Askøy kommune velger Skolon – bedre oversikt over digitale ...

9 april|

Vinteren 2021 ønsket Askøy kommune å forenkle sine elever og læreres digitale skolehverdag. De søkte etter en løsning som fungerte godt mot Google Education, på tvers av systemer, og som effektiviserer bruken av deres digitale skoleverktøy. Valget falt på Skolon, og vi ønsker Askøy kommune hjertelig velkommen!

Skolons visjon er digital læring for alle. I dette inkluderes likeverdig tilgang til digitale læringsressurser og tilgang på tvers av systemer. Nå blir den digitale læringen for lærere og elever i Askøy kommune enklere, da kommunen har valgt å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Det innebærer at alle digitale verktøy og læringsressurser nå kommer til å være samlet på ett og samme sted og nås med ett klikk. For brukerne i klasserommet er det enkelt å få tilgang til og å ta i bruk sine verktøy, og det er enkelt å holde oversikt for skolens ledelse.

Bedre oversikt over digitale ressurser

Kim Nilsen Aarberg, , Lærerspesialist PfDK, i Askøy kommune forteller følgende rundt valget om å ta i bruk Skolon: 

Vi valgte Skolon for å få en oversikt og en bedre samling for våre digitale ressurser. Vi trenger å få de mange gode ressursene våre ut i klasserommet, og Skolon har alle funksjonalitetene vi var på utkikk etter. Askøyskolen skal være gode på variert undervisning med IKT og da vil lærerne våre trenge en god oversikt og struktur i digitale læremidler. Det er viktig for oss at alle lærere og elever vet hva som er tilgjengelig, dette ordner Skolon for oss. Siden alle elever og flere av lærerne våre bruker Chromebooks så er det ingenting enklere enn å bruke Skolon som en Chrome extension.”

Enklere digital læring for 4800 elever og lærere

Askøy kommer til å ta i bruk Skolon og sine digitale læringsressurser i kombinasjon med Google. Elevene og lærerne kommer til å bruke Skolon i kombinasjon med Google Classroom, og de kan nå med vårt oppdaterte Google Chrome-tillegg enkelt dele ressurser på tvers av sine digitale klasserom. Ved å samle alt på ett sted vil brukerne enklere kunne effektivisere sin bruk av digitale verktøy. 

Vi gleder oss til å følge Askøys digitale utvikling med Skolon! 

LES FLERE BRUKERHISTORIER HER

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Ukens fokus: LearnLab – et digitalt læringslaboratorium for...

26 mars|

Denne uken ønsker vi å fronte vår gode samarbeidspartner LearnLab! Med deres interaktive oppgaver og muligheter for godt samarbeid oppnår elevene en dypere forståelse. LearnLab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse.

LearnLab er verktøyet med interaktive oppgaver som fokuserer på dypere læring gjennom aktivisering, samarbeid og refleksjon. Gjennom ordskyer, quizer, spørreundersøkelser, videoer, spørsmål og svar motiverer LearnLab elevene til å ta del i egen læring. Vi lærer best i fellesskap, derfor er kollektiv læring LearnLabs hovedfokus. LearnLab er designet for samarbeid, problemløsning og å tenke utenfor boksen.

Et digitalt læringslaboratorium

LearnLab er et helnorsk forskningsbasert økosystem direkte knyttet til den nye læreplanen. Learnlab består av en unik sammensetning av verktøy og innhold som er designet for å være engasjerende, morsomt og interaktivt, samtidig som det hjelper læreren med å bruke digitale ressurser som skaper ekte dybdelæring for elevene. 

Verktøyet fungerer like godt til hjemmeundervisning som i klasserommet, som er svært aktuelt i disse koronatider. Elevene logger seg enkelt på undervisningsøkten med nettbrett, PC eller mobil slik at de kan svare på spørsmål, samarbeide og ta del i egen læring.

Learnlabs lisensierte digitale ressurser er tilpasset kompetansemål fra Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene. De kommer også med egen lærerveiledning og kan redigeres til dine elevers behov. 

