5 raske tips til administratorer i Skolon!

23 september|

Som administrator i Skolon har du flere ansvarsområder – du skal holde brukernes samlingsplasser oppdaterte med gode verktøy, være til hjelp for brukerne når de har spørsmål, og du er Skolons kontaktperson for din kommune eller skole. Alt for å forenkle deres digitale skolehverdag. 

Da dette betyr at du må ha god oversikt over funksjonene i Skolon, har vi samlet fem nyttige tips – så du også blir en Skolonproff!

1 – Klikk deg gjennom vårt «Kom-i-gang kurs»

I Skolons plattform har vi gratis click-through «Kom-i-gang kurs» for Min Samling og Skoleadmin. Disse tar deg gjennom hovedfunksjonene i Skolon, og viser deg i tekstformat hvordan de ulike funksjonene fungerer og er en rask og praktisk måte å lære seg å bli en Skolonproff. Disse kursene vil du finne i plattformen, og er synlige i det nederste venstre hjørnet. 

2 – Skap gode verktøy 

For å forsikre deg om at verktøyene du skaper fungerer på en god måte vil vi oppfordre deg til å benytte deg av Feidelenkene til verktøyene du ønsker å legge opp. Dette betyr at brukerne kommer direkte inn i verktøyet. Lenken må også starte med https:// for å fungere.

Når det gjelder ikonene til verktøyene kan du bruke eksisterende logoer, eller skape egne i Paint/lignende program. Bildene må være kvadratiske for å vises best mulig. 

3 – Legg inn alle typer verktøy

For å optimalisere bruken av samlingsplassen er det lurt å legge til alle de ulike verktøyene dere bruker i deres hverdag – digitale ordbøker, oppslagsverk, kalendere, og administrasjonsverktøy rettet mot lærere. Jo mer innhold i Skolon – jo enklere blir deres digitale hverdag. 

4 – Benytt deg av Skolon datavisualisering for å holde deg oppdatert om deres digitale verktøy

Hold deg oppdatert på statistikken rundt verktøyene deres gjennom verktøyet Datavisualisering. Her får du full oversikt over hvert verktøy, med informasjon om hvor mange brukere som har verktøyet tilgjengelig, hvor mye verktøyet har blitt brukt over tid, hvor dataen om deres brukere spres, og status på databehandleravtaler.

5 – Book personlige webinar for lærerne for å få mer bruk ut av Skolon 

For å øke deres læreres Skolonkompetanse er det lurt å booke inn personlige webinar! Vi avholder personlige webinarer for administratorer og lærere, der vi skaper et overblikk over deres digitale miljø og hvordan Skolon passer inn. For å booke inn webinarer, ta kontakt med deres kundekontakt.

Vi vil også minne dere på at vår support alltid er åpen, og at deres kundekontakt står klar til å hjelpe dere dersom dere skulle ha spørsmål eller behov for hjelp.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolons oppdaterte nettlesertillegg for Chrome og Edge

9 september|

Vi i Skolon jobber aktivt for å gjøre den digitale skolehverdagen enklere, smidigere og mer sømløs. Vi har utviklet en rekke utvidelser og integrasjoner opp mot eksisterende systemer, for å videreføre dette til alle flater.

Nettlesertilleggene våre til Microsoft Edge og Google Chrome har vist seg spesielt nyttige. Dette er små vinduer som speiler innholdet i brukernes samlingsplass – og ved å trykke på Skolon-smilefjeset får du alltid tilgang til dine verktøy, uansett hvor på nettet du måtte jobbe. 

En av de nye funksjonene vi ønsker å rette oppmerksomheten mot, er de nye kopi-ikonene. Ved å trykke på ikonet på bildet under, vil dere med et klikk kunne kopiere lenken til verktøyene deres, og enkelt kunne lime de inn i kanalene dere jobber i. 

Last ned nettlesertilleggene til Edge eller Chrome i dag – og bli en Skolon-proff! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon tilbyr personlige webinarer

6 september|

Skolon sikrer at dere på best mulig måte jobber digitalt i deres skolehverdag, uansett om det skjer i klasserommet eller digitalt. Vi ønsker at dere skal kjenne dere trygge på systemet, og tilbyr i den sammenhengen personlige webinar ved behov.

