Buhobox – ökad trygghet och studiero i klassrummet

6 min read

Med en verktyglåda fylld med digitala verktyg och metoder hjälper Buhobox er skola med förebyggande hälsoarbete. Kom så berättar vi mer om Buhobox!

Tillsammans med över 5000 digitala skolverktyg och läromedel i Skolons bibliotek hittar du nu Buhobox. En blandning av digitala verktyg och metoder som hjälper din skola att jobba förebyggande med gruppdynamiken i klassrummet och ger ett värdefullt stöd i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi tog en stund och ställde frågor till Sofi Finnstam och Sara Lindahl, grundare av Buhobox, för att lära känna verktyget bättre.

Sofi och Sara, för den som inte vet – vad är Buhobox?

Buhobox är en skolsocial verktygslåda som innehåller digitala verktyg och metoder för att öka trygghet och studiero genom att arbeta med grupp och gruppdynamik som en del av skolans förebyggande elevhälsoarbete.

Vi som utvecklat Buhobox, arbetar själva inom skolan som skolkuratorer och med elevhälsoutveckling. Vi såg att det fanns ett behov av metoder och verktyg som kan hjälpa oss arbeta effektivare på gruppnivå. Det vi tidigare gjorde med papper och penna kan vi nu göra digitalt vilket innebär att det är mycket enklare att kartlägga, analysera, planera och utvärdera insatser inom elevhälsan. Vår kompetens och ambition att utveckla det psykosociala arbetet i skolan gör Buhobox till ett värdefullt stöd i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Hur skiljer sig ert verktyg från liknande på marknaden och hur använder man det?

En viktig skillnad jämfört med andra verktyg på marknaden är att Buhobox inte bara erbjuder digitala verktyg utan även ett arbetssätt vilket innebär att man som kund får tillgång till både metod- och analysstöd.

Innehållet i Buhobox är i dagsläget indelat i två block. Det första blocket ”Så fungerar gruppen” hjälper oss att få en djupare förståelse och kunskapen om gruppdynamiken i en grupp. I detta block finns verktygen Buhobox Sociogram och Buhobox Enkät. I det andra blocket “Skapa din grupp” finns verktygen Buhobox Placeringverktyg och Buhobox Satellitverktyg som i dagsläget finns tillgängligt i betaversion.

Buhobox Sociogram är ett digitaliserat verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Genom att varje elev i en klass eller grupp besvarar en eller flera frågor från frågebatteriet baseras sociogrammet på gruppmedlemmarnas egna upplevelser.  Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns.

För att förstå gruppens dynamik ännu djupare kan ni komplettera sociogramfrågorna med Buhobox enkätfunktion. Frågorna är utformade som en trygghet- och trivselenkät men med stort fokus på att fånga skolklimatet. Svaren analyseras i kombination med sociogrammet. Med Buhobox frågebatteri kan man som användare sätta samman sitt egen enkät/undersökning utifrån olika kategorier. Frågebatteriet syftar till att kvalitetssäkra arbetet så att vi ställer rätt sorts frågor inom ramen för skolans uppdrag. Har man behov av metodstöd och support eller bara vill bolla någon fråga så finns vi till hands. Ett personligt bemötande är viktigt tycker vi!

Det låter som användbara verktyg! Men vilka kan använda Buhobox?

Vårt verktyg riktar sig till pedagoger, rektorer och elevhälsopersonal som arbetar med grupper. Buhobox kan användas inom samtliga skolformer och verksamheter och har anpassade frågor utifrån åldersgrupp.

Vilka möjligheter finns det med att använda ert verktyg i undervisningen?

Elevhälsan börjar i klassrummet och med trygga grupper skapar vi studiero. Buhobox kan användas när vi skapar grupper från start vid klassbildningar men även senare vid gruppindelningar och placeringar i klassrummet. Detta gäller givetvis även för fritids- och rastverksamhet eller andra pedagogiska och sociala lärmiljöer. Gör vi medvetna gruppsammansättningar och arbetar aktivt med gruppdynamiken kan vi rikta stöd och resurser på ett bättre sätt. Vi kan därefter utvärdera våra insatser och grunda våra beslut på data samt lättare följa upp och utvärdera insatser på grupp- och individnivå vilket gör att vi får helt andra förutsättningar att planera vår undervisning.

Buhobox syftar till att följa gruppers utveckling över tid så att vi kan sätta in förebyggande insatser istället för att hamna i det åtgärdande arbetet.

Därför är Buhobox med i Skolon:

Vi har valt att gå med i Skolon för att nå ut till nya användare men också för att underlätta hanteringen av elevdata för våra kunder. Det blir lättare för användarna om det finns en kanal. En ytterligare aspekt är att lyfta in elevhälsofrågor i detta forum då lärande och mående hänger ihop.

Se mer av Buhobox:

Köp Buhobox direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

Buhobox finns att köpa i Skolons bibliotek. Gå direkt till Buhobox i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolons bibliotek här.

Detta är Buhobox:

Buhobox är en verktygslåda innehållande digitala verktyg och metoder för att förbättra trygghet och studiero i skolor genom att fokusera på grupp och gruppdynamik som en del av det förebyggande elevhälsoarbetet.

Verktyget är uppdelat i två block: ”Så fungerar gruppen” som fokuserar på att förstå gruppdynamiken och ”Skapa din grupp” som innehåller verktyg för gruppplacering och satellitanalys. Bland verktygen finns Buhobox Sociogram, som mäter sociala relationer, och Buhobox Enkät, som kompletterar sociogrammet för att få en djupare förståelse för gruppdynamiken.

