EnTo – verktøyet laget for å gjøre grunnleggende begreper t...

29 november|

Vi sier velkommen till Skolon: EnTo! Det digitale verktøyet er laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn. Ved å undervise de grunnleggende begrepene, maksimerer de barns læringspotensiale og gir dem det grunnlaget de trenger for å mestre og forstå innen alle fag. Vi har slått av en prat med Sigurd Nyborg, daglig leder på EnTo om deres verktøy og partnerskap med Skolon.

Over tiår har pedagogene bak EnTo møtt og hjulpet elever med lærevansker over hele Norge, ved bruk av Systematisk Begrepsundervisning. Deres ansatte har opplevd gang på gang å kunne hjelpe de «uhjelpelige» og gitt nytt håp til barn, foreldre og lærere.

Sigurd, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er EnTo?

EnTo er nøkkelen til å mestre matematikk!

Hvordan fungerer verktøyet?

Med EnTo kan du som lærer sørge for at alle elevene dine henger med. Du vil med trygghet vite hvilke grunnleggende begreper du bør undervise, i hvilken rekkefølge du bør undervise dem, og hvorfor hvert enkelt av dem er nødvendige. Du vil også lære hvordan du skal undervise dem, slik at du treffer alle elevene, både i og utenfor appen gjennom konkretundervisning.

Hvem kan bruke tjenestene?

Lærer og elev har hver sine tilganger. Lærer tildeler oppgaver som dukker opp på elevens bruker. Vi anbefaler å bruke produktet som det første som møter eleven i begynneropplæringa, men EnTo kan også brukes for eldre barn som sliter i matematikk for å gi dem en ny sjanse.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

EnTo bygger på et av verdens mest dokumenterte pedagogiske rammeverk, Systematisk Begrepsundervisning, og sørger for at alle barn lærer de grunnleggende begrepene som er helt nødvendige for å kunne forstå og mestre matematikk. Testing av flere tusen elever i norsk skole i 2021-2022, viser at det står veldig dårlig til med de grunnleggende begrepene hos norske 1. klassinger. Ved å bruke EnTo gir du absolutt alle elevene mulighet til å oppnå dybdeforståelse i matematikk, selv barn som står i fare for å utvikle lærevansker.

Derfor er EnTo med i Skolon

De siste årene interessen for grunnleggende begreper, og hvor viktige disse er for matematikkforståelsen, eksplodert i Norge. Sammen med Skolon sørger EnTo for å kunne gjøre verdens første digitale læremiddelet for undervisning av grunnleggende begreper, tilgjengelig for alle skoler og kommuner som fokuserer på å gi alle barn like muligheter til mestring.

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Har du elever som sliter med tallforming, tallforståelse, telling eller andre utfordringer knyttet til matematikk? I EnTo har vi Mattehjelpen, som ruster deg til å forstå akkurat hvorfor eleven sliter, og hvordan du skal gå frem.

Se mer av EnTo:

Kjøp EnTo direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

EnTo er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til EnTo i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

 

Se EnTo i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Mussila Wordplay bidrar til å forbedre elevenes språkforståelse p...

22 november|

Mussila WordPlay er en app for barn som øker leseforståelsen. WordPlay er utviklet av logopeder og innholdsprodusenter, og sammen har de gjort appen til en morsom og effektiv læringsopplevelse for barn fra 6 år. Målet med appen er å forbedre barnas leseforståelse, lytteferdigheter og arbeidsminne. Mens de leker, øker de ordforrådet, minnet, lydforståelsen og uttalen. Dette gjør Mussila Wordplay helt unik!

I Skolon finner du allerede nå Mussila Music, den prisbelønte musikklæringsappen til barn mellom 6 og 10 år. Appen lærer bort musikk via spillbaserte utfordringer, der barnet lærer, leker, skaper og øver. Nå presenterer vi Mussilas nyeste tilskudd, Wordplay, som endelig er tilgjengelig hos Skolon! I den anledning har vi snakket med Hervé Debono, Director of school relations and partnerships, om verktøyet deres og hvordan det kan bidra til å forbedre elevenes ordforråd, språkforståelse og engelsk uttale.

Hervé, fortell litt kort om verktøyet for dem som ikke kjenner det!

