Clios heldigitala läromedel – så får du tillgång till dem...

30 mars|

Samarbetet mellan Skolon och Clio innegbär att du hittar Clios digitala utbud i Skolons bibliotek och får möjlighet att använda läromedlet tillsammans med skolans övriga digitala verktyg och lärresurser. Hur får du använda Skolon och Clio tillsammans? Vi hjälper dig!

Hur du kommer åt och kan använda Clios heldigitala läromedel i Skolon beror på om du använder Clios läromedel redan idag eller inte. Nu finns även möjligheten att direkt i Skolon använda Clios läromedel kostnadsfritt terminen ut.

Clio är ett digitalt läromedel för grundskolan som är uppbyggt kring bland annat ämnesområden, lärorika aktiviteter och teknik som kan anpassa materialet till den enskilda eleven och stötta varje lärare med planering och uppföljning av elevens arbete. Läs mer om Clios läromedel här.

Nedan kan du hitta mer information om hur du och din skola får tillgång till Clio i Skolon, oavsett om du använder Clio, Skolon eller inget av dem ännu, men är nyfiken.

1. Jag använder Clio

Om du redan använder använder Clio idag och vill koppla på dina licenser till Skolon, så kontaktar du Clio här. Att koppla på licenser till Skolon kostar ingenting extra.

Om du redan har ett konto till Clio och är användare i Skolon, så är det möjligt att koppla samman kontona till ett enda och som gör att du når läromedlen i Skolon tillsammans med dina övriga digitala verktyg och lärresurser. Det gör också att lärare och elever endast behöver komma ihåg en inloggning och att all information om klasser och elever synkroniseras. Om du vill ha hjälp med att koppla samman befintliga konton, så kontaktar du Clio här: skolon@clio.me. Då hjälper Clio dig/er att koppla samman era befintliga konton.

2. Jag använder Skolon

12 mars beslutade vi på Skolon, med anledning av coronaviruset och i samråd med våra samarbetspartners, att erbjuda fri tillgång till digitala verktyg och lärresurser terminen ut, fram till 15 juni 2020. Detta för att säkra svenska skolors möjlighet till tillgängligt lärande under en tid då distansundervisning kan bli en aktuell fråga.

Initiativet gör att om du är användare av Skolon idag, så kan du komma åt och använda Clios läromedel omgående.

Du loggar in på ditt konto i Skolon som vanligt och klickar dig in i biblioteket uppe i huvudmenyn. Sök efter Clio uppe i sökfältet, så får du upp just Clios läromedel. Om du klickar dig in på ett verktyg, så kan du där se att verktyget är tillgängligt i initiativet genom texten ”Detta verktyg kan du använda kostnadsfritt terminen ut (15/6) just nu. Klicka här för att be om licens”. Då hjälper vi er att tillgängliggöra det önskade verktyget. När detta är gjort av oss, så hamnar verktyget i din samling, så att verktyget blir lätt att komma åt nästa gång du loggar in.

Läs mer om initiativet gällande fri tillgång till digitala lärresurser terminen ut här.

3. Jag använder varken Skolon eller Clio idag, men är nyfiken

Är du nyfiken på Skolon och/eller Clio? Med anledning av Skolons öppnande av plattformen för att kunna erbjuda lärare och elever fri tillgång till digitala lärresurser, så finns nu möjligheten för alla svenska skolor att ansluta sig till Skolon Snabbspår. Det gör att skolan får tillgång till majoriteten av alla digitala verktyg och lärresurser i Skolons bibliotek på ett snabbt och enkelt sätt, helt kostnadsfritt. Hur du får tillgång till detta kan du läsa mer om på vår informationssida här.

Så håller du igång slöjdundervisningen digitalt – Slöjdlexi...

