Slik har Skolon støttet Østre Toten i sitt digitaliseringsarbeid

mars 29, 2022Brukere forteller
4 min read

Østre Toten har brukt Skolon i sitt Microsoft-miljø siden 2018 og er en av de kommunene i Norge og Sverige som har høyest bruksgrad av Skolon. Vi har snakket med Sindre Syversen Flesvig, som jobber som rådgiver på skolekontoret i Østre Toten, om å det være en digitalt “frampå” kommune og hvordan Skolon har fungert som en støtte i deres digitaliseringsarbeid.

Digitaliseringens utvikling

For fem år siden hadde kommunen ikke veldig mange digitale enheter og infrastrukturen var ikke på plass.

-Etter hvert som vi fikk flere digitale verktøy ble det viktig å få Feide-innloggingen på plass, samt en bedre oversikt over skolens tilgang til kommunelisenser og enkelttjenester. Det ble uholdbart for elevene å finne ressursene de skulle bruke og skrive inn lenker, det stjal tid fra læringen i klasserommet. Det var her Skolon kom inn i bildet, forteller Sindre.

Sindre løfter frem fordelene med Skolon

-Skolon fungerer som et slags nav, en samlingsplass der vi er rause med å dele og tilgjengeliggjøre nyttige lenker og digitale ressurser.

Skolon som verktøy under pandemien

Smitteverntiltakene under pandemien har lagt et stort press på organisasjonen, spesielt med tanke på at kommunen opplevde et dataangrep under denne perioden.

-Vi hadde kommet godt i gang med den digitale reisen tidligere, men under denne perioden måtte dette arbeidet pauses. Under hjemmeskoleperiodene ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever for å forenkle strukturen rundt fjernundervisningen, forteller Sindre.

Sindre løfter frem hvordan Skolon ble et viktig verktøy under distanseundervisningen

-Under perioden med hjemmeskole ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever i Østre Toten kommune for å forenkle strukturen rundt distanseundervisning. Fordelene med å skape gode og velutviklede møteplasser fulle av relevante verktøy for undervisningen er mange – både for lærere og elever, men også for oss i skoleledelsen.

En kommune i digital forkant

I dag har alle elevene på ungdomstrinnet en egen digital enhet, og resten av grunnskolen har god tilgang.  Kommunen vil at elevene enkelt skal kunne finne de ressursene de trenger – og at det skal fungere.

-Vi blir inspirert av å høre at vår kommune er en av de kommunene med høyest bruk i både Sverige og Norge. Grunnen til dette kan trolig henge sammen med at vi har vært opptatt av å dele relevante lenker til lærerne som de bruker daglig, som Visma Flyt og Officeverktøyene, og at elevene kun ser verktøy knyttet til sitt nivå og sin undervisning. Østre Toten har satt opp Skolon som hjemmeside for lærere og elever, på lik linje med kommunens hjemmeside. Når innholdet i samlingsplassen oppleves som relevant har dette blitt tatt godt i mot.

Kommunen har tilstrebet å ha en relativt stram ledelse og har valgt å i stor grad håndtere oppretting og tildeling av ressurser i skolen selv.

Jeg setter opp felles ressurser som alle burde ha, så det blir rett og likt for alle. Når det gjelder enkeltverktøy så lar vi skolene legge opp disse selv, forutsett at databehandleravtalen er signert og i orden. Hjelpeverktøy for å lese og skrive som visse elever har nytte av deles ofte med alle. Disse verktøyene er altså ikke eksklusive og vi ser mange fordeler med å la andre elever få støtte i arbeidet med å skrive og lese.

Skolon og Teams

-Fra å være litt på “hæla” var vi tidlig ute med å bruke Teams som læringsplattform. Skolon og Teams er den naturlige startplassen men ikke en begrensning. Vi ønsker digitalt kompetente elever som søker ut kunnskap og som samtidig er kildekritiske. Vi vet at vi har gjort alt vi kan for å gi læreren og eleven det beste mulige utgangspunktet for å drive effektiv og god undervisning med Skolon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

  Østre Toten har brukt Skolon i sitt Microsoft-miljø siden 2018 og er en av de kommunene i Norge og Sverige som har høyest bruksgrad av Skolon. Vi har snakket med Sindre Syversen Flesvig, som jobber som rådgiver på skolekontoret i Østre Toten, om å det være en digitalt “frampå” kommune og hvordan Skolon har fungert som en støtte i deres digitaliseringsarbeid.

