ChatGPT och AI på ett säkert sätt i klassrummet – Skolup hjälper eleven att arbeta källkritiskt

8 min read

Skolup är ett digitalt verktyg skapat för grundskolan och gymnasiet, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och också källkritiskt granska den. Skolup är framtaget med anledning av det moderna informationssamhälle som vi alla lever i idag, där vi har större tillgång till information än någonsin och där många barn och unga har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Med hjälp av modern teknik, skapar Skolup helt nya möjligheter i klassrummet för att kunna ta del av och bearbeta information – med källkritik i fokus.

I Skolons bibliotek finns över 5000 digitala skolverktyg och läromedel från över 170 leverantörer. En av de senaste nyheterna i biblioteket är Skolup. Skolup är ett digitalt verktyg som består av fyra delar: ChatGPT, uppslagsverk, mediasök och ordbok. Verktyget syftar till att stärka källkritiksundervisningen och ge eleverna en god grund för att hämta in och värdera fakta och olika typer av källor.

Vi pratade med Ole Lidegran på Skolon, för att lära oss mer om Skolup och om hur viktigt det är att källkritik blir en naturlig del i undervisningen, oavsett ämne och årskurs.

Ole, hur fungerar Skolup?

Skolup är ett digitalt verktyg skapat för grundskolan och gymnasiet, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och också källkritiskt granska den. Verktyget består av fyra delar: ChatGPT, mediasök, uppslagsverk och ordbok och dessa fyra delar blir en god grund och helhet för att arbeta källkritiskt i klassrummet.

Skolup är väldigt enkelt och överskådligt att använda. Eleverna kan söka fram valfri information och får därefter en tydlig översiktsbild över flera källor, så att det blir lätt att jämföra och värdera dem. Till skillnad från många sökmotorer idag, så visas samma sökresultat för alla elever oavsett vad som tidigare har sökts på. Skolups gränssnitt är dessutom fritt från reklam och distraktioner, så att det blir lättare att fokusera på skolarbetet.

I Skolup används AI, artificiell intelligens, för att sammanfatta och skapa enkelhet i långa texter från uppslagsverksdelen. Detta ger möjlighet till olika svårighetsgrader och också möjligheten att kunna fördjupa sig i ett ämne. Sist, men inte minst, så är även årets hetaste AI-snackis, ChatGPT, direktintegrerat i Skolup, vilket gör att elever och lärare kan använda tjänsten under kontrollerade och GDPR-säkra former. Det gör också att användarna kan jämföra svaren från chatbotten med andra källor, i samma gränssnitt.

Vilka kan använda Skolup?

ALLA som vill söka information och fakta från flera olika källor på ett och samma ställe, oberoende av bakomliggande faktorer.

Vi har idag användare från lågstadiet ända upp till gymnasiet och eftersom Skolup fokuserar på källkritik och insamling av fakta, så är verktyget helt ämnesoberoende. Skolup kan därmed användas i all undervisning där eleven är i behov av faktainhämtning, tar del av samhällsaktuella ämnen eller har skolarbete där källhänvisningar behövs.

Vilka möjligheter finns det med att använda Skolup i undervisningen?

Genom att ha källor som speglar både historiska såväl som realtidsdata, blir Skolup både relevant och viktigt för lärare och elever att använda i undervisningen. Eleverna måste få möta verkligheten och lära sig att filtrera information i sitt eget huvud, med tanke på den otroliga mängd information som de möts av idag i olika kanaler. Skolup bjuder in till djupare dialog och gör eleverna till kritiska granskare, med ett digitalt stöd för att värdera källornas trovärdighet. Detta skapar självgående elever, där alla får en gemensam grund att stå på. Läraren kan känna sig trygg med att eleverna kan fokusera och granska innehållet utan att bli störda eller påverkade av reklam eller andra distraktioner.

Därför är Skolup med i Skolon:

Det är ett supersmidigt sätt för lärare och elever att använda Skolup via Skolon tillsammans med alla sina övriga digitala verktyg och läromedel. Allt på ett och samma ställe, enkelt!

Se mer av Skolup:

1. ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkra former

ChatGPT, årets hetaste AI-snackis, är direktintegrerad i Skolup, vilket innebär att eleven ges möjlighet att själv kunna värdera chatbotens svar jämfört med Wikipedia och populära nyhetskällor i ett och samma verktyg.