Ved terminstart er det rekordmange brukere som kommer i gang med Skolon ute i landets skoler. Gjennom Skolon får kommunen og skolene bedre kontroll, og undervisningen forenkles ved at dere samler alle digitale læremidler på ett sted. Undervisningen i det digitale klasserommet effektiviseres betydelig, noe som resulterer i at undervisningstiden kan brukes til nettopp det – undervisning.

Vi ønsker at dere skal kjenne dere trygge på systemet, derfor tilbyr vi personlige webinarer for alle våre kunder, både på kommunalt nivå – men også for enkelte skoler.

Har dere administratorer som trenger en oppfriskning av kunnskapene rundt deres ansvarsområde? Eller kanskje dere ønsker å kjøre et lærerwebinar?

Basert på deres digitale ressurser, kunnskapsnivå og behov setter vi sammen et webinar som tar dere gjennom plattformen. Målet er å gi dere et godt grunnlag for å forenkle deres digitale hverdag, og tydeliggjøre mulighetene rundt deres digitale skolemiljø.

Webinarene bookes gjennom å kontakte deres kundekontakt i Skolon – så slår vi av en prat for å kartlegge deres behov.

Hva venter du på? Book ditt neste webinar nå! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

User story: Mörbylånga kommune

19 august|

MÖRBYLÅNGA

Mörbylånga har brukt Skolon i snart fem år. Susanne Sporrong, pedagog med IKT-ansvar som var med på å innføre Skolon, ser en mengde fordeler med plattformen. Eksempelvis finnes det nå mange digitale læremidler og verktøy samlet på ett sted som alle i klassen finner enkelt. Ingen behøver å legge tid på å lete etter verktøyene sine, og undervisningstiden kan gå til nettopp det – undervisning.

Susanne Sporrong er lærer for årskurs 4-6 samt IKT-pedagog i Mörbylånga kommune. Hun var med på å innføre Skolon i Mörbylångas samtlige kommunale skoler.

– Konseptet lovte en samlingsplass for alle digitale verktøy og læremidler i skolen. Det fanget oppmerksomheten vår. Før vi innførte Skolons plattform hadde vi en mengde tjenester og verktøy som hadde en tendens til å bli hyllevarmere. Vi manglet oversikt over de verktøyene vi hadde, forklarer Susanne.

Takket være Skolons tjeneste øker likeverdigheten for lærere og elever.

– Vi har en IKT-plan som angir et digitalt minimumsnivå for pedagoger. Det sikkerstiller at vi alltid holder et høyt minimumskrav. En del i planen er at alle pedagoger skal bruke Skolon som base for de digitale tjenestene og læremidlene. Det sikkerstiller en likeverdighet for alle elever i Mörbylånga kommune. Alle har tilgang til våre verktøy, så det er ikke avhengig de ulike pedagogene. Dessuten hender det at elever bytter klasse eller skole. Da møtes eleven av det samme digitale læremiljøet som han eller hun er vant med fra tidligere.

Skolon som motivationsbooster

Susanne ser at mengden og variasjonen av Mörbylångas verktøy i Skolons plattform også kan fungere som motivationsbooster, for elever og lærere.

– Vi har i store deler valgt å gi lærere og elever tilgang til flere verktøy enn det de bruker i den daglige undervisningen. På den måten kan en elev som er ekstra interessert av f.eks et spesifikt emne selv finne læremidler de vil utforske og fordype seg i på egenhånd. Og lærere kan på en enkel måte finne nye verktøy som de implementerer i sin undervisning.

Susanne forteller videre hvordan Mörbylånga kommune har kvalitetssikret de verktøyene som elever og lærere får tilgang til.

– Vi har valgt ut de digitale læremidlene og verktøyene som lærerne og elevene har tilgang til. Pedagoger skal kjenne seg trygge på at det som finnes i skolen holder høy kvalitet. De skal ikke behøve ut og lete etter verktøy selv, slik de gjorde før vi innførte Skolon. Da var det veldig spredt og litt tungvint. Nå er det enkelt å få oversikt. Siden får lærere selvsagt komme med egne ønsker og teste andre verktøy som ligger utenfor de lisensene vi har i dag. Om verktøyet er bra og flere enn en person ser verdien av det, ser vi om vi har muligheten til å anskaffe det, forklarer Susanne.

Elever har delvis selv drevet implementeringen av Skolon

I starten gikk det raskest å innføre Skolon for de nederste årskursene.

