I Skolon finns alla typer av digitala verktyg som används för allt från administration till inlärning i skolans värld. I biblioteket finns kategorier såsom läromedel, lärverktyg och hjälpmedel.