Hvilke plattformer støtter Skolon?

1 juli|

Skolen støtter alle typer plattformer, og i Skolon finnes det både nedlastbare klienter/programmer, mobilbaserte apper og skytjenester. Selvfølgelig trenger ikke verktøyet ditt å støtte alle plattformer for at det skal kunne innlemmes i Skolon.

Hvor mye koster det?

1 juli|

Skolon skal være det smidigste og mest kostnadseffektive alternativet når det gjelder å distribuere og gjøre digitale skoleverktøy tilgjengelige.

For å få tilgang til Skolons partnerprogram med partnerportal, API og markedsføring, betaler dere et lavt fast beløp per år. I tillegg er det helt gratis å distribuere og gjøre verktøyene tilgjengelige for et fritt antall kunder på plattformen. I de tilfeller der Skolon er ansvarlig for salg av verktøyene via plattformen, betaler dere en prosentandel av salgsprisen i gebyr.