– I takt med at elevene som tidlig startet med å bruke Skolon har blitt eldre, har bruken av Skolon blitt høy i samtlige årskurs.

En av de store verdiene med Skolon i klasserommet er at det er enkelt å finne frem til alle verktøyene sine.

– Med Skolon logger du inn i plattformen og finner alle dine verktøy der. Pedagoger og elever behøver ikke legge tid på å lete etter de ulike verktøyene. Dessuten er grensesnittet brukervennlig og forenkler hverdagen for mange elever med særskilte behov.

Hvordan skolen ser ut om ti år er det vanskelig å spå. Susanne tenker at vi med stor sannsynlighet da lever i en enda mer digital verden.

– Med det viktigste er jo ikke teknikken i seg selv. Det viktige er at vi bruker de digitale verktøyene på en pedagogisk smart måte. Der har Skolon virkelig lykkes med å lansere en tjeneste som støtter oss i det arbeidet. De digitale verktøyene åpner også opp for en mer fleksibel verden. For elever som, av ulike årsaker, sjelden er på skolen er Skolons verktøy en fantastisk mulighet til å likevel kunne delta i undervisningen og holde kontakt med klassen sin, avslutter Susanne.

Les flere User Stories her

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skoleadmin er oppdatert

13 august|

Har du lagt merke til at Skoleadmin ser litt annerledes ut siden sist? 

Det er fordi vi har gitt den en liten makeover – her tar vi deg gjennom hva som er nytt!

Du vil nå finne din skoles digitale ressurser og verktøy under fanen som heter Verktøy og under Verktøyshåndtering. Her vil du finne alle skolens verktøy som tidligere – men vi har gjort noen endringer for å forenkle måten du som administrator håndterer skolens verktøy. 

Vi har oppdatert layouten til å matche vår oppdaterte profil, og endret oppsettet for måten man sender verktøy ut i samlingsplassene.

I en oppdatert hjelpeartikkel har vi beskrevet steg for steg hvordan du går frem i det nye miljøet. 

Les artikkelen her

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med ett passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever. Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Sommerhilsen fra Skolon – våre supporttider i juli/august

3 juli|

Etter et år med utfordringer, restriksjoner og stengte skoler ser vi alle frem til en velfortjent sommerferie, og vi i Skolon ønsker dere en nydelig sommer!

Vår support er stengt i mellom uke 28 og 30, men dersom du skulle ha behov for hjelp under disse ukene har du selvsagt mulighet til å sende en mail til din kundeansvarlige i Skolon. Vi setter pris på forståelse for at svartidene våre er lenger enn vanlig under ferietiden. 

Til da vil vi tipse deg om å følge oss på Facebook, så du alltid får seneste nytt der.

Ha en fin ferie, så sees vi til høsten! 

Hilsen Team Skolon 

Send inn et spørsmål til Skolon Support

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Release notes Skolon 5.19

2 juli|

Skolon 5.19 er en release som inkluderer en av de største nyhetene hittils i Skolon, muligheten til å håndtere skolens lisenser via såkalte lisenspooler. Utover det har en rekke forbedringer blitt utført på eksisterende funksjoner.

For skoladministratorer

  • Oppdatert verktøyshåndtering
    Fra og med versjon 5.19 kan lisensierte verktøy, lokale verktøy og kostnadsfrie verktøy håndteres på ett og samme sted i skoleadmin. Det blir altså mulig å håndtere alle typer av verktøy på samme sted og de verktøyene som er tilgjengelige på skolen vises nå i oversikten. 
  • Lansering av lisenspooler

For verktøy med lisenser finnes nå mulighet til å håndtere lisenser via lisenspooler. Lisenser og brukere kobles til en pool og ledige lisenser i poolen tildeles automatisk til de brukerne som er lagt til i denne poolen. Dette innebærer eksempelvis at når nye elever tilkommer i en klasse eller gruppe som er koblet til en lisenspool får de automatisk en lisens om det finnes ledige lisenser.

  • Mujlighet for skoleadministratorer til å skjule verktøy i biblioteket.
  • Demobrukere og ønskeregistrering for verktøy vises nå i Skolons Bibliotek for skoleadministratorer


For brukere

  • Det finnes nå filter for å sortere frem kostnadsfrie verktøy i biblioteket.
  • Nå vises  «Logg inn med Feide» alltid i innloggingsruten. 

Spørsmål eller noe du lurer på?

