Events och webinar

Hurra, nu kommer digitaliseringsturnén Skolon EdTalk till Lund! Här får du inspiration och tips kring smarta tankar och lösningar i det digitala klassrummet. Vilken IKT-intresserad kollega tar du med dig? Först till kvarn!

Skolon EdTalk är mötesplatsen för oss som är intresserade av att diskutera och utveckla både skolan och oss själva med hjälp av educational technology och den våg av digitalisering som just nu är en del av vår skolvardag.

På Skolon EdTalk i Lund, eftermiddagen den 26 mars, har vi på Skolon bjudit in ett flertal profiler för att ge oss inspiration och konkreta digitaliseringstips, men även för att samtala om hur vi kan utveckla skolan med hjälp av teknologi och framför allt – hur vi får alla i skolans värld med på digitaliseringståget.

Medverkande:

Skolon
Natur & Kultur
Svensk Talteknologi

Läs mer om Skolon EdTalk Lund och anmäl dig här.
Varmt välkommen!