Tiki läromedel – specialpedagogiska läromedel för alla

7 min read

Med läromedel som går varsamt fram har Tiki Läromedel ett mycket klart fokus på att utveckla kunskaper och färdigheter. Det är alla elevers rätt att få göra det – oavsett förutsättningar. Kom så berättar vi mer om Tiki!

Tillsammans med över 5500 digitala skolverktyg och läromedel i Skolons bibliotek hittar du nu Tiki – en digital plattform för specialpedagogiska grundläromedel. Tiki riktar sig till elever som behöver läromedel med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression. Vi tog en stund och ställde frågor till Anders Lidén ägare av Tiki Läromedel, för att lära känna verktyget bättre.

Anders, vad är Tiki och hur har det fått sitt namn?

Namnet Tiki har vi lånat från fotbollen. Där finns termen Tiki – Taka. Den innebär att man spelar med många korta passningar inom laget, med en tydlig avsikt att komma framåt och nå målet. På samma sätt använder vi oss av korta avsnitt mot ett tydligt mål. Vi arbetar med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression i våra läromedel.

Hur fungerar verktyget?

På plattformen Tiki finns grundläromedel i fyra ämnen: svenska, engelska, NO och SO. Under 2024 producerar vi ett grundläromedel i matematik. Alla läromedel följer kursplanerna för anpassad grundskola.

Digitala moduler och arbetsblad
Alla kapitel i Tiki innehåller en digital modul och ett arbetsblad. Den digitala modulen och arbetsbladet har samma innehåll men ger eleverna möjlighet att arbeta med innehållet på olika sätt. Den digitala modulen innehåller skärmar med text och övningar. All text är inläst och går att spela upp vid behov. Arbetsbladen innehåller texter och övningar, tillgängliga för både utskrift och skärm.

Metod
Vår tanke är att eleverna arbetar med både digitala moduler och arbetsblad. Det ger variation och repetition i lärandet.

Bedömning
I läromedlen ingår elev- och lärarmaterial som hjälper pedagogen att bedöma elevens kunskaper, både i formativt syfte och utifrån kriterierna för bedömning och betyg i kursplanerna.

Tiki English, Tiki NO, Tiki SO och vårt kommande läromedel Tiki Matematik har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Och vilka kan använda Tiki?

Tiki riktar sig i första hand till elever i årskurs 1 – 9 i grundskolan och anpassade grundskolan. Innehållet är sedan uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

Lärarens och elevens vy
I lärarens vy syns alla digitala moduler, arbetsblad, filmer, bedömningsmaterial, tips, facit och självskattningsmaterial. Innehållet är uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

I elevens vy syns det eller de kapitel läraren valt ut till ett uppdrag eleven ska utföra. Ett uppdrag kan innehålla ett eller flera kapitel i ett eller flera ämnen.

Vilka möjligheter finns det med att använda ert verktyg i undervisningen?

Tiki har ett omfattande innehåll som gör att du som lärare inte behöver lägga tid på att leta material till undervisningen. Läromedlen innehåller rikligt med bilder, texter och övningar som du kan använda i såväl grupp som enskilt.

Tiki NO och Tiki SO täcker allt centralt innehåll i kursplanerna för anpassad grundskola. Det innebär att när ni har arbetat med alla kapitel som ingår dessa ämnen har eleverna mött det innehåll som kursplanerna tar upp.

Tiki Svenska innehåller rikligt med texter och övningar som utvecklar elevens förmåga att läsa och förstå texter. Innehållet i Tiki English ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga förmågor som anges i kursplanen i engelska.

Anpassat från början
Med Tiki är många av de anpassningar som elever kan behöva redan på plats, till exempel urval, struktur och inlästa texter.

Ger utrymme för egna idéer i undervisningen
Tiki ger dina elever grundläggande kunskaper i respektive ämne. Läromedlen lämnar också utrymme för dig som lärare att bygga på undervisningen med egna idéer som passar just din grupp.

