Skolon tilldelas kontrakt i ramavtalsupphandling för inköp av digitala läromedel i fem norska kommuner

Pressmeddelande | 5 April 2023
Skolon AB (publ) har tecknat avtal rörande inköp av digitala läromedel och skolverktyg, efter att ha vunnit en upphandling som genomförts av fem norska kommuner. Tilldelningen i upphandlingen innebär att de fem kommunerna kommer att använda Skolon som plattform för inköp av digitala verktyg och läromedel till lärare och elever.

Upphandlingen är genomförd av inköpssamarbetet Felles Innkjøpskontor (FIK), som är ett samarbete mellan kommunerna Frogn, Nesodden, Vestby och Ås. I ramavtalet ingår även kommunen Norde Follo. Alla fem kommunerna som ingår i avtalet kommer att använda Skolons plattform för inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

 

Kunden har i upphandlingen bedömt totalvolymen i avtalet till cirka 15,5 miljoner norska kronor årligen. Inga volymer garanteras, men avtalet bedöms kunna ha en positiv omsättningspåverkan för Skolon AB (publ).

 

Avtalsperioden inleds omgående och sträcker sig två år framöver med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år, med sammanlagd avtalstid på fyra år totalt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.