Ja, Skolon kan hämta alla användaruppgifter som krävs av Skolverket från elevregister och andra källsystem på marknaden, och därefter skicka vidare till provtjänsten.