Binogi – Evidensbaserat och forskningsförankrat läromedel

4 min read

Fungerar Binogi? Ja, det har forskare om och om igen bekräftat. Ledande forskare inom kognition och motivation har konstaterat att Binogis uppbyggnad stödjer kunskapsinhämtningen.

Sponsrad artikel

Kombinationen av ljud, bild och text stödjer eleverna så att de får en bättre helhetsförståelse för de begrepp som lärs ut. Utformningen av lektionsfilmerna väcker intresse och igenkänning så att begreppen sparas i korttidsminnet, medan de uppföljande begreppslistorna och quizen underlättar omkodningen till långtidsminnet.

Sedan 2015 har Binogi arbetat nära forskningsgrupper inom språkutveckling, bland annat med professor Jim Cummings vid Toronto universitet i Kanada. Professor Cummins är alltjämt aktiv och belyser i sin senaste artikel vikten av att språkförstärkande arbetssätt inte stannar vid teoribildning och på planeringsstadiet. I sin artikel framhåller Cummins att skola generellt i alltför låg grad använder de resurser som står till buds, och därför får ut en mindre del av dess potential, men att det finns fantastiska exempel att inspireras av. Med Binogis språkstöd är det enkelt att arbeta transspråkande och tillgängliggöra elevers alla språkliga resurser i sitt lärande – varje dag, vid varje lärtillfälle. Läs gärna mer här.

Språkprojektet som utvecklar Binogi deltar aktivt i forskningsprojektet Utbildningsteknologi inom grundskolan som bedrivs från Linnéuniversitetet. Här får vi stöd för vår strävan att arbeta tätt med huvudman och skolor när det kommer till implementering. Utan en lyckad implementering och ett kontinuerligt kvalitetshöjande arbete stannar kompetensutvecklingen av, det kollegiala delandet blir lidandet och nyttan av de resurser som skolan investerar i blir inte nyttjade så som det är tänkt. Effekten blir mindre än potentialen och i slutändan går det ut över eleverna och de enskilda lärarna som behöver lägga mer tid än nödvändigt på planering och förberedelser samt särskilda anpassningar.

Vi på Binogi vet att det måste vara enkelt att använda verktyg inom skolan.
Binogi som plattform är uppbyggd för att vara tillgänglig och användarvänlig.

Att finnas i Skolon är en självklarhet för Binogi. Här kan lärare och elever ha alla sina digitala resurser samlade via Skolons Min samling och i Lärarrummets Verktyg, och inloggningen ligger integrerad i Skolon via smidig single sign on-inloggning (SSO).

Djuplänkar inom Skolon är ytterligare en funktionalitet som Binogi välkomnar. Att kunna söka fram material för undervisning och lärande, i Skolons sökfunktion och länkas direkt till en av Binogis många lektioner är ett klokrent exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att stötta digitalisering och i förlängningen göra undervisningen mer tillgänglig.

Om Binogi:

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

När en huvudman (dvs kommun eller koncern) ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett flerspråkigt digitalt läromedel. Huvudmannen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom både transpråkande och digitalt, multimodalt lärande.

Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din huvudman kan utbyta erfarenheter med andra huvudmän. Alla huvudmän kan även påverka inriktningen på forskningen.

Gå till Binogi i Skolon här.

Så använder du Binogi i Skolon:

För skolhuvudmän är det nu möjligt att helt automatiskt synka användare mellan Skolon och Binogi från sitt befintliga elevregister. Den tekniska integrationen genom single sign-on via Skolon innebär att skolor och skolhuvudmän redan nu kan börja förbereda inför stundande terminsstart.

Köp dina licenser direkt i Skolons bibliotek, få dem levererade till din samling och välj när verktyget ska aktiveras för användarna.

Gå direkt till Binogi i Skolon här eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Information

4 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Fungerar Binogi? Ja, det har forskare om och om igen bekräftat. Ledande forskare inom kognition och motivation har konstaterat att Binogis uppbyggnad stödjer kunskapsinhämtningen.