27 mars|

I en tid som råder där svenska skolor nu förbereder eller aktivt är igång med distansundervisning är det lätt att tänka att vissa ämnen har större utmaningar än andra, som exempelvis slöjd. Digitala tjänsten Slöjdlexikon visar dock att ingenting är en omöjlighet utan snarare kan bringa möjligheter. Med tjänsten blir det möjligt att på ett smart sätt hålla igång slöjdundervisningen även på distans – något som visat sig uppskattas enormt av skolor runt om i landet.

Mi Möller, är kommunikatör och projektledare för Slöjd.nu som står bakom Slöjdlexikon. Slöjdlexikon är det enda digitala och heltäckande läromedlet för slöjdämnet och bakom lexikonet ligger över 20 års arbete.
– Här finns ett gediget utbud av guider och instruktionsfilmer som hjälper läraren och eleverna i arbetet i både textil- och trä-/metallslöjden, samt övriga material. Givetvis följer allt innehåll kursplanen och gör att eleverna får stöd i att uppnå kunskapskraven, berättar Mi.

Enormt genomslag

Med anledningen av coronaviruset har många skolor behövt förbereda eller aktivt arbeta med distansundervisning, vilket även har visat sig hos Mi och kollegorna på Slöjd.nu:
– Det har varit ett enormt genomslag, jättemånga skolor har hört av sig till oss för att få hjälp med att lösa situationen. Både gällande hur man kan lösa undervisning på distans helt och hållet, men också hur man löser lektioner där man har vikarier eller där delar av klassen jobbar hemifrån och delar av klassen arbetar på plats i slöjdsalen. Med Slöjdlexikon blir det möjligt att lösa alla tre moment med hjälp av det digitala materialet i lexikonet.

Under den rådande situationen behöver många lärare tillgång till material snabbt och enkelt, vilket för Slöjdlexikon tagit fram stöd:
– De arbetsområden som vi tagit fram speciellt för distansundervisning har vi samlat i en del av Slöjdlexikon som vi kallar för Slöjdakuten. Samtliga arbetsområden är kopplade till instruktioner i Slöjdlexikon. Allt är redo att användas direkt, vilket gör att lärare inte behöver ta fram nya uppgifter på egen hand och uppfinna hjulet på nytt, utan kan känna sig trygga i att detta kan användas här och nu och att det följer kursplanen.

Smarta slöjdfilmer med material alla har hemma

Slöjd.nu har även tagit fram nya instruktionsfilmklipp som ska hjälpa till lite extra i dessa tider, oavsett om det arbetas på distans eller genom parallellundervisning. Mi berättar:
– Det vi har tagit fram senaste veckorna är filmer där vi utgår från material man har hemma och inte har tillgång till en slöjdsal. Övningarna är ändå kopplade till kursplanen och de kunskapskrav som finns, men du har möjlighet jobba hemifrån och hålla igång slöjdundervisningen. Det gör att du kan arbeta hemma när det behövs eller krävs. Sedan, när det är dags att gå tillbaka till det vanliga igen, kan du ta med dig arbetet till skolan och fortsätta, där du har slöjdsalen och givetvis läraren som stöd.

Med Skolons initiativ gällande att öppna plattformen för fri tillgång till digitala verktyg och lärresurser, så har Slöjd.nu märkt effekt av även detta.
– Det känns fantastiskt att få hjälp av Skolon, att vi på Slöjd.nu kan nå ut till både nya och befintliga användnare så att fler snabbt och enkelt kan få tillgång till nödvändiga och nyttiga digitala verktyg. Det är ju det som det handlar om: att vi tillsammans gör lärande tillgängligt för både lärare och elever, avslutar Mi.

Vill du också få kostnadsfri tillgång till Slöjdlexikon och andra digitala verktyg och lärreruser i Skolons bibliotek terminen ut?

Läs mer på vår informationssida här.

Röster om Slöjdlexikon under rådande omständigheter:

“Arbetar just nu som ensam slöjdlärare i två klassrum samtidigt med fulla klasser. En slöjdsal arbetar med textil och den andra med trä. Det hade inte varit möjligt utan Slöjdlexikon.”

