Spillosoferna – utforska samtiden för hållbar utveckling

augusti 21, 2023Digitala verktyg och läromedel
6 min read

Spillosoferna, ett läromedel från Spilloteket för åk F-6 med verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030. Häng med, så berättar vi mer!

I Skolons bibliotek hittar du över 5000 digitala skolverktyg och läromedel. Här hittar du nu Spillosoferna – ett digitalt verktyg skapat av lärare, för lärare och elever. Vi ställde ett par frågor till Linda Vestberg, Spillirista på Spilloteket, för att lära känna verktyget lite bättre.

Linda, berätta – hur fungerar Spillosoferna och vad är egentligen en Spillosof?

I Spillosoferna bjuds eleverna in att bli spillosofer, en slags modern tänkare och görare som utforskar samtidens stora frågor. Spillosofer vill att världen ska bli en bättre och mer hållbar plats för allt och alla som lever här. Genom att ta sig an olika utmaningar är de med och bidrar till att de 17 Globala målen kan bli verklighet.

De totalt 10 utmaningarna till spillosoferna utgör grunden till läromedlet och varje utmaning genomförs under ca 8- 10 arbetspass med läroplanskopplingar. Klassrummet omvandlas då med enkla medel till ett högkvarter för spillosofernas utforskande.

Under utmaningarna får eleverna en breddad förståelse för hur våra vanliga liv faktiskt hänger ihop med vad som är ohållbart för livet på planeten, när de får vända och vrida på perspektiven under flera arbetspass. Vad säger då de Globala målen om detta och hur tänker spillosoferna om vad de upptäcker och hur kan de börja agera tillsammans på ett nytt sätt? För att lösa klimat- och hållbarhetsfrågorna behöver vi varandra, det vet varje spillosof!

Vilka kan använda ert verktyg?

Handledningen i Spillosoferna tar er framåt i utmaningarna och är skriven för lärare men kan följas tillsammans med eleverna, antingen synlig på en smartboard eller på en bildskärm. Enligt erfarenheter från lärare som använder verktyget så förstärker det känslan av att man fått ett uppdrag utifrån, vilket är motiverande för eleverna. Allt arbete sker analogt, hands-on och i dialog mellan dig som lärare och spillosoferna i klassrummet.

Utmaningarna i Spillosoferna är valbara för åk F-3 och åk 4-6 med förslag på övningar eller upplägg. Då materialet är fullt av kreativa, praktiska övningar finns det dock alltid möjlighet att lägga längre tid på de kreativa momenten och förenkla de mer teoretiska resonemangen. All fakta är hämtat från etablerade källor.

Vilka möjligheter finns det med att använda Spillosoferna i undervisningen?

Spillosoferna är skapat av lärare – för lärare och innefattar även en lärarintroduktion som ni med fördel gör tillsammans som kollegor för att ge en gemensam grund kring frågorna. I verktyget får ni hjälp att hitta ingångar som gör komplexa och värdeladdade områden till något konstruktivt och meningsfullt att bygga undervisning kring. En undervisning som både berör, engagerar, skapar värde, omfamnar komplexitet och uppfyller läroplanens mål.

Spillosoferna är upplagt för att skapa goda förutsättningar för eleverna att bli engagerade och delaktiga. Genom att i möjligaste mån samplanera med kollegor och förbereda både innehåll och fysisk miljö skapas en kontext som underlättar både för elever och lärare att kliva in i ett kollektivt lärande. Om praktiskt-estetiska kompetenser kan kroka arm med övriga ämneskompetenser och om även eleverna tas in i förberedelserna skapas bra förutsättningar för nyfikenhet, kreativitet och delaktighet, vilket alla tre är livsnödvändiga ingredienser för undervisning för hållbar utveckling.

Därför är Spilloteket med i Skolon:

Alla Skolon-användare kan lägga till verktyget i sin samling för alla elever i förskoleklass upp till årskurs 6, tillsammans med alla sina övriga digitala skolverktyg, och starta upp direkt!  Detta är toppen tycker vi på Spilloteket eftersom vi vill att så många elever som möjligt ska bli spillosofer, att vårt verktyg finns i Skolon hjälper oss att nå många fler användare.

Se mer av Spillosoferna:

Så använder du Spillosoferna kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Spillosoferna och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att använda Spillosoferna helt kostnadsfritt! Så här gör du:

1. Gå direkt till Spillosoferna i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Lägg till. Här kan du även välja om du vill lägga till Spillosoferna till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till hela skolan.

3. Nu finns Spillosoferna i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Om Spillosoferna:

I Spillotekets digitala läromedel Spillosoferna bjuds eleverna in att bli spillosofer, en slags moderna tänkare och görare som utforskar samtidens stora frågor. Spillosofer vill att världen ska bli en bättre och mer hållbar plats för allt och alla som lever här. Genom att ta sig an olika utmaningar är de med och bidrar till att de 17 Globala målen kan bli verklighet.

Här skapas bra förutsättningar för nyfikenhet, kreativitet och delaktighet, vilket alla tre är livsnödvändiga ingredienser i undervisning för hållbar utveckling. Nu när Spillosoferna finns i Skolons bibliotek kan fler användare förbättra undervisningen i hållbarhet.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Information

6 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Spillosoferna, ett läromedel från Spilloteket för åk F-6 med verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i de 17 Globala målen, Agenda 2030. Häng med, så berättar vi mer!