Sponsrad artikel

Kombinationen av ljud, bild och text stödjer eleverna så att de får en bättre helhetsförståelse för de begrepp som lärs ut. Utformningen av lektionsfilmerna väcker intresse och igenkänning så att begreppen sparas i korttidsminnet, medan de uppföljande begreppslistorna och quizen underlättar omkodningen till långtidsminnet.

Sedan 2015 har Binogi arbetat nära forskningsgrupper inom språkutveckling, bland annat med professor Jim Cummings vid Toronto universitet i Kanada. Professor Cummins är alltjämt aktiv och belyser i sin senaste artikel vikten av att språkförstärkande arbetssätt inte stannar vid teoribildning och på planeringsstadiet. I sin artikel framhåller Cummins att skola generellt i alltför låg grad använder de resurser som står till buds, och därför får ut en mindre del av dess potential, men att det finns fantastiska exempel att inspireras av. Med Binogis språkstöd är det enkelt att arbeta transspråkande och tillgängliggöra elevers alla språkliga resurser i sitt lärande – varje dag, vid varje lärtillfälle. Läs gärna mer här.

Språkprojektet som utvecklar Binogi deltar aktivt i forskningsprojektet Utbildningsteknologi inom grundskolan som bedrivs från Linnéuniversitetet. Här får vi stöd för vår strävan att arbeta tätt med huvudman och skolor när det kommer till implementering. Utan en lyckad implementering och ett kontinuerligt kvalitetshöjande arbete stannar kompetensutvecklingen av, det kollegiala delandet blir lidandet och nyttan av de resurser som skolan investerar i blir inte nyttjade så som det är tänkt. Effekten blir mindre än potentialen och i slutändan går det ut över eleverna och de enskilda lärarna som behöver lägga mer tid än nödvändigt på planering och förberedelser samt särskilda anpassningar.

Vi på Binogi vet att det måste vara enkelt att använda verktyg inom skolan.
Binogi som plattform är uppbyggd för att vara tillgänglig och användarvänlig.

Att finnas i Skolon är en självklarhet för Binogi. Här kan lärare och elever ha alla sina digitala resurser samlade via Skolons Min samling och i Lärarrummets Verktyg, och inloggningen ligger integrerad i Skolon via smidig single sign on-inloggning (SSO).

Djuplänkar inom Skolon är ytterligare en funktionalitet som Binogi välkomnar. Att kunna söka fram material för undervisning och lärande, i Skolons sökfunktion och länkas direkt till en av Binogis många lektioner är ett klokrent exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att stötta digitalisering och i förlängningen göra undervisningen mer tillgänglig.

Om Binogi:

I vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, Språkprojektet, skapar vi tillsammans med Sveriges kommuner och huvudmän världens bästa läromedel för alla elever. Vårt gemensamma mål är ett mångspråkigt, multimodalt lärande; en jämlik och inkluderande skola för alla från första dagen.

När en huvudman (dvs kommun eller koncern) ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett flerspråkigt digitalt läromedel. Huvudmannen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom både transpråkande och digitalt, multimodalt lärande.

Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din huvudman kan utbyta erfarenheter med andra huvudmän. Alla huvudmän kan även påverka inriktningen på forskningen.

Gå till Binogi i Skolon här.

Så använder du Binogi i Skolon:

För skolhuvudmän är det nu möjligt att helt automatiskt synka användare mellan Skolon och Binogi från sitt befintliga elevregister. Den tekniska integrationen genom single sign-on via Skolon innebär att skolor och skolhuvudmän redan nu kan börja förbereda inför stundande terminsstart.

Köp dina licenser direkt i Skolons bibliotek, få dem levererade till din samling och välj när verktyget ska aktiveras för användarna.

Gå direkt till Binogi i Skolon här eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.