User story: Mörbylånga kommune

august 19, 2021Brukere forteller
4 min read

MÖRBYLÅNGA

Mörbylånga har brukt Skolon i snart fem år. Susanne Sporrong, pedagog med IKT-ansvar som var med på å innføre Skolon, ser en mengde fordeler med plattformen. Eksempelvis finnes det nå mange digitale læremidler og verktøy samlet på ett sted som alle i klassen finner enkelt. Ingen behøver å legge tid på å lete etter verktøyene sine, og undervisningstiden kan gå til nettopp det – undervisning.

Susanne Sporrong er lærer for årskurs 4-6 samt IKT-pedagog i Mörbylånga kommune. Hun var med på å innføre Skolon i Mörbylångas samtlige kommunale skoler.

– Konseptet lovte en samlingsplass for alle digitale verktøy og læremidler i skolen. Det fanget oppmerksomheten vår. Før vi innførte Skolons plattform hadde vi en mengde tjenester og verktøy som hadde en tendens til å bli hyllevarmere. Vi manglet oversikt over de verktøyene vi hadde, forklarer Susanne.

Takket være Skolons tjeneste øker likeverdigheten for lærere og elever.

– Vi har en IKT-plan som angir et digitalt minimumsnivå for pedagoger. Det sikkerstiller at vi alltid holder et høyt minimumskrav. En del i planen er at alle pedagoger skal bruke Skolon som base for de digitale tjenestene og læremidlene. Det sikkerstiller en likeverdighet for alle elever i Mörbylånga kommune. Alle har tilgang til våre verktøy, så det er ikke avhengig de ulike pedagogene. Dessuten hender det at elever bytter klasse eller skole. Da møtes eleven av det samme digitale læremiljøet som han eller hun er vant med fra tidligere.

Skolon som motivationsbooster

Susanne ser at mengden og variasjonen av Mörbylångas verktøy i Skolons plattform også kan fungere som motivationsbooster, for elever og lærere.

– Vi har i store deler valgt å gi lærere og elever tilgang til flere verktøy enn det de bruker i den daglige undervisningen. På den måten kan en elev som er ekstra interessert av f.eks et spesifikt emne selv finne læremidler de vil utforske og fordype seg i på egenhånd. Og lærere kan på en enkel måte finne nye verktøy som de implementerer i sin undervisning.

Susanne forteller videre hvordan Mörbylånga kommune har kvalitetssikret de verktøyene som elever og lærere får tilgang til.

– Vi har valgt ut de digitale læremidlene og verktøyene som lærerne og elevene har tilgang til. Pedagoger skal kjenne seg trygge på at det som finnes i skolen holder høy kvalitet. De skal ikke behøve ut og lete etter verktøy selv, slik de gjorde før vi innførte Skolon. Da var det veldig spredt og litt tungvint. Nå er det enkelt å få oversikt. Siden får lærere selvsagt komme med egne ønsker og teste andre verktøy som ligger utenfor de lisensene vi har i dag. Om verktøyet er bra og flere enn en person ser verdien av det, ser vi om vi har muligheten til å anskaffe det, forklarer Susanne.

Elever har delvis selv drevet implementeringen av Skolon

I starten gikk det raskest å innføre Skolon for de nederste årskursene.

– I takt med at elevene som tidlig startet med å bruke Skolon har blitt eldre, har bruken av Skolon blitt høy i samtlige årskurs.

En av de store verdiene med Skolon i klasserommet er at det er enkelt å finne frem til alle verktøyene sine.

– Med Skolon logger du inn i plattformen og finner alle dine verktøy der. Pedagoger og elever behøver ikke legge tid på å lete etter de ulike verktøyene. Dessuten er grensesnittet brukervennlig og forenkler hverdagen for mange elever med særskilte behov.

Hvordan skolen ser ut om ti år er det vanskelig å spå. Susanne tenker at vi med stor sannsynlighet da lever i en enda mer digital verden.

