«Lærerne våre har fått en enormt mye større digital kompeta...

18 mai|

I dette intervjuet tok vi oss en prat med Eva Rekkedal, IKT-rådgiver i Ullensvang kommune. Hun brenner virkelig for IKT og mulighetene digitalisering kan tilby. Vi snakket om digitalisering i skolen generelt – men også spesielt om hvordan digitaliseringen har bidratt til å håndtere den nye skolehverdagen i disse coronatider.

 

Eva, hvilke utfordringer ser du i skolens digitalisering?

Utfordringene rundt digitalisering i skolen er ikke nødvendigvis noe negativt, og kan ofte anses som muligheter. Det som kan være utfordrende er de som oppfatter digitaliseringen som vanskelig og at det er tungt å henge med – for det blir bare mer og mer. Disse er det viktig at vi må støtte opp under, så de kan overkomme disse hindrene og bli mer digitale.

Det som derimot faktisk er utfordrende, er administrasjonsarbeidet rundt digitaliseringen. Informasjonssikkerhet og personvern er til tider svært utfordrende, spesielt når man benytter utenlandske ressurser og gratisressurser som ofte har en del gråsoner i databehandleravtalene sine. Jeg opplever også at det til tider er vanskelig å forklare overfor lærere årsakene til hvorfor de ikke kan få tilgang til x ressurs, eller hvorfor elevene ikke kan bruke eget utstyr (som mobiltelefoner) i undervisningen, da det ligger et enormt ansvar på oss når det gjelder sikkerhet. Det er også en utfordring at foresatte har ulik digital kompetanse, og kan oppleve at kommunikasjonskanaler og systemer skolen benytter som vanskelige.

Hvordan har dere jobbet digitalt i kommunen, og hvilke muligheter ser du med digitalisering i skolen?

Mulighetene rundt digitalisering i skolen er uendelige! Da Google kom ut med sine Chromebooks var det ikke tvil – dette måtte vi få inn i skolene våre og dette strategiske teknologivalget ble en stor suksess! Odda kommune startet tidlig, allerede i 2016 med G-Suite for Education for lærere og elever, og i 2018 gikk også resten av kommunens ansatte over til G-Suite. Under sammenslåingen i 2019 med Jondal og Ullensvang kommune, innførte vi G-Suite for alle kommunale ansatte, mens skolene hadde hatt G-Suite for Education omtrent like lenge som Odda.

Vi ser også at jo mer innhold og løsninger som kommer opp i skyen, er plattformuavhengig og som snakker sammen – jo enklere blir det. Det blir enklere for ansatte å utforske og lære seg nye ting, og det er virkelig her vi ser hvordan digitaliseringen påvirker skolen på en positiv måte!

Hvordan har dere benyttet digitale ressurser i disse coronatider?

I disse coronatider er det selvsagt mange som har blitt kastet ut i ukjent farvann, da skolene over natten ble 100% digitale. Vi har 1-1 tilgang på Chromebooks, så elevene har vært godt utstyrt med både devicer og kommunen har hatt mange lisenser tilgjengelid. Vi har også fått testet mange nye ressurser, nå som mange tilbydere åpnet for gratis tilgang ut skoleåret.

Det som har vært svært positivt med at vi har blitt tvunget ut av komfortsonen knyttet til digitalisering i skolen, er at lærerne våre har fått en enormt mye større digital kompetanse og kapasitet! De har fått utforske hvordan digitalisering kan støtte opp under undervisningen, og kan i fremtiden påvirke de digitale tilbudene på sine skoler – nettopp på grunn av denne kompetansen de har opparbeidet seg de siste månedene.

Hvordan tror du digitaliseringen kan øke lysten til å lære hos elevene?

Vi har sett at med hjelp av digitale verktøy har elever enklere for å besvare oppgaver, nettopp fordi de er digitale. Vi har dog også opplevd i disse coronatider at elevene blir litt slitne nettopp fordi alt er digitalt, og den ikke-digitale stimulien uteblir. Det er også selvsagt noen elever som generelt sett sliter litt med at alt er digitalt, og som foretrekker litt mer analoge løsninger i skolen.