I tillegg til tilgang til kvalitetssikrede undervisningsopplegg, som du får gjennom lisens, opprettes det også et eget nettverk for deling av undervisningsopplegg med kollegaer. 

Et rikt bibliotek og 11 LearnLab verktøy i Skolon

I LearnLab finner du et rikt bibliotek med over 1000 ferdige og redigerbare undervisningsopplegg og nå finnes det hele 11 LearnLab-verktøy tilgjengelig i Skolon!

Les mer om LearnLab i Skolon her

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Vi har gleden av å ønske Askøy kommune velkommen til Skolon

22 mars|

Vinteren 2021 ønsket Askøy kommune å forenkle sine elever og læreres digitale skolehverdag. De søkte etter en løsning som fungerte godt mot Google Education, på tvers av systemer, og som effektiviserer bruken av deres digitale skoleverktøy. Valget falt på Skolon, og vi ønsker Askøy kommune hjertelig velkommen!

Skolons visjon er digital læring for alle. I dette inkluderes likeverdig tilgang til digitale læringsressurser og tilgang på tvers av systemer. Nå blir den digitale læringen for lærere og elever i Askøy kommune enklere, da kommunen har valgt å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Det innebærer at alle digitale verktøy og læringsressurser nå kommer til å være samlet på ett og samme sted og nås med ett klikk. For brukerne i klasserommet er det enkelt å få tilgang til og å ta i bruk sine verktøy, og det er enkelt å holde oversikt for skolens ledelse.

Enklere digital læring for 4800 elever og lærere!

Askøy kommer til å ta i bruk Skolon og sine digitale læringsressurser i kombinasjon med Google. Elevene og lærerne kommer til å bruke Skolon i kombinasjon med Google Classroom, og de kan nå med vårt oppdaterte Google Chrome tillegg enkelt dele ressurser på tvers av sine digitale klasserom. Ved å samle alt på ett sted vil brukerne enklere kunne effektivisere sin bruk av digitale verktøy. 

Vi gleder oss til å følge Askøys digitale utvikling med Skolon! 

LES FLERE BRUKERHISTORIER HER

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

365 dager siden Norge stengte ned – et år preget av utfordr...

12 mars|

Datoen er 12 mars.

365 dager har gått siden Norge stengte ned. 

365 dager siden vi opplevde at vår hverdag ble snudd på hodet av en verdensomspennende pandemi, og korona, karantene og kohort ble en del av vårt daglige vokabular. 

Skolesektoren har lagt bak seg et tungt år med mye usikkerhet, med røtter i grønt, gult og rødt nivå. Erna Solberg kunne melde om de strengeste tiltakene i fredstid og over natten ble det innført hjemmeskole og videoundervisning. 

Aktører i digitaliseringsbransjen har jobbet hardt for å støtte opp under de digitale tilbudene. Gratisversjoner av videomøtetjenester har blitt lansert for å knytte oss sammen, og utallige testversjoner av digitale læremidler har blitt tatt i bruk i provisoriske klasserom rundt om i landet, i stuer, kjøkken og soverom. 

Læringskurven i digital læring blant lærere og elever har vært kraftig

Våre brukere forteller om bratte læringskurver rundt digital læring, og om hvordan lærere har oppdaget mulighetene og fordelene med digital kunnskap. 

Når uhellet først har vært ute har vi sett at skoler med Skolons plattform som anker i sin digitale undervisning har håndtert overgangen til distanseundervisning godt, og at Skolon ga de en digital trygghet i den ellers uoversiktlige nye hverdagen.

Da våre brukere allerede har hatt Skolons samling integrert i sine miljøer hadde elevene full kontroll over sine digitale verktøy. Vi opplevde også at lærerne hadde effektive rutiner for kommunikasjon av digitalt arbeid.