Med hjälp av ChatGPT kan eleven också få svar på komplexa frågor och få förklaringar i olika kontexter, precis som hjälp med struktur och förslag på hur en uppgift eller ett problem kan lösas. Sist, och viktigast av allt, så blir det möjligt att använda ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkrade former.

2. Mediasök med över 60 000 nyhetskällor

Med funktionen mediasök är det enkelt att söka efter information om ett ämne i över 60 000 globala nyhetskällor. Inbyggd information om källan ger dessutom eleven stöd i hur källan kan värderas.

Mediasöket hjälper eleven att utveckla förmågan att ta till sig information och jämföra olika källor på ett källkritiskt sätt. Alla elever får samma sökresultat oavsett tidigare sökningar och inga annonser eller köpta resultat visas i sökfunktionen.

3. Uppslagsverk med smart AI-funktionalitet

Funktionen uppslagsverk ger snabb och tydlig tillgång till fakta med hjälp av artificiell intelligens. Skolup har ett AI-baserat uppslagsverk som sammanfattar och skapar renhet i långa texter. Det är enkelt för eleven att själv välja mellan långa och korta texter, vilket ger tillgång till olika svårighetsgrader och möjlighet till fördjupning av ett ämne.

Med ett tydligt gränssnitt får eleven dessutom ett distraktions- och reklamfritt sökresultat.

4. Ordbok med över 375 000 uppslag

Ordboken innehåller allt en traditionell ordbok behöver och finns på både svenska och engelska. Här kan eleven slå upp definitioner av olika ord och begrepp och ordklasser definieras automatiskt med en förklaring.

Informationen till ordboken hämtas från Wiktionary med över 375 000 huvuduppslag.

Så testar du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Skolup och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt i 14 dagar! Så här gör du:

1. Gå direkt till Skolup i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Skolup som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Skolup som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp Skolup direkt i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Skolup finns att köpa som singellicenser, klasslicenser och skollicenser i Skolons bibliotek. 

Gå direkt till Skolup i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer här om hur du genomför köp i Skolon.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Information

8 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Skolup är ett digitalt verktyg skapat för grundskolan och gymnasiet, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och också källkritiskt granska den. Skolup är framtaget med anledning av det moderna informationssamhälle som vi alla lever i idag, där vi har större tillgång till information än någonsin och där många barn och unga har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Med hjälp av modern teknik, skapar Skolup helt nya möjligheter i klassrummet för att kunna ta del av och bearbeta information – med källkritik i fokus.

I Skolons bibliotek finns över 5000 digitala skolverktyg och läromedel från över 170 leverantörer. En av de senaste nyheterna i biblioteket är Skolup. Skolup är ett digitalt verktyg som består av fyra delar: ChatGPT, uppslagsverk, mediasök och ordbok. Verktyget syftar till att stärka källkritiksundervisningen och ge eleverna en god grund för att hämta in och värdera fakta och olika typer av källor.

Vi pratade med Ole Lidegran på Skolon, för att lära oss mer om Skolup och om hur viktigt det är att källkritik blir en naturlig del i undervisningen, oavsett ämne och årskurs.

Ole, hur fungerar Skolup?

Skolup är ett digitalt verktyg skapat för grundskolan och gymnasiet, som med hjälp av AI och ChatGPT hjälper eleven att söka fram information och också källkritiskt granska den. Verktyget består av fyra delar: ChatGPT, mediasök, uppslagsverk och ordbok och dessa fyra delar blir en god grund och helhet för att arbeta källkritiskt i klassrummet.

Skolup är väldigt enkelt och överskådligt att använda. Eleverna kan söka fram valfri information och får därefter en tydlig översiktsbild över flera källor, så att det blir lätt att jämföra och värdera dem. Till skillnad från många sökmotorer idag, så visas samma sökresultat för alla elever oavsett vad som tidigare har sökts på. Skolups gränssnitt är dessutom fritt från reklam och distraktioner, så att det blir lättare att fokusera på skolarbetet.