Mussila WordPlay er en app som har som mål å hjelpe lærere med å lære barna å lese og forstå engelsk. Den er beregnet på nybegynnere og bygger på en unik, prisbelønt metode som fokuserer på læring gjennom lek.

Så spennende! Men hvordan fungerer det?

Mussila WordPlay er utviklet i samarbeid med logopeder og har en evidensbasert tilnærming. Appen følger vår metodikk for læring, lek og lyst til å skape noe! Barna lærer vanlige ord ved å følge instruksjoner og leke med ulike miljøer. Ved å spille spill og delta i spørrekonkurranser lærer de å bruke og innarbeide begrepene. Barna lager originale og morsomme historier ved hjelp av Story Creator. Og sist men ikke minst – de får prøvd det de lærer i praksis: lese fantastiske historier og bruke sitt eget ordforråd.

Hvem er Mussila Wordplay beregnet på?

Wordplay er beregnet på barn fra 6 år og alle som skal lære engelsk for aller første gang.

Hvilke muligheter tilbyr Mussila Wordplay?

Mussila WordPlay kan forbedre elevenes ordforråd, språkforståelse og uttale på engelsk. Når elevene spiller, øker de lytteevnen og styrker arbeidsminnet, leseforståelsen og evnen til å tolke bilder. Materialet tilbyr også visuelle hjelpemidler som hjelper elevene med å organisere arbeidet. Visuelle hjelpemidler fremmer initiativ, styrker kognitive funksjoner og støtter behandling av lydinstruksjoner!

Derfor er Mussila en del av Skolon

Mussila er et islandsk selskap, og derfor er skandinaviske skoler viktige for Mussila. Skolon er en av våre viktigste samarbeidspartnere. De distribuerer allerede vår første app, Mussila Music, og derfor var det naturlig for oss å tilby den nye appen, Mussila WordPlay, på denne fantastiske plattformen.

Se mer av Mussila Wordplay:

Prøv en demoversjon i 60 dager:

Vil du teste Mussila Wordplay i Skolon? Flere verktøy i biblioteket kan man prøve gjennom demoversjoner. Du ser allerede i bibliotekets oversikt hvilke verktøy som har en demoversjon tilgjengelig.

1. Klikk på ikonet for biblioteket oppe i hovedmenyen (ikonet med fire firkanter).

2. Verktøyene du kan starte som demo har en Test-knapp.

3. Om du vil starte en demo direkte klikker du på knappen og velger siden om du vil starte demoen Bare for deg selv eller for en eller flere klasser og grupper. Klikk siden på Start demo.

Etter at du har valgt å starte en demoversjon finner du verktøyet i din samling, akkurat som alle dine andre verktøy.

 

Se Mussilas verktøy i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

ILT Education vil gjøre undervisningen mer likeverdig

14 november|

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. Vi har gleden av å ønske dem velkommen som partner i Skolon! Derfor har vi intervjuet Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT Education, om deres verktøy og hvorfor de er en del av Skolon.

Alexandra, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt:
Hva er ILT Education?

ILT Education er Nordens ledende EdTech-selskap og fins i dag i 10 land: Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Østerrike og Sveits. Over 1 million barn har nå tilgang til vår svært populære bildeboktjeneste, Polylino. Vi har vært på det svenske markedet i over 30 år, og har kommuneavtaler med stort sett alle svenske kommuner på våre tjenester, det vil si 287 av 290 kommuner. Våre produkter bygger på vår visjon rundt likeverdighet og inkludering og «At alle elever har rett til likeverdig opplæring».

Hvordan fungerer tjenestene deres?

Vi har tre tjenester som vil tilbyr til barn og elever i barnehage og skole.

Polylino er en digital, flerspråklig bildeboktjeneste som retter seg mot barn i alderen 0-6 år. Polylino støtter opp under barnehagenes språkutviklingsarbeid, og lar barna lese og lytte til bøker på over 60 språk. Tjenesten inkluderer en lærerveiledning som gjør det enkelt å komme i gang. Med tilleggstjenesten Polylino Home Access, kan barna også lytte til bildebøker på ulike språk hjemme, og dermed er hjemmet også inkludert i barnehagens arbeid med litteratur. Den siste store avtalen ble gjort med Drammen kommune i Norge som valgte Polylino til alle sine barnehager. Tjenesten brukes idag over en million barn rundt omkring i verden!

Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Med tanke på rapportene som kommer ut om lesing akkurat nå, om at elevenes leseferdigheter synker, så er dette en tjeneste i tiden som passer for de som ønsker å øke elevenes leseinteresse.

Med Manabua får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen. Verktøyet består av filmer med tilhørende quiz og begrepsforklaringer på mange språk, og er foreløpig tilpasset læreplanen for 5. – 10. trinn. Tjenesten oppdateres jevnlig med nye filmer, begreper og nye språk.

Hvem kan bruke tjenestene?

Tjenestene er rettet mot lærere, barn og elever i barnehage og skole.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Alle våre tjenester har som mål å inkludere elever og gjøre undervisningen mer likeverdig, uavhengig av språkbakgrunn. Grunnlaget for tjenestene er basert på forskningen rundt «translanguaging» (transspråking) til Jim Cummins i Canada og Gudrun Svensson i Sverige, for å nevne noen. Transspråking betyr at man ser elevenes morsmål som en ressurs i forhold til læring, og handler om bevisst å bruke elevenes flerspråklighet i undervisningen ved at la elevene aktivt få bruke alle sine språk og språklig repertoar som ressurs i sin læring. Dette innebærer også at vi fremhever barnas kulturelle identitet og styrker barnas bakgrunn og forbereder de på å bli verdensborgere.

Derfor er ILT Education med i Skolon

Ønsker kundene å ha oss i Skolon, syns jeg vi skal være der!

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Ja! To ganger i året kjører vi en kundeundersøkelse for våre tjenester. For Polylino barnehage, som er det produktet vi har hatt lengst i Norge, viser undersøkelsen at tjenesten virkelig har hatt stor betydning for språkutviklingen hos barnehagebarna, og at selvtilliten og stoltheten til de med fremmedspråklig bakgrunn har økt betydelig. Det er resultater vi er svært glade for, og stolte over!

Se mer av ILT Education:

Detta er ILT Education:

Utdanningsselskapet ILT Education er en markedsledende leverandør av spesialpedagogiske verktøy til svenske skoler med fokus på elever med lese- og skrivevansker og nyankomne elever. Deres mål er å tilby alle studenter en lik utdanning og de tilbyr verktøyene Manuba, Polylino, Polylino skole, og tilleggstjenesten Polylino Home Access.

ILT Educations visjon: Alle skal ha like muligheter til å absorbere kunnskap og informasjon.

Se verktøy fra ILT i Skolons bibliotek

Her er ILT Educations Country Manager i Norge, Henrik Halvarsson!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Lexplore gjør det enkelt å jobbe systematisk med leseutvikling

25 oktober|

Vi har gleden av å ønske Lexplore velkommen som ny partner i Skolon. Lexplore kartlegger leseevnen til alle elever ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid. Vi har intervjuet Anita Lundberg, Head of content & product marketing på Lexplore, om verktøyet og hvorfor de er en del av Skolon.

Anita, med en setning for de som ikke vet i det hele tatt: Hva er Lexplore?

-Vi tilbyr en helt unik tjeneste der man systematisk jobber med leseferdighetene til elevene – alt på ett sted. Vi følger elevene i hele lesereisen deres, fra de har lært seg å lese til de skal utvikle lesestrategier på høyt nivå.

Hvordan fungerer verktøyet?

-Første steg er å kartlegge lesingen til elevene. Vår prisvinnende og forskningsbaserte lesekartlegging gjennomføres på en helt unik måte. Ved hjelp av øyesporing og AI kan vi med svært stor sikkerhet gi detaljert innsikt i leseferdighetene til elevene på bare 5 minutter.

Andre steg er å la lærerne få innsikt i resultatene fra kartleggingen, og på den måten la dem kunne planlegge undervisningen sin deretter.

Tredje steget er å la elevene øve og lese mer. Vi bruker AI til å anbefale leseøvelser og litteratur til elevene, basert på kartleggingsresultatene. Elevene får da tilpassede øvelser og bøker som treffer ferdighetsnivået deres og på den måten blir de mer motivert til å lese fordi mestringsfølelsen blir god. Lærerne sparer også mye tid på å lete etter tilpasset litteratur og øvelser.