Et år preget av utvikling 

Under året som har gått ønsket vi hele 27 500 nye brukere velkommen til Skolon. I 2020 kunne elever og lærere i blant annet Bærum, Ullensvang, Sogndal, Sykkylven,  Narvik og Askøy forenkle sin digitale skolehverdag med personlige samlingsplasser i Skolon. 

Et av våre mål som selskap er å tilby digital læring på tvers av systemer, og vi ønsker at alle skal ha tilgang til god digital læring uansett hvor de er – det siste året har virkelig vist viktigheten av personlige samlingsplasser for elever og lærere. 

Vi utviklet flere nyttige funksjoner for å støtte opp under våre brukeres digitale hverdager, og for å videre integrere de digitale ressursene i deres eksisterende systemer. Sommeren 2020 skapte vi også en app for iOS, et etterspurt tilskudd til vår tjeneste for iPad-skoler landet over. 

Vi er stolte av å være med på den digitale utviklingen sammen med våre brukere.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon for administratorer – 3 fordeler med oversikt over a...

4 mars|

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til administratorer. 

Trygghet rundt digital læring

Når graden av digital undervisningsmateriale øker, øker også mengden administrasjon rundt denne typen materiale. For hvordan holder man oversikt over ikke-fysiske læremidler? 

Ved å ta i bruk Skolon samler du oversikten over både kommunens, og alle skolenes digitale ressurser. I Skolon legger dere enkelt inn alle ressursene dere tar i bruk, og sikrer dermed en god oversikt over alle deres ressurser. Administratorene får enkelt oversikt over hvilke ressurser som finnes kommunalt, og hvilke ressurser hver enkelt skole har lagt inn i sine samlinger. Ved å legge inn ressurser i brukernes samlingsplass sikrer man enkel tilgang, og trygghet rundt digital læring. 

Datavisualisering

Vi har bygget inn nyttige funksjoner knyttet opp til datavisualisering, i form av ny statistikk og dataspredning. Ved at kommunens administratorer får full oversikt over skolenes ressurser og deres statistikker, kan man ta lærdom av hverandre rundt digital læring. 

3 fordeler for deg som administrator:

  1. Full oversikt over alle kommunens, og skolenes digitale ressurser.
  2. Alt på ett sted – alt fra oversikt over databehandleravtaler, til dataspredning og full kontroll over alle kommunens/skolens brukeres verktøy.
  3. Bruksstatistikk som viser utvikling over tid.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon for lærere – 3 fordeler med å samle alt digitalt på ...

25 februar|

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til lærere. 

Enklere oversikt

Vi er inne i en tid der det er ikke lenger er slik at en lærer kan hente ut rett lærebok fra bokhyllen når man skal holde en undervisning – det er mange forskjellige ressurser fordelt på ulike plattformer.

Å holde oversikt med rask tilgang til disse ressursene krever god oversikt som ikke burde falle under lærernes ansvarsområder. Med Skolons samling får de enkelt inn alle sine digitale ressurser, hvor ressursene kan deles opp i de ulike verkene de har tilgjengelig, for enda enklere tilgang. Med vår funksjon Mine Klasser, vil lærerne også få full oversikt over de ulike ressursene hver klasse har tilgang til, samt hver enkelt elev. Dette gjør det igjen enklere for lærerne å holde oversikt i deres hverdag.

Nyttige funksjoner

I 2020 har vi sett store endringer i arbeidsmåte i norske skoler. Fjernundervisning og videomøter har dominert hverdagen til lærere landet over, og tilgangen til digitale ressurser i miljøene de jobber i har blitt stadig viktigere. Skolon har integrasjoner mot Google Classroom og Microsoft Teams, som forenkler leksedeling og generell tilgang til digitale læremidler – funksjoner som har vist seg svært nyttige under årets utfordringer. 

3 fordeler for deg som lærer:

 1. Enkel oversikt over dine klassers digitale læringsressurser – alt på ett sted!
 2. Leksedeling til dine miljø – om det skal være i Microsoft Teams eller Google Classroom.
 3. Muligheter til å teste ut nye ressurser i vårt bibliotek.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon for elever – 3 fordeler med å samle alle digitale læ...

