Skolons målsättning är att erbjuda skolhuvudmän att ansluta till DNP via en egen federation. Om skolhuvudmannen vill, så går det naturligtvis bra att ansluta via alla andra federationer i FIDUS.