Unika tjänsten Hej Framtidsval hjälper skolan att bygga elevernas bästa framtidsresa

februari 8, 2021Digitala verktyg och läromedel
5 min read

Hej Framtidsval skapades av lärare och studie- och yrkesvägledare utifrån ett behov av att samla digitalt material för att på ett enkelt och engagerande sätt föra in studie- och yrkesvägledningen i skoldagen. Resursen är under ständig utveckling tillsammans med användarna, lärare och skolledning. Hej Framtidsval hjälper skolan att bygga sina elevers bästa framtidsresa mot väl underbyggda gymnasieval. Nu gör tjänsten premiär i Skolons bibliotek!

I Skolon finns över 3000 digitala lärresurser och verktyg för den svenska skolan och idag ska vi få lära känna tjänsten Hej Framtidsval lite närmare. Vi ställde fem snabba frågor till grundarna, Gabriella Holm och Lotten Johansson, som med sina erfarenheten av att vara lärare samt studie- och yrkesvägledare, byggt upp en lektionsbank för att ge skolor bästa möjliga stöd i att vägleda i framtida yrkesval för eleverna.

– Det är oerhört viktigt att skolan förbereder eleverna genom att de får ökad självkännedom om förmågor och egenskaper, kunskap om vad det finns för utbildningar, arbeten eller hur arbeten skapas. Att visa på framtidsmöjligheter och väcka nyfikenhet, men också möjlighet att reflektera över hur bakgrund kan påverka val och att bygga egen valkompetens. Det är det här som är studie- och yrkesvägledning och det är hela skolans ansvar, förklarar Lotten.

Lotten och Gabriella, om ni fick förklara Hej Framtidsval med en mening, vad skulle ni säga då?

Hej Framtidsval är en digital resurs som innehåller allt material skolan behöver för att utveckla och jobba med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar skolår F-9!

Hur fungerar Hej Framtidsval?

Hej Framtidsval fungerar som en stor lektionsbank med konkret undervisningsmaterial för att öka elevernas kunskap och motivation för sitt framtida utbildnings- och yrkesval. Här finns lektionsplaneringar med inslag av studie- och yrkesvägledande aktiviteter från förskoleklass till år 9. På sidan kan man välja årskurs och hitta aktiviteter i olika ämnen som även har fokus på ex självkännedom, valkompetens, arbetsliv, mål och framtidsmöjligheter. Alla lektioner har givetvis koppling till olika ämnens centrala innehåll i Lgr11.

Hej Framtidsval fungerar även som stöd för skolledning att enkelt göra skattningar, utveckla och följa upp SYV-verksamheten. Bland innehållet finns även material och filmer för att kompetensutveckla personal inom området.

Lotten Johansson och Gabriella Holm.

Vilka kan använda Hej Framtidsval?

Hej Framtidsval kan användas av alla lärare som jobbar med elever i skolår f-9. De tydliga aktiviteterna gör det enkelt för lärare och motiverande för elever. Materialet passar utmärkt inom ramen för undervisningen samt på fritids. Målet är att öka elevernas kunskap och motivation för sitt framtida utbildnings- och yrkesval, att bygga elevernas valkompetens inför gymnasievalet.

Vidare kan Hej Framtidsval användas av rektorer som vill utveckla och/eller kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen på skolan. Huvudmän använder ofta resursen i syfte att skapa förutsättningar för utveckling och en likvärdig studie- och yrkesvägledning för eleven, oavsett skola.

Vilka möjligheter finns det med tjänsten för lärare, ledning och elever?

Hej Framtidsval ger skolor möjlighet att snabbt komma igång att arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Färdigplanerat och kvalitetssäkrat material sparar tid. Studie- och yrkesvägledning är en process genom elevernas skolår och Hej Framtidsval bidrar till att skapa förståelse för den processen och ger skolan konkret stöd att genomföra den. Materialet är ett stöd för att skolan ska uppfylla läroplanens mål; att eleven ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval. Allt material utgår från skollag, läroplan och allmänna råd och är skapat av skolpersonal för skolpersonal.

Hej framtidsval är en resurs som är lätt att använda och som har en tydlig struktur. Lektionsbanken är uppdelad stadievis, så att lärare lätt hittar anpassat material för låg-, mellan- och högstadiet. För skolledning finns ett styrnings- och ledningsspår.

Därför är Hej Framtidsval med i Skolon:

För att underlätta för skolpersonal att hitta lektionsmaterial som hjälper eleverna till ökad motivation och framtidstro kring sitt framtida utbildnings- och yrkesval. En gemensam plats med enkel inloggning ökar tillgängligheten och Skolon ger oss också möjlighet att synas, fast man inte specifikt letar efter studie- och yrkesvägledning. Och givetvis: att finnas med i en samling av Sveriges bästa digitala skolverktyg!

