Skolon har ett verktyg för datavalidering och en översikt som ger er som skolhuvudman en unik överblick och möjlighet att, i tid, agera på eventuella felaktigheter.