“Stort tack för mailet om Slöjdakuten! Detta kommer verkligen som en hjälpande hand, har suttit de senaste kvällarna och försökt hitta meningsfulla distansundervisningsupplägg… inte helt lätt! Men med er hjälp mycket lättare.”

“Tusen tack! Ni är grymma och hjälper oss otroligt mycket just nu!”

Skolon öppnar plattformen – 6 vanliga frågor om initiativet...

26 mars|

Med anledning av coronaviruset och svenska skolors behov av att säkra tillgången till läromedel för lärare och elever, så har Skolon valt att öppna upp plattformen och biblioteket av digitala verktyg och lärresurser. Vad innebär detta och hur kan du få tillgång? Gabriel Wallén, användarspecialist på Skolon och projektledare för initiativet, reder ut 6 vanliga frågor och svar.

Vad innebär det att Skolon öppnar plattformen?

I Skolons bibliotek finns 2500 digitala verktyg och lärresurser från bland annat förlagen Clio, Liber, Natur & Kultur, Digilär och Sanoma utbildning, men även verktyg, hjälpmedel och tjänster från andra små, som stora, leverantörer. Det de alla har gemensamt är att de har skapat något som är digitalt och användbart i skolans värld.

Normalt sett behöver en användare ha köpta licenser för att komma åt och använda verktygen i Skolon. Med anledning av coronaviruset och den rådande situationen vi just nu har i landet, så beslutade vi på Skolon i samråd med våra samarbetspartners att öppna plattformen för att säkra skolors tillgång till läromedel. Det gör att lärare och elever just nu kan komma åt majoriteten av verktygen i Skolons bibliotek fritt fram till sommarlovet.

Vem kan få tillgång till verktyg i Skolon?

Skolor som antingen är kund till Skolon idag eller skolor som inte är kunder kan få tillgång till verktygen i Skolons bibliotek. Kort och gott: alla skolor, lärare och elever i Sverige!

Hur får vår skola tillgång?

Om din skola är användare av Skolon sedan tidigare, så loggar lärare och elever in som vanligt i plattformen. I biblioteket är det sedan möjligt att genom knappen “Testa gratis” som finns på de verktyg som är tillgängliga att direkt starta verktyget och komma igång. Verktyget hamnar då i användarens personliga samling, så att det blir lätt att komma åt det nästa gång det ska användas igen.

Är din skola inte användare av och kund till Skolon idag, så skickar du in en ansökan här. Det är viktigt att du som gör ansökan är rektor/skolledare eller IT-/IKT-ansvarig. Därefter behandlar vi ansökningarna i den ordning som de inkommer, skapar ett administratörskonto och ger er sedan enkla guider till hur ni snabbt ger era lärare och elever tillgång till ett eget personligt konto i Skolon.

Under hur lång tid gäller den fria tillgången till verktygen?

Initialt gäller fri tillgång till digitala verktyg i Skolon fram till vårterminens slut, 15/6 2020.

Hur kommer vår skola igång med Skolon när vi är anslutna till plattformen?

För att underlätta för både nya och gamla användare, så har vi tagit fram enkla supportguider med både filmer och artiklar för att lära sig basfunktionerna på snabbast möjliga sätt. Vi har också tagit fram värdefulla länkar som kan hjälpa skolor och lärare i arbetet kring distansundervisningen. All denna information hittar du här.

Hur har gensvaret från svenska skolor varit hittills?

Det har varit enormt från dag ett sedan vi öppnade upp plattformen. Responsen från både nya och tidigare användare av Skolon har varit uteslutande positiv. Vi har fyrdubblat trafiken i Skolon och hundratusentals verktyg har startats i biblioteket. Det visar på att det verkligen finns ett stort behov av att i denna tid snabbt och enkelt få tillgång till digitala läromedel, vilket vi och våra samarbetspartners tycker är jättevärdefullt att kunna hjälpa till med.

Vill du veta mer om initiativet och om hur er skola kan få tillgång till digitala verktyg och lärresurser?
Läs mer på vår informationssida och anmäl dig här.