Har du spørsmål eller du lurer på rundt oppdateringene?

Du er hjertelig velkommen til å høre av deg til vår support her.

Et tilbakeblikk – mest lest i Skolon nyheter det siste seme...

1 juli|

De mest leste sakene fra Skolon det siste semesteret

Nå som sommeren nærmer seg med stormskritt kan vi ikke tenke oss noe bedre å se tilbake på semesteret som har gått, og vil gjerne dele med dere de mest leste sakene.

Innlegget om at Askøy kommune har valgt å gå i gang med Skolon i sin digitale hverdag. Her blir vi bedre kjent med kommunens digitale behov gjennom deres lærerspesialist innen profesjonsfaglig digital kompetanse Kim Nilsen Aarberg.  

Et dypere dykk i KFs digitale verktøy, Skrible, Skolerom og eMatte. Du finner selvsagt alle deres verktøy i Skolons bibliotek. 

Innlegget som beskriver 3 fordeler med Skolon, og beskriver hvordan vi kan forbedre den digitale hverdagen for lærere. 

Learnlabs nye verktøy Idealab – et genialt verktøy som lar lærere og elever skape gode tankekart knyttet til ulike tema.

En nykommer til Skolons norske bibliotek: Growplanet! Det morsomme lærespillet som formidler viktigheten av miljø og bærekraftighet.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Creaza lanserer Creaza samfunn 5-7!

25 juni|

Creaza lanserer Creaza samfunn 5-7!

Creaza er et nettbasert læremiddel som oppfordrer og inspirerer elever og lærere til å skape kreative prosjekter som tegneserier, filmer, podcaster, tankekart og mye mer. Ved å bruke Creaza får elevene mulighet til å lære gjennom å få rollen som produsent av et kreativt verk. 

Tidligere har Creaza laget læremidler i samfunnsfag for 1-4. trinn, 8-10. trinn og i samfunnskunnskap for videregående. Nå lanserer de Creaza samfunn 5-7!

Dette innebærer at Creaza nå kan tilby komplette læremidler i samfunnsfag for hele grunnskolen og i samfunnskunnskap for videregående. 

Det nye læremiddelet er heldigitalt, aktuelt og dynamisk, og lærere kan enkelt gjøre tilpasninger rettet mot trinn, klasse og enkeltelev. Denne muligheten er unik i Creaza sine læremidler. 

Du finner selvsagt Creaza samfunn 5-7 i Skolons bibliotek!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

GDPR gjorde at Nyköping kommune valgte Skolon – IKT-strateg Conny...

24 juni|

Når de nye lovene om GDPR kom innså Nyköping kommune at de trengte et verktøy som kunne hjelpe dem med å holde orden på all persondata. 

– Innen opplæring bruker man veldig mange ulike digitale læringsressurser avhengig av alder og skoleform. Det var en overveldende oppgave å holde orden på all persondataen om vi ikke skaffet oss et verktøy for det, sier Conny Welén, IKT-strateg i Nyköping kommune.

Conny Welén er IKT-strateg for oppvekst i Nyköping kommune og leder det digitale strategiske arbeidet. Nå  samler man alle virksomheters digitale skolemiljø under en og samme paraply.

– Det var egentlig når de nye reglene om GDPR kom som det ble veldig merkbart for oss at vi ikke hadde noe kontroll. Vi ble også klar over at vi måtte skrive databehandleravtaler med alle våre leverandører. Ettersom lærerne selv har kjøpt inn de digitale læremidlene de ville ha visste vi ikke engang hvem alle leverandørene var. Vi fikk det helt enkelt klart for oss at om vi skal ha kontroll på våre leverandører må vi ha noe system for det, sier Conny.

Grunnleggende funksjoner for håndtering av persondata i tråd med GDPR 

Skolon er skapt for å tilrettelegge håndteringen av persondata for skoler og kommuner når det kommer til digitale skoleverktøy og læremidler. Derfor finnes de grunnleggende funksjonene som kreves for håndtering av persondata i tråd med GDPR allerede bygget inn i plattformen for alle brukere. I Nyköping hadde planene for å ta i bruk en digital læreplattform ligget i tankene innen GDPR kom. Da hadde kommunen allerede begynt å titte på Skolon på grunn av mulighetene med single sign-on.