  Digitaliseringens utvikling

  For fem år siden hadde kommunen ikke veldig mange digitale enheter og infrastrukturen var ikke på plass.

  -Etter hvert som vi fikk flere digitale verktøy ble det viktig å få Feide-innloggingen på plass, samt en bedre oversikt over skolens tilgang til kommunelisenser og enkelttjenester. Det ble uholdbart for elevene å finne ressursene de skulle bruke og skrive inn lenker, det stjal tid fra læringen i klasserommet. Det var her Skolon kom inn i bildet, forteller Sindre.

  Sindre løfter frem fordelene med Skolon

  -Skolon fungerer som et slags nav, en samlingsplass der vi er rause med å dele og tilgjengeliggjøre nyttige lenker og digitale ressurser.

  Skolon som verktøy under pandemien

  Smitteverntiltakene under pandemien har lagt et stort press på organisasjonen, spesielt med tanke på at kommunen opplevde et dataangrep under denne perioden.

  -Vi hadde kommet godt i gang med den digitale reisen tidligere, men under denne perioden måtte dette arbeidet pauses. Under hjemmeskoleperiodene ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever for å forenkle strukturen rundt fjernundervisningen, forteller Sindre.

  Sindre løfter frem hvordan Skolon ble et viktig verktøy under distanseundervisningen

  -Under perioden med hjemmeskole ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever i Østre Toten kommune for å forenkle strukturen rundt distanseundervisning. Fordelene med å skape gode og velutviklede møteplasser fulle av relevante verktøy for undervisningen er mange – både for lærere og elever, men også for oss i skoleledelsen.

  En kommune i digital forkant

  I dag har alle elevene på ungdomstrinnet en egen digital enhet, og resten av grunnskolen har god tilgang.  Kommunen vil at elevene enkelt skal kunne finne de ressursene de trenger – og at det skal fungere.

  -Vi blir inspirert av å høre at vår kommune er en av de kommunene med høyest bruk i både Sverige og Norge. Grunnen til dette kan trolig henge sammen med at vi har vært opptatt av å dele relevante lenker til lærerne som de bruker daglig, som Visma Flyt og Officeverktøyene, og at elevene kun ser verktøy knyttet til sitt nivå og sin undervisning. Østre Toten har satt opp Skolon som hjemmeside for lærere og elever, på lik linje med kommunens hjemmeside. Når innholdet i samlingsplassen oppleves som relevant har dette blitt tatt godt i mot.

  Kommunen har tilstrebet å ha en relativt stram ledelse og har valgt å i stor grad håndtere oppretting og tildeling av ressurser i skolen selv.

  Jeg setter opp felles ressurser som alle burde ha, så det blir rett og likt for alle. Når det gjelder enkeltverktøy så lar vi skolene legge opp disse selv, forutsett at databehandleravtalen er signert og i orden. Hjelpeverktøy for å lese og skrive som visse elever har nytte av deles ofte med alle. Disse verktøyene er altså ikke eksklusive og vi ser mange fordeler med å la andre elever få støtte i arbeidet med å skrive og lese.

  Skolon og Teams

  -Fra å være litt på “hæla” var vi tidlig ute med å bruke Teams som læringsplattform. Skolon og Teams er den naturlige startplassen men ikke en begrensning. Vi ønsker digitalt kompetente elever som søker ut kunnskap og som samtidig er kildekritiske. Vi vet at vi har gjort alt vi kan for å gi læreren og eleven det beste mulige utgangspunktet for å drive effektiv og god undervisning med Skolon.

  Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

  Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

  Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
  Digital læring for alle!

  Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

  Del denne artikkelen

  Abonnere

   Vil du vite mer?

   Kom i gang med Skolon i dag!

   Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.