I Skolup används AI, artificiell intelligens, för att sammanfatta och skapa enkelhet i långa texter från uppslagsverksdelen. Detta ger möjlighet till olika svårighetsgrader och också möjligheten att kunna fördjupa sig i ett ämne. Sist, men inte minst, så är även årets hetaste AI-snackis, ChatGPT, direktintegrerat i Skolup, vilket gör att elever och lärare kan använda tjänsten under kontrollerade och GDPR-säkra former. Det gör också att användarna kan jämföra svaren från chatbotten med andra källor, i samma gränssnitt.

Vilka kan använda Skolup?

ALLA som vill söka information och fakta från flera olika källor på ett och samma ställe, oberoende av bakomliggande faktorer.

Vi har idag användare från lågstadiet ända upp till gymnasiet och eftersom Skolup fokuserar på källkritik och insamling av fakta, så är verktyget helt ämnesoberoende. Skolup kan därmed användas i all undervisning där eleven är i behov av faktainhämtning, tar del av samhällsaktuella ämnen eller har skolarbete där källhänvisningar behövs.

Vilka möjligheter finns det med att använda Skolup i undervisningen?

Genom att ha källor som speglar både historiska såväl som realtidsdata, blir Skolup både relevant och viktigt för lärare och elever att använda i undervisningen. Eleverna måste få möta verkligheten och lära sig att filtrera information i sitt eget huvud, med tanke på den otroliga mängd information som de möts av idag i olika kanaler. Skolup bjuder in till djupare dialog och gör eleverna till kritiska granskare, med ett digitalt stöd för att värdera källornas trovärdighet. Detta skapar självgående elever, där alla får en gemensam grund att stå på. Läraren kan känna sig trygg med att eleverna kan fokusera och granska innehållet utan att bli störda eller påverkade av reklam eller andra distraktioner.

Därför är Skolup med i Skolon:

Det är ett supersmidigt sätt för lärare och elever att använda Skolup via Skolon tillsammans med alla sina övriga digitala verktyg och läromedel. Allt på ett och samma ställe, enkelt!

Se mer av Skolup:

1. ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkra former

ChatGPT, årets hetaste AI-snackis, är direktintegrerad i Skolup, vilket innebär att eleven ges möjlighet att själv kunna värdera chatbotens svar jämfört med Wikipedia och populära nyhetskällor i ett och samma verktyg.

Med hjälp av ChatGPT kan eleven också få svar på komplexa frågor och få förklaringar i olika kontexter, precis som hjälp med struktur och förslag på hur en uppgift eller ett problem kan lösas. Sist, och viktigast av allt, så blir det möjligt att använda ChatGPT under kontrollerade och GDPR-säkrade former.

2. Mediasök med över 60 000 nyhetskällor

Med funktionen mediasök är det enkelt att söka efter information om ett ämne i över 60 000 globala nyhetskällor. Inbyggd information om källan ger dessutom eleven stöd i hur källan kan värderas.

Mediasöket hjälper eleven att utveckla förmågan att ta till sig information och jämföra olika källor på ett källkritiskt sätt. Alla elever får samma sökresultat oavsett tidigare sökningar och inga annonser eller köpta resultat visas i sökfunktionen.

3. Uppslagsverk med smart AI-funktionalitet

Funktionen uppslagsverk ger snabb och tydlig tillgång till fakta med hjälp av artificiell intelligens. Skolup har ett AI-baserat uppslagsverk som sammanfattar och skapar renhet i långa texter. Det är enkelt för eleven att själv välja mellan långa och korta texter, vilket ger tillgång till olika svårighetsgrader och möjlighet till fördjupning av ett ämne.

Med ett tydligt gränssnitt får eleven dessutom ett distraktions- och reklamfritt sökresultat.

4. Ordbok med över 375 000 uppslag

Ordboken innehåller allt en traditionell ordbok behöver och finns på både svenska och engelska. Här kan eleven slå upp definitioner av olika ord och begrepp och ordklasser definieras automatiskt med en förklaring.

Informationen till ordboken hämtas från Wiktionary med över 375 000 huvuduppslag.

Så testar du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Skolup och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt i 14 dagar! Så här gör du:

1. Gå direkt till Skolup i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Skolup som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Skolup som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp Skolup direkt i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Skolup finns att köpa som singellicenser, klasslicenser och skollicenser i Skolons bibliotek. 

Gå direkt till Skolup i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer här om hur du genomför köp i Skolon.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld.

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.