18 februar|

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

 

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til elever. 

En enklere digital skolehverdag

En elev i dagens skole har en rekke digitale ressurser de skal jobbe med daglig, og strukturen rundt disse digitale ressursene må være god for at deres skolehverdag skal fungere optimalt. Vi liker å bruke sammenligningen med den gode gamle skolesekken. I en skolesekk har en elev alle lærebøkene sine, penalhuset sitt, ordboken sin og kalkulatoren sin. Skolons samling er nettopp dette: en digital skolesekk. I samlingen ligger alle de digitale ressursene en elev skal bruke i sin hverdag, på ett sted, uavhengig av hvor disse ressursene opprinnelig stammer fra.  

Spesielt under årets utfordringer med hjemmeundervisning viser viktigheten rundt en løsning som Skolon. Elever må enkelt kunne finne frem til sine verktøy, uten hjelp fra lærerne. Ved at en elev har enkel tilgang til sine ressurser, forsikrer man at de kan jobbe selvstendig og effektivt – selv i uforutsette situasjoner som et knust nettbrett eller en pandemi. 

3 fordeler for deg som elev:

 1. Samle alle dine digitale læringsressurser på ett sted og få tilgang både i klasserommet og hjemme
 2. Enkel tilgang til dine verktøy fra dine arbeidsmiljøer, uansett om det er Microsoft eller Google
 3. Pålogging med Feide

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Release Skolon 5.15 – fikser og forbedringer i plattformen

2 februar|

I Skolon jobber vi stadig for at plattformen skal fungere smidig, samtidig som vi utvikler nye ideer og funksjoner – release 5.15 er her.

 

Release notes for Skolon 5.15 består av flere forbedringer – nedenfor kan du lese mer om dem!
mvh Team Skolon

Forbedringer for brukeren:

 • En ny siden med tydeligere feilmeldinger for mislykkede innlogginger fra brukere som benytter seg av Feide.
 • Rettet feil der visse brukere ikke kunne endre “Åpne verktøy i ny fane» gjennom “Mine innstillinger”.
 • Løst feil der søk etter lokale verktøy under “Bruk” i Datavisualisering ikke viste treff.

Har du spørsmål rundt oppdateringene i Skolon?

Vi hjelper gjerne til!
Hør av deg til vår support her.

Brukerhistorie: Simrishamn kommune velger Skolon – et steg ...

1 februar|

Enklere håndtering, bedre oversikt og et smart verktøy i klasserommet. Når Simrishamn kommune skulle ta neste steg inn i sin digitaliseringsreise ble Skolon det naturlige valget.

I Sverige, som i Norge, har de siste årene båret preg av store forandringer i det digitale skolelandskapet. Den svenske kommunen Simrishamn har i løpet av  de siste to årene gått gjennom en intensiv digitaliseingsreise. Arbeidet ble innledet med en omfattende kartlegging for å se dagens situasjon og behovet fremover, som siden dannet grunnlaget for en digital agenda.

– To av de viktigste områdene i agendaen er en felles læringsplattform for alle våre virksomheter, samt en enkel tilgang til digitale læremidler og andre tjenester, sier Joachim Thornström. 

Alt på ett sted

Digitale læremidler har lenge vært en del av undervisningen i Simrishamn kommune. Først benyttet alle grunnskoler i kommunen det samme læremidlet, siden fikk hver skole se over hvilke læremidler de hadde behov for, noe som økte antallet leverandører. 

I og med at Skolon samler alt på ett sted – læremidler, verktøy, brukere og verktøy for datavisualisering – lettes både administrasjonen og håndteringen. På den måten kommer også administrasjonens oversikt til å bli enda bedre, mener Joachim. 

– Til tross for at vi ikke er en kjempestor kommune har det tatt tid for oss å gå gjennom alle våre avtaler. Med Skolon kommer vi til å få enda bedre orden på dette. 

