Lär dig mer om Skolon

Vi vill bidra till att ge den svenska skolan bästa möjliga digitala förutsättningar.
Digitalt lärande för alla!

0
Betalande användare
0
Länder
0
Verktyg
VÅRT UPPDRAG

VI SKA MÖJLIGGÖRA DIGITALT LÄRANDE FÖR ALLA!

Vår vision är att möjliggöra digitalt lärande för alla. För att lyckas med det skall vi erbjuda det effektivaste och smartaste sättet att nå och använda digitala läromedel och lärresurser i klassrummet. Skolon lanserades första gången på SETT-mässan 2015 i Stockholm. Idag är vi ett av Sveriges snabbast växande edtechföretag, etablerat på flera marknader och med en fortsatt hög tillväxt.

Vårt arbetsätt präglas av kreativitet, energi och glädje – vi är stolta över den utveckling i skolvärlden vi på kort tid lyckats bidra med, men samtidigt ödmjuka inför att de största möjligheterna ligger framför oss!

Vår resa

Från en idé om enklare och roligare digitalt lärande för alla och fram till idag, följ vår resa:

2015

Skolon lanseras på SETT-mässan i Stockholm

Sveriges största event för den digitala skolan, SETT-mässan, blev år 2015 den officiella starten för Skolon, där vi lanserade vår plattform på svenska efter flera års utveckling. Intresset var redan från start mycket stort!

2016

Stort intresse för vår unika plattform

Redan under första året aktiverade tusentals skolor Skolon för sin skola, samtidigt som några av Sveriges främsta innehållsleverantörer tillgängliggjorde sitt material i vårt bibliotek.

2017

Nya funktioner, mer innehåll och fler användare

Skolon lanserade flera nya funktioner för säkrare och enklare digitalt lärande, samtidigt som partnerskap med flera av Nordens ledande förlag inleddes. Flera av Sveriges största skolhuvudmän valde också att aktivera Skolon på bred front.

2018

Ett första steg mot en internationell marknad

Under 2018 påbörjade vi vår internationella resa genom att Skolon etablerades i Norge, samtidigt som vi startade upp arbetet med en bredare internationalisering i flera olika länder. Ett partnerskap med Microsoft inleddes också under året.

2019

Ett av Sveriges snabbast växande edtechföretag

Vi arbetar idag med många ledande skolhuvudmän i Norden, både stora som små, från norr till söder. Samtidigt växer vi varje månad med ännu fler användare. Antalet verktyg i Skolon har nu passerat över 1500 stycken.

Här finns vi

Våra kontor

Vårt team finns idag lokalt på fyra olika kontor i Sverige och Norge.

Karlshamn
Malmö
Stockholm
Oslo
Team Skolon

Ledning

Skolon leds av ett drivet team med gemensam bred erfarenhet från såväl digitalisering som verksamhetsutveckling.

CEO & Co-Founder

Oliver Lundgren

Entreprenör, grundade sin första verksamhet vid 13 års ålder. Har tidigare arbetat främst med att leda olika satsningar inom affärsutveckling, digitalisering och varumärkesutveckling. Har även varit med och skapat bolagen Kubicom och Viron Media-gruppen. Sitter i styrelsen för bl.a. Avalon Innovation och flera andra bolag inom CIMON-gruppen.

Business Director

Sebastian Matuska

Leder arbetet i Skolons affärsteam och ansvarar för försäljning mot både partners och skolor. Har bakgrund inom key account management gällande IT och cloudlösningar till företag och organisationer, både nationellt och internationellt.

CTO

Johan Lindblad

Ansvarar för den tekniska utvecklingen av Skolon och leder Skolons utvecklingsteam. Johan har tidigare byggt kompletta lösningar för webbaserade distanskurser på universitetsnivå. Utbildad civilingenjör i datateknik vid Lunds universitet.

Communication Manager

Melissa Karlsson

Ansvarar för Skolons kommunikationsarbete nationellt och internationellt. Har tidigare under flera år arbetat med försäljning, kundrelationer och kommunikation inom olika verksamheter inriktade mot skolans värld.

Customer & Content Director

Gabriel Wallén

Leder arbetet i Skolons användar- och innehållsteam och ansvarar bland annat för införande och support för nya och befintliga kunder, samt partners användning av Skolon. Gabriel har under flera år arbetat inom skola som IT-pedagog och IT-strateg i Täby kommun, vilket innebär att han arbetat både ute i verksamheten med lärare och elever, samt med övergripande strategiska frågor rörande skolans digitalisering. I bakgrunden har han även utbildning inom systemvetenskap, webbutveckling och projektledning.