Hvem kan bruke verktøyene?

-Lexplore kan brukes fra 1.-10. trinn, altså gjennom hele grunnskolen. Lærere, rektorer og kommuner finner stor verdi i å bruke Lexplore for å kunne arbeide objektivt og systematisk med leseutviklingen. For elevene er det verdifullt å få en objektiv vurdering av sine leseferdigheter og tilpassede øvelser og litteratur. Uansett om eleven er en utrolig flink leser eller strever mer med lesingen, så er det viktig å tilpasse innholdet. Det gjør at eleven får mer motivasjon og mestringsfølelsen øker.

Hvilke muligheter er det med verktøyene?

-Det finnes mange fordeler med å ta i bruk Lexplore. Det første jeg tenker på er at det er så tidsbesparende. Det tar kun 5 minutter å kartlegge en elev, og etter det får du objektiv innsikt lastet opp i Lexplore på få sekunder, og du som lærer kan fokusere på tiltakene i stedet for å bruke tid på å sammenligne data. Som rektor eller kommune kan du også få verdifull innsikt i leseutviklingen i sin helhet og være med på å skape et større fokus på lesing.

Derfor er Lexplore en del av Skolon

-Vi ønsker å gjøre det enda enklere for skoler og kommuner å ta i bruk våre produkter for leseutvikling – derfor er Lexplore med i Skolon.

Til slutt vil jeg si at lesing er den viktigste av de grunnleggende ferdighetene å jobbe med. Dersom elevene har gode leseferdigheter vet vi at grunnlaget for å lykkes med utdanning er lagt. Leseferdighetene er på vei nedover i Norge, og derfor er det viktig at det jobbes mye for å øke leseferdighetene til elevene! avslutter Anita.

Se mer av Lexplore

GÅ TIL LEXPLORE I BIBLIOTEKET

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Kikora – et digitalt læremiddel i matematikk

13 oktober|

Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk som handler om utforsking, problemløsing og trening. La elevene utforske, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter. Vi har intervjuet Marius Sønstrød, Salgs- og markedssjef om verktøyet og hvorfor de er en del av Skolon.

Marius, med en setning for de som ikke vet i det hele tatt: Hva er Kikora?

-Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk, bygget opp av utforskende og interaktive læringspakker. En læringspakke inneholder introduksjon, oppgaver laget for å skape diskusjon, nivådifferensierte stier med oppgaver og en utsjekk. De nivådifferensierte stiene, sammen med tilgang til innhold fra alle trinn, sikrer at eleven får oppleve mestring på sitt nivå. Eleven får umiddelbare tilbakemeldinger på alt arbeid de gjør, linje for linje og trinn for trinn. Eleven kommer lenger på egenhånd, og blir mer selvdreven når de gjøres oppmerksomme på rette og gale utregninger umiddelbart.

Hvordan fungerer verktøyet?

-Kikora er laget som et utforskende læremiddel, der eleven aktivt undersøker interaktive og dynamiske modeller for å løse problemene. Problemløsning og prosessorientert tilnærming er helt avgjørende: elevene skal utvikle sin nysgjerrighet, finne mønstre og sammenhenger og oppdage matematikken. Derfor har vi laget et stort utvalg av oppgaver og ressurser for å jobbe med de matematiske områdene. I programmering starter kursene med å introdusere blokk-programmering, og gjennom nivåene tar vi elevene med hele veien til de skriver egne koder i en tekst-editor, vi har valgt Python. I Problemløserskolen lærer eleven flere forskjellige problemløsningsstrategier gjennom åpne og utforskende oppgaver.

Hvem kan bruke verktøyene?

-Kikora er enkelt å ta i bruk både for lærere og elever, på alle trinn. Med dynamiske illustrasjoner og interaktive oppgaver kommer eleven fort i gang. Hittil er all tekst på barnetrinn 1-4 lest inn; dette bidrar til økt selvstendighet og hindrer at leseferdigheter står i veien for matematisk utforsking. Eleven har selv oversikt over egen fremgang, gjennom merker de oppnår ved å jobbe i læremiddelet. Lærer har tilgang til detaljerte rapporter på alt av elevenes arbeid. Slik kan lærer enkelt se hva elevene jobber med, hvor mye de jobber, hva de sliter med og hvor de trenger hjelp på veien.