Se och läs mer om Hej Framtidsval

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!

Information

5 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Hej Framtidsval skapades av lärare och studie- och yrkesvägledare utifrån ett behov av att samla digitalt material för att på ett enkelt och engagerande sätt föra in studie- och yrkesvägledningen i skoldagen. Resursen är under ständig utveckling tillsammans med användarna, lärare och skolledning. Hej Framtidsval hjälper skolan att bygga sina elevers bästa framtidsresa mot väl underbyggda gymnasieval. Nu gör tjänsten premiär i Skolons bibliotek!

I Skolon finns över 3000 digitala lärresurser och verktyg för den svenska skolan och idag ska vi få lära känna tjänsten Hej Framtidsval lite närmare. Vi ställde fem snabba frågor till grundarna, Gabriella Holm och Lotten Johansson, som med sina erfarenheten av att vara lärare samt studie- och yrkesvägledare, byggt upp en lektionsbank för att ge skolor bästa möjliga stöd i att vägleda i framtida yrkesval för eleverna.

– Det är oerhört viktigt att skolan förbereder eleverna genom att de får ökad självkännedom om förmågor och egenskaper, kunskap om vad det finns för utbildningar, arbeten eller hur arbeten skapas. Att visa på framtidsmöjligheter och väcka nyfikenhet, men också möjlighet att reflektera över hur bakgrund kan påverka val och att bygga egen valkompetens. Det är det här som är studie- och yrkesvägledning och det är hela skolans ansvar, förklarar Lotten.

Lotten och Gabriella, om ni fick förklara Hej Framtidsval med en mening, vad skulle ni säga då?

Hej Framtidsval är en digital resurs som innehåller allt material skolan behöver för att utveckla och jobba med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar skolår F-9!

Hur fungerar Hej Framtidsval?

Hej Framtidsval fungerar som en stor lektionsbank med konkret undervisningsmaterial för att öka elevernas kunskap och motivation för sitt framtida utbildnings- och yrkesval. Här finns lektionsplaneringar med inslag av studie- och yrkesvägledande aktiviteter från förskoleklass till år 9. På sidan kan man välja årskurs och hitta aktiviteter i olika ämnen som även har fokus på ex självkännedom, valkompetens, arbetsliv, mål och framtidsmöjligheter. Alla lektioner har givetvis koppling till olika ämnens centrala innehåll i Lgr11.

Hej Framtidsval fungerar även som stöd för skolledning att enkelt göra skattningar, utveckla och följa upp SYV-verksamheten. Bland innehållet finns även material och filmer för att kompetensutveckla personal inom området.

Lotten Johansson och Gabriella Holm.

Vilka kan använda Hej Framtidsval?

Hej Framtidsval kan användas av alla lärare som jobbar med elever i skolår f-9. De tydliga aktiviteterna gör det enkelt för lärare och motiverande för elever. Materialet passar utmärkt inom ramen för undervisningen samt på fritids. Målet är att öka elevernas kunskap och motivation för sitt framtida utbildnings- och yrkesval, att bygga elevernas valkompetens inför gymnasievalet.

Vidare kan Hej Framtidsval användas av rektorer som vill utveckla och/eller kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen på skolan. Huvudmän använder ofta resursen i syfte att skapa förutsättningar för utveckling och en likvärdig studie- och yrkesvägledning för eleven, oavsett skola.

Vilka möjligheter finns det med tjänsten för lärare, ledning och elever?

Hej Framtidsval ger skolor möjlighet att snabbt komma igång att arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Färdigplanerat och kvalitetssäkrat material sparar tid. Studie- och yrkesvägledning är en process genom elevernas skolår och Hej Framtidsval bidrar till att skapa förståelse för den processen och ger skolan konkret stöd att genomföra den. Materialet är ett stöd för att skolan ska uppfylla läroplanens mål; att eleven ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval. Allt material utgår från skollag, läroplan och allmänna råd och är skapat av skolpersonal för skolpersonal.

Hej framtidsval är en resurs som är lätt att använda och som har en tydlig struktur. Lektionsbanken är uppdelad stadievis, så att lärare lätt hittar anpassat material för låg-, mellan- och högstadiet. För skolledning finns ett styrnings- och ledningsspår.

Därför är Hej Framtidsval med i Skolon:

För att underlätta för skolpersonal att hitta lektionsmaterial som hjälper eleverna till ökad motivation och framtidstro kring sitt framtida utbildnings- och yrkesval. En gemensam plats med enkel inloggning ökar tillgängligheten och Skolon ger oss också möjlighet att synas, fast man inte specifikt letar efter studie- och yrkesvägledning. Och givetvis: att finnas med i en samling av Sveriges bästa digitala skolverktyg!

Se och läs mer om Hej Framtidsval

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.