy og læremidler til lærere og elever.

Anbudet ble gjennomført av innkjøpssamarbeidet Felles Innkjøpskontor (FIK), som er et samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Rammeavtalen omfatter også Nordre Follo kommune. Alle de fem kommunene som inngår i avtalen skal bruke Skolons plattform til innkjøp av digitale læremidler og skoleverktøy.

I anbudet har kunden estimert prisen på avtalen til ca. 15,5 millioner kroner årlig. Avtalen garanterer ikke et spesifikt volum, men avtalen forventes å ha en positiv omsetningseffekt for Skolon AB (publ).

Avtaleperioden starter umiddelbart og strekker seg over to år med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 + 1 år, med en total kontraktsperiode på fire år.

Les mer i pressemeldingen fra 5. april 2023 her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Om Skolon

Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.