Hvilke muligheter er det med verktøyene?

-Vi mener at en utforskende tilnærming til matematikken øker elevenes forståelse og gjør elevene til bedre problemløsere. Vi har utviklet vår egen Mattemotor: en programvare som retter, tolker og gir kontinuerlige tilbakemeldinger til elevene på deres arbeid. Eleven står aldri fast i utforsking for de har mulighet til å bruke hint og får løpende tilbakemeldinger linje for linje, både på mellomregninger underveis, og på sluttsvaret – Lærer slipper å bruke tid på retting, og kan bruke tiden sin på å hjelpe eleven der de står fast.

Derfor er Kikora en del av Skolon

-Kikora er med i Skolon for å sørge for at våre brukere til enhver tid har enkel tilgang på, og oversikt over, Kikora i den portalen de foretrekker.

Se mer av Kikora

Slik tester du Kikora gratis i Skolon:

1. Gå direkte til Kikora i biblioteket her.

2. Om du vil starte en demo direkte klikker du på knappen «Test» og velger siden om du vil starte demoen Bare for deg selv eller for en eller flere klasser og grupper. Klikk siden på Start demo.

3. Etter at du har valgt å starte en demoversjon finner du verktøyet i Min samling, akkurat som alle dine andre verktøy.

GÅ TIL KIKORA I BIBLIOTEKET

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Med Skolon samler Sunnfjord kommune alle digitale verktøy på ett ...

6 oktober|

SUNNFJORD KOMMUNE

Andreas Fonn Macsik jobber som utviklingskoordinator innen oppvekst i Sunnfjord kommune. Kommunen ble etablert 1. januar 2020 da kommunene Gaular, Jølster, Førde og Naustdal ble slått sammen. Sunnfjord kommune implementerte Skolon våren 2022 og er veldig fornøyde med å ha alle digitale læremidler og verktøy samlet på ett sted.

Andreas har jobbet som lærer i flere år, og har de siste årene jobbet i Sunnfjord kommune som assisterende rektor og nå som utviklingskoordinator innen oppvekst. Han har mange ulike prosjekter på gang samtidig, og IKT er ett av hans arbeidsområder.

– Det siste året har jeg jobbet i avdeling for fagutvikling, der vi har samlet rådgivere og utviklingskoordinatorer med kompetanse på ulike felt. Det kan være alt fra økonomi og risikovurdering til fagfolk med kompetanse på barnehage og helse. Så kan den kommunale ledelsen velge kompetanse ut fra de ulike prosjektene de jobber med.

Sunnfjord kommune kom i kontakt med Skolon på konferansen Læring på digitale flater i Bergen. De hadde en stor utfordring med hensyn til digitalisering i kommunen og mente at Skolon kunne være et godt valg.

–Utfordringen for mange kommuner, inkludert oss, er at vi ikke har en enhet som er stor nok på kommunenivå til å følge opp alt som skjer innen IKT og digitalisering i skolesektoren. Det betyr at det ofte blir opp til skolene selv å bestemme hvilke programvarer og verktøy de skal benytte. Det blir lett komplisert med tanke på personvern, risikovurdering og den type problemstillinger. Det hadde vært bedre om slike beslutninger ble tatt på kommunenivå og med mulighet til å samle alle verktøyene vi bruker på ett sted.

Kvalitetssystem for digitale læremidler
Sunnfjord kommune har vært gjennom flere prosesser for å få oversikt over hvilke programmer og verktøy som brukes i skolene, hvilke de ønsker å kjøpe inn sammen og hvilke de ønsker å kjøpe inn hver for seg. De har brukt mange Excel-dokumenter for å få oversikt, noe som ikke har fungert optimalt.

–For meg og oss på kommunenivå har det viktigste vært å velge et system der vi kan samle alt og få en enkel oversikt over alle skolene. I tillegg ønsker hverken vi eller foreldrene at elevene skal motta reklame i digitale skoleverktøy og læremidler. Derfor var det viktig å velge et system som holder høy kvalitet, der vi kan sikre at verktøyene barna bruker holder en viss standard. Det var grunnen til at vi valgte Skolon.