I Skolons bibliotek hittar du över 5000 digitala skolverktyg och läromedel. Här hittar du nu Spillosoferna – ett digitalt verktyg skapat av lärare, för lärare och elever. Vi ställde ett par frågor till Linda Vestberg, Spillirista på Spilloteket, för att lära känna verktyget lite bättre.

Linda, berätta – hur fungerar Spillosoferna och vad är egentligen en Spillosof?

I Spillosoferna bjuds eleverna in att bli spillosofer, en slags modern tänkare och görare som utforskar samtidens stora frågor. Spillosofer vill att världen ska bli en bättre och mer hållbar plats för allt och alla som lever här. Genom att ta sig an olika utmaningar är de med och bidrar till att de 17 Globala målen kan bli verklighet.

De totalt 10 utmaningarna till spillosoferna utgör grunden till läromedlet och varje utmaning genomförs under ca 8- 10 arbetspass med läroplanskopplingar. Klassrummet omvandlas då med enkla medel till ett högkvarter för spillosofernas utforskande.

Under utmaningarna får eleverna en breddad förståelse för hur våra vanliga liv faktiskt hänger ihop med vad som är ohållbart för livet på planeten, när de får vända och vrida på perspektiven under flera arbetspass. Vad säger då de Globala målen om detta och hur tänker spillosoferna om vad de upptäcker och hur kan de börja agera tillsammans på ett nytt sätt? För att lösa klimat- och hållbarhetsfrågorna behöver vi varandra, det vet varje spillosof!

Vilka kan använda ert verktyg?

Handledningen i Spillosoferna tar er framåt i utmaningarna och är skriven för lärare men kan följas tillsammans med eleverna, antingen synlig på en smartboard eller på en bildskärm. Enligt erfarenheter från lärare som använder verktyget så förstärker det känslan av att man fått ett uppdrag utifrån, vilket är motiverande för eleverna. Allt arbete sker analogt, hands-on och i dialog mellan dig som lärare och spillosoferna i klassrummet.

Utmaningarna i Spillosoferna är valbara för åk F-3 och åk 4-6 med förslag på övningar eller upplägg. Då materialet är fullt av kreativa, praktiska övningar finns det dock alltid möjlighet att lägga längre tid på de kreativa momenten och förenkla de mer teoretiska resonemangen. All fakta är hämtat från etablerade källor.

Vilka möjligheter finns det med att använda Spillosoferna i undervisningen?

Spillosoferna är skapat av lärare – för lärare och innefattar även en lärarintroduktion som ni med fördel gör tillsammans som kollegor för att ge en gemensam grund kring frågorna. I verktyget får ni hjälp att hitta ingångar som gör komplexa och värdeladdade områden till något konstruktivt och meningsfullt att bygga undervisning kring. En undervisning som både berör, engagerar, skapar värde, omfamnar komplexitet och uppfyller läroplanens mål.

Spillosoferna är upplagt för att skapa goda förutsättningar för eleverna att bli engagerade och delaktiga. Genom att i möjligaste mån samplanera med kollegor och förbereda både innehåll och fysisk miljö skapas en kontext som underlättar både för elever och lärare att kliva in i ett kollektivt lärande. Om praktiskt-estetiska kompetenser kan kroka arm med övriga ämneskompetenser och om även eleverna tas in i förberedelserna skapas bra förutsättningar för nyfikenhet, kreativitet och delaktighet, vilket alla tre är livsnödvändiga ingredienser för undervisning för hållbar utveckling.

Därför är Spilloteket med i Skolon:

Alla Skolon-användare kan lägga till verktyget i sin samling för alla elever i förskoleklass upp till årskurs 6, tillsammans med alla sina övriga digitala skolverktyg, och starta upp direkt!  Detta är toppen tycker vi på Spilloteket eftersom vi vill att så många elever som möjligt ska bli spillosofer, att vårt verktyg finns i Skolon hjälper oss att nå många fler användare.

Se mer av Spillosoferna:

Så använder du Spillosoferna kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Spillosoferna och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att använda Spillosoferna helt kostnadsfritt! Så här gör du:

1. Gå direkt till Spillosoferna i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Lägg till. Här kan du även välja om du vill lägga till Spillosoferna till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till hela skolan.

3. Nu finns Spillosoferna i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Om Spillosoferna:

I Spillotekets digitala läromedel Spillosoferna bjuds eleverna in att bli spillosofer, en slags moderna tänkare och görare som utforskar samtidens stora frågor. Spillosofer vill att världen ska bli en bättre och mer hållbar plats för allt och alla som lever här. Genom att ta sig an olika utmaningar är de med och bidrar till att de 17 Globala målen kan bli verklighet.

Här skapas bra förutsättningar för nyfikenhet, kreativitet och delaktighet, vilket alla tre är livsnödvändiga ingredienser i undervisning för hållbar utveckling. Nu när Spillosoferna finns i Skolons bibliotek kan fler användare förbättra undervisningen i hållbarhet.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.