636 nya eller uppdaterade digitala verktyg i biblioteket

20 mars|

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) har Skolon öppnat upp plattformen för att öka tillgången till digitala läromedel för landets samtliga skolor – nu öppnar vi upp ännu fler verktyg i biblioteket.

Nu möjliggör våra samarbetspartners Liber, Digilär, Clio, Internetstiftelsen och Sanoma Utbildning att ännu fler verktyg och lärresurser går att aktivera i Skolon – under dygnet som gått har 636 verktyg uppdaterats eller lagts till i biblioteket. Stort tack till alla leverantörer för ert hårda arbete!

Håll utkik efter knappen Testa gratis i biblioteket – här hittar du alla verktyg som går att starta direkt (inloggning i Skolon krävs).

Läs mer om initiativet kring tillgängliggörande av digitala verktyg och lärresurser i Skolon här.

Gå vår snabba onlinekurs för att enkelt komma igång med Skolon...

18 mars|

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) har Skolon öppnat upp plattformen för att öka tillgången till digitala läromedel för landets samtliga skolor. Det innebär att det nu är många användare i Skolon som behöver komma igång på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt.

Vi har i samarbete med Gigla tagit fram en onlineutbildning som ger dig de absoluta grunderna till att komma igång med att arbeta med digitala verktyg i Skolon. Givetvis är utbildningen kostnadsfri och du kan välja att gå den precis när du vill.

Klicka här för att ta del av onlineutbildningen direkt eller håll utkik efter ikonen till höger nästa gång du loggar in i Skolon och når din samling. Genom ikonen når du onlineutbildningen med ett klick och kan ta del av den när det passar dig.

För dig och er som ska komma igång med digitala verktyg i Skolon på ett snabbt och enkelt sätt, så finns även hjälpartiklar för grunderna i Skolon här.

Med anledning av coronaviruset öppnar Skolon plattformen för att ...

12 mars|

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) öppnar Skolon upp plattformen för att öka tillgången till digitala läromedel för landets samtliga skolor.

Möjligheten att komma åt och använda digitala verktyg i Skolon berör både skolor och skolhuvudmän som är användare av Skolon idag och skolor och skolhuvudmän som inte är användare av Skolon. Detta för att kunna erbjuda alla möjligheten till tillgängligt lärande under rådande omständigheter om det blir nödvändigt med ökad utbildning på distans.

Majoriteten av de digitala lärresurserna som finns i Skolons bibliotek öppnas upp genom en förlängd prova-på-tid från normala 14 dagar till terminen ut (15/6), tillgängliga i fullversion. Detta gäller initialt under kommande månaderna, så att skolor och skolhuvudmän har möjlighet att säkerställa att lärare och elever får tillgång till material under den situation som nu råder.

På vår informationssida kan du läsa mer hur du får tillgång till digitala verktyg och lärresurser.

Här kan du läsa pressmeddelande mer om initiativet.

Release notes Skolon 5.8 – fixar och förbättringar

3 mars|

På Skolon arbetar vi ständigt för att hålla plattformen smidigt fungerande, samt utveckla nya idéer och funktioner. Release notes för Skolon 5.8 består av flera förbättringar och ny funktionalitet – här nedan kan du läsa mer om dem.

Nya funktioner i Skolon:

  • Möjligt att beställa licenser via Orgadmin (för dig med Skolon Köp)
  • Skolon Köp: Möjligt att se orderhistorik i Orgadmin (för dig med Skolon Köp)

Fixar och förbättringar för användare:

  • Förbättrat touchstöd i Min samling
  • I Mina klasser Pro är det nu möjligt att navigera till grupper från användarvyn
  • Skoladministratörer kan inte längre köpa huvudmanslicenser, detta kräver den organisationsadministrativa rollen (för dig med Skolon Köp)

 

Har du frågor eller funderingar kring uppdateringarna i Skolon?
Vi hjälper gärna till! Hör av dig till vår support här.