– Vår første plan var å ta i bruk Skolon for å få en enkel innlogging for både lærere og elever. Lærerne har alltid selve ansvaret for innkjøp av digitale læringsressurser, akkurat som med trykte bøker. Det blir raskt rotete ettersom det finnes flere ulike leverandører og forlag som brukes. Så Skolon kommer virkelig til å forenkle situasjonen for oss når alle lærerne begynner å ta det i bruk. 

Visjon om å finne, kjøpe og distribuere digitale læringsressurser enda enklere

I dag har Nyköping kommune kommet en godt stykke med Skolon, men det er fortsatt en liten jobb som står igjen før alt det administrative er på plass. Conny Welén ser store fordeler med å ta i bruk et verktøy som Skolon for å forenkle hverdagen til både lærere og elever.

– Vår visjon med Skolon er å kunne finne, kjøpe og distribuere digitale læringsressurser på en enklere måte. Vi gjør ganske store forandringer i vår struktur for å forenkle og forbedre det digitale miljøet og den støtten som lærerne trenger. Det krever at det finnes administratorer på hver skole, da det er et helt nytt verktøy som skal tas i bruk, men ettersom systemet er enkelt oppbygget ser jeg ingen problemer med det. Jeg er lærer selv i grunnen så jeg vet hvor frustrerende det er når ting ikke fungerer, og dessverre har det vært mye av det i skolens verden. Skolen har blitt digitalisert ganske hardt de siste ti årene, men ressurser og arbeidsroller har ikke akkurat hengt med. Alle har heller ikke rett kompetanse og har selv måttet lære seg under reisen. En stor brist er også tiden for lærere, da det er mye som skal rekkes utenfor klasserommet også. Om man sammenligner en skole med et selskap på 500 personer, så finnes det en IT-avdeling med kompetanse på plass som bare er til for å støtte dem. Det har vi ikke på skolene, til tross for at vi har kanskje 1 500 elever med like mange enheter. Da er det klart at det blir vanskelig å få det til å fungere og det er der vi håper vi kan få en bedre løsning gjennom blant annet Skolon.

Forandringer krever opplæring – ser frem til å utvikle digitaliseringen ytterligere

Det er ikke alltid lett å få i gang et nytt system i en kommune, forteller Conny. Men å utvikle digitaliseringen ytterligere i skolen er noe som kommunen virkelig ser frem til og noe som Conny tror kommer til å gi gode resultater for både elever og lærere på sikt.

– Mine arbeidskamerater kaller meg for ”Conny nå nå nå”, forteller han leende og fortsetter:

– Jobber man i en kommune så må man være strategisk og ha god tålmodighet. I skolens verden tar det veldig lang tid å gjøre forandringer, for det er forandringer som også må gjøres mentalt både hos skoleledelse og hos pedagoger. Opplæring er også noe som trengs, da det er veldig forsømt i skolens verden. Det er veldig lett at det kjøpes inn enheter som siden ikke brukes fullt ut eller på feilaktig måte. Dette blir kapitalødeleggelse om man ikke kombinerer innkjøpet med opplæring, og ikke bare kjøper hardware og tror at det skal ordne seg. Der finnes det en kjempejobb for oss i kommunen, som blir neste steg. Vi starter med å bytte ut det elevadministrative systemet når det gjelder administrasjon og pedagogisk dokumentasjon for å forbedre det hverdagslige arbeidet i skolen. Nå når vi har fått Skolon på plass kommer det forenkle vår hverdag med digitale læringsressurser og GDPR-håndteringen. Neste steg må bli å forsøke å finne noen systematikk og organisering rundt hvordan lærere skal læres opp.

Alt går ut på å minimere problemer

Innen kort tid er tanken at Nyköping kommune skal være i full gang med Skolon og at all personale skal ha gjennomgått opplæring. Noe som de alle ser fram imot, sier Conny.

– Alt går ut på å forsøke å forenkle og fjerne problemene så det blir enklere å bruke, kjøpe og distribuere. Vårt mål er å til neste år ha alle tre skoleformer; førskole, grunnskole og videregående, i samme administrative system for å kunne ta i bruk Skolon fullt ut. Skolon som selskap er veldig bra, da de er lydhøre og tar til seg all vår feedback. De vil høre på våre meninger og forslag til forbedringer. Derfor kjennes det som at vi har et bra samarbeide som vi ser frem imot å få fortsette!

Les flere User Stories her

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.