Andreas forteller at kommunen har opplevd utfordringer når det gjelder å ta i bruk digitale læremidler som de har kjøpt, og for å komme i gang på en enkel måte var det viktig for dem å ha en tjeneste som Skolon.

– Når man skal komme i gang med digitale verktøy, kan det noen ganger ta flere måneder før alt er på plass. Med Skolon kunne vi starte opp umiddelbart etter kjøpet. Det var svært positivt for oss og ikke minst for skolene.

Skolon gir oversikt på kommunenivå og samler alt på ett sted
Sunnfjord kommune tok en strategisk beslutning om digitalisering av skolen og valgte å kjøpe inn og implementere Skolon. Det gir dem mange muligheter.

– Med Skolon kan vi få en god oversikt på kommunenivå. Vi kan samle alt på ett sted og kvalitetssikre de verktøyene elevene gis tilgang til, både på skolen og hjemme. I tillegg er det også viktig at det fungerer godt sammen med Office 365 og Teams, og det synes vi Skolon gjør, avslutter Andreas.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Bli kjent med vår nye partner Conexus

31 august|

Conexus har verktøy som gjør det enklere for lærere og skoleledere rundt om i landet. Med sine ulike tilpassede verktøy blir blant annet oppfølging av elever mye enklere! Vi har gleden av å ønske Conexus velkommen som ny partner i Skolon.

Med en setning for de som ikke vet i det hele tatt: Hva er Conexus?
-Conexus er en digital plattform som gir oversikt over enkeltelevers og gruppers kompetanse i grunnleggende ferdigheter til 95% av landets grunnskoler. Her kan den enkelte kommune/skole legge inn kartleggingsprøver og verktøy de benytter og dermed får lærerne oversikt over alle elevresultater på ett sted. Conexus har verktøy for både innsikt og oppfølging av elever.

Hvem kan bruke verktøyene?
-Conexus verktøy er for lærere og ledere og elevgruppen gjelder hele grunnskolen.

Hvilke muligheter er det med verktøyene?
-Verdien Conexus tilfører: Ved å presentere elevresultater i gode oversikter legger vi til rette for at lærere ser sammenhenger mellom prøveresultater. På den måten gir Conexus bedre innsikt i både elevenes progresjon og hvor de trenger ekstra oppfølging. Lærere sparer mye tid ved at mange kartleggingsprøver overføres automatisk inn i oversiktene i Conexus Engage, og de slipper å måtte ha mange forskjellige logins og papirbaserte prøveskjema å forholde seg til. De får enkel tilgang til elevenes historiske data og kan se utvikling over tid.

Derfor er Conexus en del av Skolon
-Conexus er med i Skolon for å gjøre det enda enklere for skoler og kommuner å bestille de prøvene og verktøyene de bruker i elevoppfølgingen.

Kul fakta!
-Kuriosa: «Visste du at 98% av lærerne som bruker Conexus er veldig fornøyd/fornøyd med plattformen?» Vi er stolte av å ha utviklet en plattform som 95% av norske lærere ikke bare bruker men er svært fornøyd med!

Detta er Conexus:

Conexus ble startet i år 2000 ut fra en tanke om at teknologi i større grad kunne tas i bruk for å bedre kvaliteten i læring og oppfølging av elevene. Siden den gang har Conexus utviklet et unikt fokus på læringsanalyse, innhold og prosesser for læring og utvikling.

Conexus visjon er å bidra til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensiale.

I dag er Conexus verdensledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven. Conexus tilbyr løsninger for innsikt, identifisering, oppfølging gjennom elevdata.

Se Conexus verktøy i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Smarte tips og nyttige lenker for skolestart

29 august|

Vi ønsker lærere, ledere og elever velkommen tilbake fra sommerferie og til en nytt termin! Vi håper alle har ladet opp batteriene og føler seg klare for alt det en spennende høsttermin kan tilby.

Ekstra moro er det at mange skoler nå kommer i gang med Skolon ved terminstart, så i dette inlegget gir vi deg flere smarte tips om funksjoner på plattformen.

