Webinar: Haldor and friends

november 23, 2021Inspirasjon, Messer & Hendelser
2 min read

Hva sier forskningen om bruk av digitale verktøy i skolen? Og hva vet vi om elevenes læringsutbytte ved bruk av pc og iPad i skolen? Ta sjansen på å lytte til skolelederen, læreren og forfatteren Ann Sørum Michaelsen under Haldors neste Haldor & Friends-webinar sammen med Skolon den 30. november.

Det vi vet er at det er store forskjeller mellom hvor langt skolen har kommet i sin digitale utvikling og at skolene ofte mangler en felles digital praksis. Vi vet også at det er store forskjeller på kompetansen internt på skolene. Det lærerne ønsker er gode eksempler på god praksis med læringsteknologi. De ønsker å vite hva som funker rett og slett.

Vi ser på hvordan man kan legge til rette for blended learning, medelev vurdering og gode oversiktelige planleggingsverktøy.

  • Hvilke hjelpemidler har vi for kontaktlærere slik at de får en god oversikt over sine elever?
  • Hvordan sikrer vi at alle elever for den oppfølgingen og opplæringen de trenger for å lykkes i skolen?

Mer om Ann Sørum Michaelsen

Ann er lærer, forfatter, forelesere og skoleleder på Sandvika videregående skole siden oppstarten i 2006. I 2016 vant Sandvika prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen. Hun har en master i skoleledelse fra Universitetet i Oslo og har skrevet boken Det digitale klasserommet.

Januar 2014 holdt hun er innlegg på den store BETT konferansen i London med 2 elever og BBC har skrevet om foredraget. For tiden frikjøpt 20 % av Universitetet i Oslo for å jobbe med kompetanseheving i skolen i FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.

Om Skolon

Skolon forenkler og tilpasser skolehverdagen for lærere og elever, gjennom en god oversikt over deres digitale skoleverktøy og digitale læremidler. Samtidig får skoleledelsen og administrasjonen støtte i arbeidet med håndteringen av det digitale læringsmiljø.

Sammen med Haldor og Microsoft danner vi et fremtidsrettet digitalt økosystem i skolen – alt på ett sted, i Microsoft Teams.

Informasjon

2 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Hva sier forskningen om bruk av digitale verktøy i skolen? Og hva vet vi om elevenes læringsutbytte ved bruk av pc og iPad i skolen? Ta sjansen på å lytte til skolelederen, læreren og forfatteren Ann Sørum Michaelsen under Haldors neste Haldor & Friends-webinar sammen med Skolon den 30. november.

Det vi vet er at det er store forskjeller mellom hvor langt skolen har kommet i sin digitale utvikling og at skolene ofte mangler en felles digital praksis. Vi vet også at det er store forskjeller på kompetansen internt på skolene. Det lærerne ønsker er gode eksempler på god praksis med læringsteknologi. De ønsker å vite hva som funker rett og slett.

Vi ser på hvordan man kan legge til rette for blended learning, medelev vurdering og gode oversiktelige planleggingsverktøy.

  • Hvilke hjelpemidler har vi for kontaktlærere slik at de får en god oversikt over sine elever?
  • Hvordan sikrer vi at alle elever for den oppfølgingen og opplæringen de trenger for å lykkes i skolen?

Mer om Ann Sørum Michaelsen

Ann er lærer, forfatter, forelesere og skoleleder på Sandvika videregående skole siden oppstarten i 2006. I 2016 vant Sandvika prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen. Hun har en master i skoleledelse fra Universitetet i Oslo og har skrevet boken Det digitale klasserommet.

Januar 2014 holdt hun er innlegg på den store BETT konferansen i London med 2 elever og BBC har skrevet om foredraget. For tiden frikjøpt 20 % av Universitetet i Oslo for å jobbe med kompetanseheving i skolen i FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.

Om Skolon

Skolon forenkler og tilpasser skolehverdagen for lærere og elever, gjennom en god oversikt over deres digitale skoleverktøy og digitale læremidler. Samtidig får skoleledelsen og administrasjonen støtte i arbeidet med håndteringen av det digitale læringsmiljø.

Sammen med Haldor og Microsoft danner vi et fremtidsrettet digitalt økosystem i skolen – alt på ett sted, i Microsoft Teams.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.