En friksjonsfri hverdag

Når det gjelder fremtiden for digitale læremidler mener Joachim at de må bli mer adaptive, det vil si at de hele tiden tilpasses til elevenes kunnskapsnivå. Det kommer også til å handle om å finne flere løsninger som får hverdagen til å flyte så friksjonsfritt som mulig for elever og lærere. Med Skolon kommer de et steg nærmere den sistnevnte fremtidsvisjonen, takket være at alle tjenester finnes alt samlet på ett sted og at hver elev får en personlig samling. 

– Den personlige samlingsplassen gjør det lettere, spesielt for de yngre elevene og for de som har vanskeligheter med å fokusere og behøver mer struktur. Når en av våre pedagoger så dette sa hun “Wow, det blir så bra for våre elever å ha alle ressurser samlet på ett sted”. 

Kortere innkjøringsperiode

Etter Joachims erfaring kan det ta flere år innen en plattform eller et system er ordentlig innkjørt i virksomheten. Med Skolon anslår han at det vil ta kun et halvt år innen alt er på plass. 

Vi kommer selvsagt til å behøve å legge ned mye arbeid, men Skolon er et ferdig konsept som har et tydelig “roadmap” for hvordan man går i gang. Vi vil legge ned mye arbeid på å diskutere og støtte personalet. Endringsarbeid er alltid tøft, men dette er et ønske fra alle i vår virksomhet, så det burde ikke være så vanskelig å gjennomføre, avslutter Joachim. 

LES FLERE BRUKERHISTORIER HER

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

WEBINAR: Ta den digitale undervisningen til neste nivå – Sk...

15 januar|

Velkommen til webinar – vi viser deg hvordan deres skole kan ta den digitale undervisningen til neste nivå med hjelp av Skolon. Samle alt digitalt dere trenger på ett sted og kom igang i klasserommet innen 10 sekunder!

Mange skoler har i dag datamaskiner eller nettbrett for å arbeide digitalt i klasserommet, men det kan være en utfordring å fylle disse med verdifullt innhold for brukerne. Hvordan finner elever og lærere på en enkel måte alle sine digitale læringsressurser og verktøy? Hvordan får skolen din de digitale læringsressursene og verktøyene til å fungere sammen og i tillegg på en sikker måte for ledelse, lærere og elever?

I WEBINARET FÅR DU VITE MER OM:

EN ENKLERE SAMLINGSPLASS
Få full kontroll over verktøy og læremidler med en unik samlingsplass for hver enkelt elev og lærer.

LOKALE VERKTØY
Skolon samler alle de digitale verktøyene som kan bli brukt i skolen, også egenproduserte nettsider og øvrige ressurser.

BIBLIOTEKET
Finn nye og spennende verktøy i biblioteket eller tips skolen din. Alt er tilgjengelig fra Skolon.

INTEGRASJONER TIL GOOGLE OG MICROSOFT
Vi presenterer hvordan du og dine elever kan navigere seg raskt til sine ressurser ved hjelp av ferdigbygde integrasjoner til miljøer som Google og Microsoft.

Dette webinaret er ekstra nyttig for deg som er nysgjerrig på mulighetene og gevinstene med Skolon som plattform. Vi forteller om hvordan Skolon og digitalisering kan effektivisere klasserommet og hvordan deres skole kan ta den digitale undervisningen til neste nivå!

For hvem:

Vi henvender oss til deg som skoleleder, IKT-/IT-ansvarlig eller lærer med interesse for digitalisering og du kommer til å få vite hvordan deres skole og lærere/elever kan bruke digitale læringsressurser på en smartere måte. Alle er velkomne til å delta, uansett om du har brukt Skolon tidligere eller ikke. Helt enkelt: nysgjerrig eller proff – du er velkommen!

Hvor og hvordan:

På nettet- delta uansett hvor du befinner deg! Link for å bli med i webinaret får du automatisk via mail etter at du har meldt deg på. Du behøver ikke laste ned noe – klikk på din unike lenke når tiden er inne, så kommer du direkte inn. Enkelt!