Läs mer om Buhobox i Skolons bibliotek här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Information

6 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Med en verktyglåda fylld med digitala verktyg och metoder hjälper Buhobox er skola med förebyggande hälsoarbete. Kom så berättar vi mer om Buhobox!

Tillsammans med över 5000 digitala skolverktyg och läromedel i Skolons bibliotek hittar du nu Buhobox. En blandning av digitala verktyg och metoder som hjälper din skola att jobba förebyggande med gruppdynamiken i klassrummet och ger ett värdefullt stöd i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi tog en stund och ställde frågor till Sofi Finnstam och Sara Lindahl, grundare av Buhobox, för att lära känna verktyget bättre.

Sofi och Sara, för den som inte vet – vad är Buhobox?

Buhobox är en skolsocial verktygslåda som innehåller digitala verktyg och metoder för att öka trygghet och studiero genom att arbeta med grupp och gruppdynamik som en del av skolans förebyggande elevhälsoarbete.

Vi som utvecklat Buhobox, arbetar själva inom skolan som skolkuratorer och med elevhälsoutveckling. Vi såg att det fanns ett behov av metoder och verktyg som kan hjälpa oss arbeta effektivare på gruppnivå. Det vi tidigare gjorde med papper och penna kan vi nu göra digitalt vilket innebär att det är mycket enklare att kartlägga, analysera, planera och utvärdera insatser inom elevhälsan. Vår kompetens och ambition att utveckla det psykosociala arbetet i skolan gör Buhobox till ett värdefullt stöd i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Hur skiljer sig ert verktyg från liknande på marknaden och hur använder man det?

En viktig skillnad jämfört med andra verktyg på marknaden är att Buhobox inte bara erbjuder digitala verktyg utan även ett arbetssätt vilket innebär att man som kund får tillgång till både metod- och analysstöd.

Innehållet i Buhobox är i dagsläget indelat i två block. Det första blocket ”Så fungerar gruppen” hjälper oss att få en djupare förståelse och kunskapen om gruppdynamiken i en grupp. I detta block finns verktygen Buhobox Sociogram och Buhobox Enkät. I det andra blocket “Skapa din grupp” finns verktygen Buhobox Placeringverktyg och Buhobox Satellitverktyg som i dagsläget finns tillgängligt i betaversion.

Buhobox Sociogram är ett digitaliserat verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Genom att varje elev i en klass eller grupp besvarar en eller flera frågor från frågebatteriet baseras sociogrammet på gruppmedlemmarnas egna upplevelser.  Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns.

För att förstå gruppens dynamik ännu djupare kan ni komplettera sociogramfrågorna med Buhobox enkätfunktion. Frågorna är utformade som en trygghet- och trivselenkät men med stort fokus på att fånga skolklimatet. Svaren analyseras i kombination med sociogrammet. Med Buhobox frågebatteri kan man som användare sätta samman sitt egen enkät/undersökning utifrån olika kategorier. Frågebatteriet syftar till att kvalitetssäkra arbetet så att vi ställer rätt sorts frågor inom ramen för skolans uppdrag. Har man behov av metodstöd och support eller bara vill bolla någon fråga så finns vi till hands. Ett personligt bemötande är viktigt tycker vi!

Det låter som användbara verktyg! Men vilka kan använda Buhobox?

Vårt verktyg riktar sig till pedagoger, rektorer och elevhälsopersonal som arbetar med grupper. Buhobox kan användas inom samtliga skolformer och verksamheter och har anpassade frågor utifrån åldersgrupp.

Vilka möjligheter finns det med att använda ert verktyg i undervisningen?

Elevhälsan börjar i klassrummet och med trygga grupper skapar vi studiero. Buhobox kan användas när vi skapar grupper från start vid klassbildningar men även senare vid gruppindelningar och placeringar i klassrummet. Detta gäller givetvis även för fritids- och rastverksamhet eller andra pedagogiska och sociala lärmiljöer. Gör vi medvetna gruppsammansättningar och arbetar aktivt med gruppdynamiken kan vi rikta stöd och resurser på ett bättre sätt. Vi kan därefter utvärdera våra insatser och grunda våra beslut på data samt lättare följa upp och utvärdera insatser på grupp- och individnivå vilket gör att vi får helt andra förutsättningar att planera vår undervisning.

Buhobox syftar till att följa gruppers utveckling över tid så att vi kan sätta in förebyggande insatser istället för att hamna i det åtgärdande arbetet.

Därför är Buhobox med i Skolon:

Vi har valt att gå med i Skolon för att nå ut till nya användare men också för att underlätta hanteringen av elevdata för våra kunder. Det blir lättare för användarna om det finns en kanal. En ytterligare aspekt är att lyfta in elevhälsofrågor i detta forum då lärande och mående hänger ihop.

Se mer av Buhobox:

Köp Buhobox direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

Buhobox finns att köpa i Skolons bibliotek. Gå direkt till Buhobox i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolons bibliotek här.

Detta är Buhobox:

Buhobox är en verktygslåda innehållande digitala verktyg och metoder för att förbättra trygghet och studiero i skolor genom att fokusera på grupp och gruppdynamik som en del av det förebyggande elevhälsoarbetet.

Verktyget är uppdelat i två block: ”Så fungerar gruppen” som fokuserar på att förstå gruppdynamiken och ”Skapa din grupp” som innehåller verktyg för gruppplacering och satellitanalys. Bland verktygen finns Buhobox Sociogram, som mäter sociala relationer, och Buhobox Enkät, som kompletterar sociogrammet för att få en djupare förståelse för gruppdynamiken.

Läs mer om Buhobox i Skolons bibliotek här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.