Därför är Tiki läromedel med i Skolon:

Genom att gå med i Skolon hoppas vi också nå ut till elever i grundskolan. Tiki har en mycket utbredd användning bland elever i anpassad grundskola. Vi är övertygade om att det finns många elever i grundskolan som också skulle ha stor hjälp av Tiki. I de allra flesta klasser i grundskolan finns det elever som behöver läromedel som ger grundläggande kunskaper samt stöd i lärandet, så som inlästa texter och strukturerade övningar.

Kursplanerna i grundskolan och anpassade grundskolan har även många likheter. De förmågor och kunskaper som elever ska utveckla är ofta formulerade på ett likartat sätt och mycket av det centrala innehållet återfinns i bägge skolformernas kursplaner. Du kan därför använda Tiki i din grundskoleklass för att komplettera och fördjupa innehållet så alla elever kan utvecklas så långt som möjligt.

Under vår egen tid som lärare tyckte vi att det var lättare att bygga på med fördjupning för elever som behöver det än att förenkla för de elever som behöver mer stöd. Tiki lägger grunden i svenska, engelska, NO och SO. Du bygger på – om du vill.

Se mer av Tiki läromedel:

Köp Tiki läromedel direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

Tiki finns att köpa i Skolons bibliotek. Gå direkt till Tiki i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolons bibliotek här.

Detta är Tiki:

Tiki läromedel har ett tydligt fokus på att utveckla kunskaper och färdigheter på ett varsamt sätt, och alla elever har rätt till detta oavsett förutsättningar. Tiki erbjuder en digital plattform för grundläromedel inom specialpedagogik, riktad till elever som behöver läromedel med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression. Plattformen omfattar grundläromedel i ämnena svenska, engelska, NO (naturorienterade ämnen) och SO (samhällsorienterade ämnen), med en kommande modul inom matematik. Utformad främst för elever i årskurs 1–9 i grundskolan och anpassade grundskolan, stödjer Tiki både lärare och elever genom att erbjuda en omfattande resurs för att förbättra lärandeupplevelserna.

Läs mer om Tiki i Skolons bibliotek här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Information

7 min read

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Med läromedel som går varsamt fram har Tiki Läromedel ett mycket klart fokus på att utveckla kunskaper och färdigheter. Det är alla elevers rätt att få göra det – oavsett förutsättningar. Kom så berättar vi mer om Tiki!

Tillsammans med över 5500 digitala skolverktyg och läromedel i Skolons bibliotek hittar du nu Tiki – en digital plattform för specialpedagogiska grundläromedel. Tiki riktar sig till elever som behöver läromedel med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression. Vi tog en stund och ställde frågor till Anders Lidén ägare av Tiki Läromedel, för att lära känna verktyget bättre.

Anders, vad är Tiki och hur har det fått sitt namn?

Namnet Tiki har vi lånat från fotbollen. Där finns termen Tiki – Taka. Den innebär att man spelar med många korta passningar inom laget, med en tydlig avsikt att komma framåt och nå målet. På samma sätt använder vi oss av korta avsnitt mot ett tydligt mål. Vi arbetar med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression i våra läromedel.

Hur fungerar verktyget?

På plattformen Tiki finns grundläromedel i fyra ämnen: svenska, engelska, NO och SO. Under 2024 producerar vi ett grundläromedel i matematik. Alla läromedel följer kursplanerna för anpassad grundskola.

Digitala moduler och arbetsblad
Alla kapitel i Tiki innehåller en digital modul och ett arbetsblad. Den digitala modulen och arbetsbladet har samma innehåll men ger eleverna möjlighet att arbeta med innehållet på olika sätt. Den digitala modulen innehåller skärmar med text och övningar. All text är inläst och går att spela upp vid behov. Arbetsbladen innehåller texter och övningar, tillgängliga för både utskrift och skärm.

Metod
Vår tanke är att eleverna arbetar med både digitala moduler och arbetsblad. Det ger variation och repetition i lärandet.

Bedömning
I läromedlen ingår elev- och lärarmaterial som hjälper pedagogen att bedöma elevens kunskaper, både i formativt syfte och utifrån kriterierna för bedömning och betyg i kursplanerna.