Skolon och prisade tjänsten Lexplore inleder samarbete

27 februari|

​Flerfaldigt prisade tjänsten för att mäta elevers läsförmåga med hjälp av eyetracking och AI, Lexplore, ingår nu i samarbete med Skolon och blir under 2020 tillgängligt i plattformen som samlar Sveriges bästa digitala verktyg och lärresurser på ett ställe.

– Lexplore är en tjänst som är helt unik i sitt slag och vi är mycket glada över att vi nu ingått i samarbete. Lexplore har samma grundsyn som oss – att alla ska kunna vara med och lära i klassrummet och utifrån sina förmågor. Lexplore är en tjänst som verkligen bidrar till att göra skillnad, både i och utanför klassrummets väggar, berättar Lisa Holmberg, partneransvarig på Skolon.

Mer om vad samarbetet innebär kan du läsa i dagens pressmeddelande.

Trädet och Skrivarverkstaden – verktygen som effektivt trän...

20 februari|

Idag presenterar vi en ny partner som erbjuder två effektiva verktyg för läs- och skrivutveckling: Trädet och Skrivarverkstaden. Man skulle kunna säga att Trädet motsvarar teknikträningen i sportsammanhang och att Skrivarverkstaden i sin tur är själva matchen. Med dessa två verktyg, som båda är producerade genom stöd av SPSM, får elever möjlighet att träna och utveckla sin läsning och skrivning. Vi pratade med grundaren av tjänsterna, Pelle Lindblå, för att få veta mer.

1. Pelle, med en mening: Vad är Trädet och Skrivarverkstaden?

Trädet är ett webbaserat verktyg som på ett strukturerat sätt automatiserar avkodningen från grundläggande till avancerade färdigheter.

Skrivarverkstaden är ett verktyg som inspirerar till skrivande.

2. Hur fungerar tjänsterna?

Trädet Web är en en molntjänst och fungerar på datorer, iPads och Chromebooks.
I Trädet Web finns ett automatiserat test som visar vad den studerande är säker på. Med hjälp av testet hittar programmet automatiskt lämpligt övningsmaterial och i vilken ordning övningarna ska göras.

Trädet Web är uppbyggt som ett spel med uppdrag och övningar som ger poäng. Lärare och elev bestämmer tillsammans hur många poäng som är veckans mål. Att ha mål ger energi till arbetet!

Trädet består av sju levels/nivåer:
Level 1: Bygger läsmogenhet.
Level 2: Består av nyinlärning av läsning och skrivning.
Level 3: Är till för de som misslyckats med sin läsinlärning och behöver ominlärning. Denna level passar även för elever med annat modersmål än svenska och som kan läsa på sitt eget språk.
Level 4-5: Tränar effektiva läs- och skrivstrategier för vanliga ljudenligt stavade ord.
Level 6: Hanterar sammansatta ord.
Level 7: Behandlar ljudstridigt stavade ord.

Skrivarverkstaden tränar den innehållskapande sidan av språket. Flera övningar bygger på att eleverna associerar med hjälp av bilder eller stavelser för att hitta ord i sitt eget eller gruppens ordförråd. Det finns cirka 350 bilder i Skrivarverkstaden. Med hjälp av orden som man kommit på skriver man först enstaka meningar och så småningom längre berättelser i serieform. Man kan läsa upp och spela in det man skrivit. Eleven kan också spela upp sina berättelser som bildspel med berättarröst.
Det finns också ett block med övningar kring faktatexter. Här lär sig eleven att använda rubriker och underrubriker för att skriva strukturerade texter. Även tankekartor används.

3. Vilka kan använda dem?

Trädet är som jag nämnt ovan ett verktyg för att utveckla avkodningen. Det kan handla om elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. De inledande delarna på level 1 passar elever med låg fonologisk medvetenhet. Level 2 vänder sig till de som ännu inte lärt sig läsa. Det kan kan handla om barn i tidig skolålder, men också vuxna analfabeter. Trädet har också blivit en favorit inom SFI- och SVA-undervisningen och så även särskolan.