Skolon gir lærere og elever en personlig visningsløsning og møteplass for alle digitale verktøy, det vil si alt undervisningsmateriell og alle læringsressurser. I Skolon finner du verktøyene dine samlet og klare til bruk med noen få klikk. I tillegg er det enkelt å legge til egne lenker og lokale verktøy for alle elever eller utvalgte klasser, slik at skolen får alle digitale verktøy samlet på et og samme sted.

Skolon er fullt integrert med Feide, slik at brukerne kan logge inn med sin eksisterende Feide-konto og få tilgang til og bytte mellom alle sine digitale skoleverktøy med ett klikk.

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din og få nyttige tips til skolestart? Følg med!
For spørsmål, kontakt vår support på support@skolon.no.

Nyttige lenker for lærere og elever

Hvordan bruker du dine digitale verktøy og læremateriell på best mulig måte? Her gir vi deg fem raske tips til Skolons plattform!

1. Dette er Skolon

Med Skolon får du alle skolens digitale læringsressurser samlet i et personlig visningsrom for hver lærer og elev. Klikk på et ikon i din personlige samling så starter ditt verktøy direkte!

Les mer om skolon.

Gå til Skolon.

2. Kom i gang med et verktøy i din samling

Når du er logget inn i Skolon, havner du direkte i det som heter min samling. Her finner du alle verktøy som du kan ta i bruk.

Les og se mer her om hvordan du starter et verktøy i din samling.

3. Slik deler du lenker og verktøy fra din samling

Å dele lenker og verktøy til andre brukere er en smart funksjon i Skolon og dette kan du gjøre direkte fra din samling.

Les og se mer her om hvordan du deler lenker og verktøy.

4. Lag en mappe

Har du mange verktøy i din samling eller ønsker du bare å bli flinkere å organisere? Da kan du lage mapper!

Les mer om hvordan du gjør dette her.

5. Legg til ønske om verktøy i biblioteket

Når du finner et verktøy i Skolons bibliotek som du vil tipse din skoleeier om kan du enkelt gjøre det gjennom å klikke på symbolet for ønsker.

Les mer her!

Lenker for deg som administrator

Spar administrasjonstid og øk tilgjengeligheten for lærere og elever ved å samle og administrere alle de ulike digitale skoleverktøyene dine på en og samme plattform.

Her gir vi deg som administrator to smarte tips, slik at du kan bruke Skolon/biblioteket på en enda bedre måte!

1. Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever

På oversikten i skoleadmin, kan du under funksjonsinnstillinger mitt på siden stille inn hvordan Skolon skal vises og brukes av skolens brukere – nærmere bestemt om lærere og elever skal få se biblioteket.

Les mer om hvilke innstillinger du kan gjøre her.

2. Se og håndtere skolens lisenser

Hvordan ser du hvilke lisenser skolen har? Det er enkelt!

Les mer her hvordan du administrerer skolens lisenser.

3. Se et sammendrag av etterspurte verktøy

Som organisasjonsadministrator kan du se et sammendrag over hvilke verktøy som etterspørres i organisasjonen.

Les mer her!

4. Hvordan du legger til et lokalt verktøy

I Skolon kan du som administrator legge til egne lokale verktøy. Dette betyr at du legger til en link til et verktøy som du vil at brukere skal kunne nå og ta i bruk i Skolon. Det er veldig enkelt, så følg med!

Les mer hvordan du legger til et lokalt verktøy her.

Gå til vårt supportsenter her

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Fredrikstad og Hvaler kommune velger Skolon

26 august|

Skolon AS har blitt informert om at kommunene Fredrikstad og Hvaler har vedtatt å velge Skolon. Kontrakten innebærer at skolene i de to kommunene skal bruke Skolon-plattformen til å få tilgang til og kjøpe digitale læremidler og skoleverktøy.

Avtalen omfatter 10 500 brukerlisenser for lærere og elever i Skolon-plattformen samt mulighet til å foreta kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy via plattformen. Avtalen gjelder alle grunnskoler i kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Kunden har vurdert totalvolumet i avtalen om kjøp av lisenser til Skolon-plattformen samt kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy til ca 5 millioner kroner årlig. Det gis ingen garanti for volum på innkjøpsdelen, men avtalen vurderes å ha en positiv innvirkning på omsetningen.