Tiki English, Tiki NO, Tiki SO och vårt kommande läromedel Tiki Matematik har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Och vilka kan använda Tiki?

Tiki riktar sig i första hand till elever i årskurs 1 – 9 i grundskolan och anpassade grundskolan. Innehållet är sedan uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

Lärarens och elevens vy
I lärarens vy syns alla digitala moduler, arbetsblad, filmer, bedömningsmaterial, tips, facit och självskattningsmaterial. Innehållet är uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

I elevens vy syns det eller de kapitel läraren valt ut till ett uppdrag eleven ska utföra. Ett uppdrag kan innehålla ett eller flera kapitel i ett eller flera ämnen.

Vilka möjligheter finns det med att använda ert verktyg i undervisningen?

Tiki har ett omfattande innehåll som gör att du som lärare inte behöver lägga tid på att leta material till undervisningen. Läromedlen innehåller rikligt med bilder, texter och övningar som du kan använda i såväl grupp som enskilt.

Tiki NO och Tiki SO täcker allt centralt innehåll i kursplanerna för anpassad grundskola. Det innebär att när ni har arbetat med alla kapitel som ingår dessa ämnen har eleverna mött det innehåll som kursplanerna tar upp.

Tiki Svenska innehåller rikligt med texter och övningar som utvecklar elevens förmåga att läsa och förstå texter. Innehållet i Tiki English ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga förmågor som anges i kursplanen i engelska.

Anpassat från början
Med Tiki är många av de anpassningar som elever kan behöva redan på plats, till exempel urval, struktur och inlästa texter.

Ger utrymme för egna idéer i undervisningen
Tiki ger dina elever grundläggande kunskaper i respektive ämne. Läromedlen lämnar också utrymme för dig som lärare att bygga på undervisningen med egna idéer som passar just din grupp.

Därför är Tiki läromedel med i Skolon:

Genom att gå med i Skolon hoppas vi också nå ut till elever i grundskolan. Tiki har en mycket utbredd användning bland elever i anpassad grundskola. Vi är övertygade om att det finns många elever i grundskolan som också skulle ha stor hjälp av Tiki. I de allra flesta klasser i grundskolan finns det elever som behöver läromedel som ger grundläggande kunskaper samt stöd i lärandet, så som inlästa texter och strukturerade övningar.

Kursplanerna i grundskolan och anpassade grundskolan har även många likheter. De förmågor och kunskaper som elever ska utveckla är ofta formulerade på ett likartat sätt och mycket av det centrala innehållet återfinns i bägge skolformernas kursplaner. Du kan därför använda Tiki i din grundskoleklass för att komplettera och fördjupa innehållet så alla elever kan utvecklas så långt som möjligt.

Under vår egen tid som lärare tyckte vi att det var lättare att bygga på med fördjupning för elever som behöver det än att förenkla för de elever som behöver mer stöd. Tiki lägger grunden i svenska, engelska, NO och SO. Du bygger på – om du vill.

Se mer av Tiki läromedel:

Köp Tiki läromedel direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

Tiki finns att köpa i Skolons bibliotek. Gå direkt till Tiki i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolons bibliotek här.

Detta är Tiki:

Tiki läromedel har ett tydligt fokus på att utveckla kunskaper och färdigheter på ett varsamt sätt, och alla elever har rätt till detta oavsett förutsättningar. Tiki erbjuder en digital plattform för grundläromedel inom specialpedagogik, riktad till elever som behöver läromedel med lättlästa texter, tydlig struktur och långsam progression. Plattformen omfattar grundläromedel i ämnena svenska, engelska, NO (naturorienterade ämnen) och SO (samhällsorienterade ämnen), med en kommande modul inom matematik. Utformad främst för elever i årskurs 1–9 i grundskolan och anpassade grundskolan, stödjer Tiki både lärare och elever genom att erbjuda en omfattande resurs för att förbättra lärandeupplevelserna.

Läs mer om Tiki i Skolons bibliotek här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 5000 digitala verktyg!

Dela detta inlägg?

Prenumerera

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.