Skrivarverkstaden passar för samma målgrupper som Trädet. Det finns också övningar som siktar på att utveckla strukturerat skrivande och faktatexter. Dessa övningar passar för grundskolans mellan- och högstadium samt grundsärskola.

4.Vilka möjligheter finns det med Trädet och Skrivarverkstaden?

Trädet ger möjlighet till undervisning där varje elev arbetar utifrån sin säkra grund. Spridningen är ofta stor i en klass. Någon kanske inte är läsmogen medan andra i klassen redan läser ganska bra, men behöver träna stavning. Med hjälp av Trädets inbyggda test och progression placeras eleven på lämplig level och med lämpligt övningsinnehåll. Läraren kan vara säker på att eleven arbetar med det som just den behöver. Om så önskas kan läraren även styra arbetet manuellt. Trädet sparar alltså lärartid och effektiviserar undervisningen.

Vid all träning för att automatisera något, i detta fall avkodning, gäller det att man hittar den punkt där eleven är säker och börjar just där. Sedan måste tre villkor uppfyllas: man måste öva en viss tid, en viss mängd och man måste öva kontinuerligt. Genom att eleverna kan jobba självständigt och även kan arbeta hemma får man inga avbrott för lov eller sjukdom. På så vis får också eleven tillräcklig mängdträning. Att Trädet är upplagt som ett spel med poäng, uppdrag och levels brukar också upplevas som sporrande. Självklart kan också läraren följa elevens arbete.

Man skulle kunna säga att Trädet motsvarar teknikträningen i sportsammanhang.
Skrivarverkstaden är i sin tur själva matchen.

Skrivarverkstaden tar, precis som Trädet, sin utgångspunkt i vad eleven kan. En elev kanske har svårt att ens få ned ett ord i skrift. I övningen “Generatorn” finns ca 350 bilder i olika kategorier. Eleven väljer en bild och skriver ett eller flera ord som dyker upp i sinnen. Med ordet eller orden som utgångspunkt bygger sedan eleven en eller flera meningar. Man kan också läsa upp och spela in sin text. Naturligtvis kan man också skriva ut resultatet. När man är mogen kan man gå vidare och börja bygga hela berättelser. Man kan till och med göra berättelser med bara bilder och inläst ljud. Man kan också arbeta flera tillsammans eller hela klassen. På så vis kan man skapa texter som kan fungera som läsläxa.

5. Därför är Trädet och Skrivarverkstaden med i Skolon:

Att vara med i Skolon ser vi som en möjlighet att ge flera skolor och elever effektiva verktyg för läs- och skrivutveckling. Vi har också fått önskemål från kommuner om att de vill att vi ska vara anslutna för att underlätta inloggning.

Se mer av Trädet här:

Se mer av Skrivarverkstaden här:


Om Skolon – Vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 2500 digitala verktyg!

Digitaliseringsturnén Skolon EdTalk kommer till Lund 26 mars

19 februari|

Hurra, nu kommer digitaliseringsturnén Skolon EdTalk till Lund! Här får du inspiration och tips kring smarta tankar och lösningar i det digitala klassrummet. Vilken IKT-intresserad kollega tar du med dig? Först till kvarn!

Skolon EdTalk är mötesplatsen för oss som är intresserade av att diskutera och utveckla både skolan och oss själva med hjälp av educational technology och den våg av digitalisering som just nu är en del av vår skolvardag.

På Skolon EdTalk i Lund, eftermiddagen den 26 mars, har vi på Skolon bjudit in ett flertal profiler för att ge oss inspiration och konkreta digitaliseringstips, men även för att samtala om hur vi kan utveckla skolan med hjälp av teknologi och framför allt – hur vi får alla i skolans värld med på digitaliseringståget.

Medverkande:

Skolon
Natur & Kultur
Svensk Talteknologi

Läs mer om Skolon EdTalk Lund och anmäl dig här.
Varmt välkommen!