Kontraktsperioden strekker seg fra 2. september 2022 og to år frem i tid med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 + 1 år, med en total kontraktstid på totalt fire år. Tildelingsvedtaket er ennå ikke endelig og kan derfor bli påklaget.

Les mer i pressemeldingen fra 23. august 2022 her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Om Skolon
Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

La elevene fortelle om sommeren sin med Learnlab

25 august|

Learnlab har i dag flere kreative digitale læremidler i Skolons bibliotek. Med disse læremidlene kan elevene bruke kreativiteten sin og presentere tanker og prosjekter digitalt.

Storylab

Storylab er et verktøy for å skape og redigere multimodale tekster. Verktøyet gir eleven mulighet til å kombinere tekst med andre uttrykksformer, slik som figurer, lyd, bilde og video for å skape sine egne historier. Storylab gir tilgang til millioner av multimedia-ressurser via det åpne biblioteket i verktøyet.

Idealab

Idealab gjør det mulig å dele ideer og å visualisere begreper. Utforsk begreper og organiser ideer som tankekart, tidslinjer eller figurer.Del eller konverter til historier i Storylab eller presentasjoner i Colab for videre samarbeid. I Idealab kan den lærende utforske ideer og visualisere sin forståelse av konsepter og begreper.

Colab – gratisverktøy!

Colab er et interaktivt presentasjonsverktøy, som legger til rette for læring på gruppenivå. Funksjoner som ordsky, åpen oppgave og spørreundersøkelse gjør det mulig å stille spørsmål og lage oppgaver på engasjerende måter som aktiviserer elevene. Læringsøktene man designer i Colab kan lages slik at de lærende bygger videre på hverandres forslag og innspill. Du kan bruke og redigere eksisterende undervisningsopplegg eller lage dine egne.

Mylab

Mylab er LearnLab sitt verktøy for formativ vurdering. Med Mylab kan du enkelt organisere og distribuere oppgaver og innleveringer med forskjellig type tekst, bilder, lyd og video. Aktiviser elevene ved å la dem ta en del i arbeidsprosessen fra start til slutt.I verktøyet kan en eller flere lærere organisere oppgaver og oppdrag til forhåndsdefinerte grupper eller klasser.

Medialab – kommer snart

Medialab gir elevene nye muligheter til å utvikle og uttrykke sin kompetanse. Verktøyet er laget for å enkelt kunne kombinere både bilder, film, symboler, lyd og spesialeffekter for å skape og redigere egne podcaster og filmer. Bruk LearnLabs omfattende ressursbibliotek eller last opp egne filer i verktøyet.

Detta er Learnlab:

LearnLab er et norskeid firma som kombinerer de beste ideene fra progressiv pedagogikk med læringsfremmende bruk av digital teknologi.

Learnlab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse. Ved å tilrettelegge for dybdelæring og oppdagelsen av nye begreper kan man ruste de som skal lære til å forandre verden til det bedre. Ved gradvis utvikling av kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger forbedres elevenes evne til å takle endringene i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet.

Læring skjer i samspill med andre, og derfor er kollektiv læring Learnlabs hovedfokus. Verktøyene i Learnlab er designet for samarbeid, problemløsning og å tenke utenfor boksen. Gjennom å jobbe i grupper og skape sammen, kan elevene utvikle og styrke sine sosiale ferdigheter og samarbeidsevner.

 

Se Learnlabs verktøy i Skolons bibliotek

Prøv demoversjoner av verktøy i biblioteket:

Vil du teste et av verktøyene i Skolon? Flere verktøy i biblioteket kan man prøve gjennom demoversjoner. Du ser allerede i bibliotekets oversikt hvilke verktøy som har en demoversjon tilgjengelig.

1. Klikk på ikonet for biblioteket oppe i hovedmenyen (ikonet med fire firkanter).

2. Verktøyene du kan starte som demo har en Test-knapp.

3. Om du vil starte en demo direkte klikker du på knappen og velger siden om du vil starte demoen Bare for deg selv eller for en eller flere klasser og grupper. Klikk siden på Start demo.

Etter at du har valgt å starte en demoversjon finner du verktøyet i din samling, akkurat som alle dine andre verktøy.

 

Ta mig till biblioteket

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.