– Med det viktigste er jo ikke teknikken i seg selv. Det viktige er at vi bruker de digitale verktøyene på en pedagogisk smart måte. Der har Skolon virkelig lykkes med å lansere en tjeneste som støtter oss i det arbeidet. De digitale verktøyene åpner også opp for en mer fleksibel verden. For elever som, av ulike årsaker, sjelden er på skolen er Skolons verktøy en fantastisk mulighet til å likevel kunne delta i undervisningen og holde kontakt med klassen sin, avslutter Susanne.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

MÖRBYLÅNGA

Mörbylånga har brukt Skolon i snart fem år. Susanne Sporrong, pedagog med IKT-ansvar som var med på å innføre Skolon, ser en mengde fordeler med plattformen. Eksempelvis finnes det nå mange digitale læremidler og verktøy samlet på ett sted som alle i klassen finner enkelt. Ingen behøver å legge tid på å lete etter verktøyene sine, og undervisningstiden kan gå til nettopp det – undervisning.

Susanne Sporrong er lærer for årskurs 4-6 samt IKT-pedagog i Mörbylånga kommune. Hun var med på å innføre Skolon i Mörbylångas samtlige kommunale skoler.

– Konseptet lovte en samlingsplass for alle digitale verktøy og læremidler i skolen. Det fanget oppmerksomheten vår. Før vi innførte Skolons plattform hadde vi en mengde tjenester og verktøy som hadde en tendens til å bli hyllevarmere. Vi manglet oversikt over de verktøyene vi hadde, forklarer Susanne.

Takket være Skolons tjeneste øker likeverdigheten for lærere og elever.

– Vi har en IKT-plan som angir et digitalt minimumsnivå for pedagoger. Det sikkerstiller at vi alltid holder et høyt minimumskrav. En del i planen er at alle pedagoger skal bruke Skolon som base for de digitale tjenestene og læremidlene. Det sikkerstiller en likeverdighet for alle elever i Mörbylånga kommune. Alle har tilgang til våre verktøy, så det er ikke avhengig de ulike pedagogene. Dessuten hender det at elever bytter klasse eller skole. Da møtes eleven av det samme digitale læremiljøet som han eller hun er vant med fra tidligere.

Skolon som motivationsbooster

Susanne ser at mengden og variasjonen av Mörbylångas verktøy i Skolons plattform også kan fungere som motivationsbooster, for elever og lærere.

– Vi har i store deler valgt å gi lærere og elever tilgang til flere verktøy enn det de bruker i den daglige undervisningen. På den måten kan en elev som er ekstra interessert av f.eks et spesifikt emne selv finne læremidler de vil utforske og fordype seg i på egenhånd. Og lærere kan på en enkel måte finne nye verktøy som de implementerer i sin undervisning.

Susanne forteller videre hvordan Mörbylånga kommune har kvalitetssikret de verktøyene som elever og lærere får tilgang til.

– Vi har valgt ut de digitale læremidlene og verktøyene som lærerne og elevene har tilgang til. Pedagoger skal kjenne seg trygge på at det som finnes i skolen holder høy kvalitet. De skal ikke behøve ut og lete etter verktøy selv, slik de gjorde før vi innførte Skolon. Da var det veldig spredt og litt tungvint. Nå er det enkelt å få oversikt. Siden får lærere selvsagt komme med egne ønsker og teste andre verktøy som ligger utenfor de lisensene vi har i dag. Om verktøyet er bra og flere enn en person ser verdien av det, ser vi om vi har muligheten til å anskaffe det, forklarer Susanne.

Elever har delvis selv drevet implementeringen av Skolon

I starten gikk det raskest å innføre Skolon for de nederste årskursene.

– I takt med at elevene som tidlig startet med å bruke Skolon har blitt eldre, har bruken av Skolon blitt høy i samtlige årskurs.

En av de store verdiene med Skolon i klasserommet er at det er enkelt å finne frem til alle verktøyene sine.

– Med Skolon logger du inn i plattformen og finner alle dine verktøy der. Pedagoger og elever behøver ikke legge tid på å lete etter de ulike verktøyene. Dessuten er grensesnittet brukervennlig og forenkler hverdagen for mange elever med særskilte behov.

Hvordan skolen ser ut om ti år er det vanskelig å spå. Susanne tenker at vi med stor sannsynlighet da lever i en enda mer digital verden.

– Med det viktigste er jo ikke teknikken i seg selv. Det viktige er at vi bruker de digitale verktøyene på en pedagogisk smart måte. Der har Skolon virkelig lykkes med å lansere en tjeneste som støtter oss i det arbeidet. De digitale verktøyene åpner også opp for en mer fleksibel verden. For elever som, av ulike årsaker, sjelden er på skolen er Skolons verktøy en fantastisk mulighet til å likevel kunne delta i undervisningen og holde kontakt med klassen sin, avslutter Susanne.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.