Det som er veldig positivt og artig med digitaliseringen er alle gadgetene og programmene! Det gir en ekstra boost, og vi ser at det som er gøy motiverer mye og selv om det fremstår mer eller mindre som lek – likevel sniker inn læring.

Hvordan har Skolon forenklet deres digitale arbeid?

Nå som vi har mange digitale verktøy, gjør Skolon det enkelt å finne frem. Det gjør det enklere for lærere å legge opp sin undervisning, og vi setter stor pris på dette “en kode i metode”-systemet, med innlogging via Feide, og alle ressurser samlet og distribuert via en felles kanal.

Det som vi i det siste har sett, er at ved å bruke Skolon er vi godt rustet dersom myndighetene skal fortsette restriksjonene rundt corona. Et hypotetisk eksempel, er at dersom skolene skulle ha åpnet, for så å stenge igjen neste dag, har vi en kjempehjelp i Skolon når det kommer til å kommunisere ut undervisning til elevene våre. Skolon er gull verdt!

Når vi nå skal implementere Skolon for de andre skolene i kommunen, har alle skoler meldt seg på Skolon-webinar for ny boost! Jeg tipper at den uvanlige tiden vi står midt oppi har aktualisert for alle hvor viktig det er å administrere arbeidsflaten for elevene via Skolon – og jeg er helt sikker på at resten av kommunen kommer til å embrace det!


Les mer om Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

NYHET i Skolon: Learnlab – smart og interaktiv tjeneste for lærer...

7 mai|

NYHET! Vi sier hei og velkommen til Learnlab til Skolons bibliotek for digitale ressurser! Her kan du som lærer opprette interaktive oppgaver til elevene med 11 ulike tilnærminger som f.eks quiz, ordsky, spørreundersøkelse, med mer. Vi tok en prat med Oda Skandsen på Learnlab for å lære mer om ressursen. Bli med!

Hva er Learnlab?

LearnLab er et digitalt læringsverktøy som er laget for å aktivere og engasjere elevene gjennom interaktive oppgaver.

Hvordan fungerer Learnlab?

Du kan enkelt lage dine egne interaktive undervisningsøkter hvor elevene kan oppdage sentrale begreper gjennom aktivisering, samarbeid og refleksjon, og dette er gratis. Det finnes per nå 11 ulike funksjoner som du kan bruke for å stille forskjellige typer spørsmål på varierte måter. Du finner kjente funksjoner som ordsky, quiz, spørreundersøkelse, spørsmål med svaralternativer og video. I tillegg har vi utviklet nye måter for å aktivisere elevene og modellere læringsprosesser. Elevene logger seg enkelt på undervisningsøkten med nettbrett, PC eller mobil slik at de kan svare på spørsmål, samarbeide og ta del i egen læring.

LearnLab tilbyr også lisensierte digitale ressurser med kvalitetssikret innhold, ferdig strukturert og klart til bruk. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til refleksjoner, aktivering av deltagere, dypere læring og forståelse. LearnLabs ressurser fokuserer på begrepslæring og tverrfaglighet. Alle oppleggene er tilpasset fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene. LearnLab-ressursene kommer med egen lærerveiledning, og er redigerbare slik at du kan tilpasse de til dine elever. Pålogging med FEIDE for både lærer og elever gir muligheter for å hente ut informasjon om hver enkelt elevs aktivitet i en LearnLab-økt. Ved bruk av tagging mot overordnede begreper og læreplanmål er dette et godt støtteverktøy for formativ vurdering.

LearnLab passer også utmerket til hjemmeundervisning. Dette læremidlet er godkjent av Utdanningsdirektoratet i støtteordningen den teknologiske skolesekken.

Hvem kan ta i bruk Learnlab?

LearnLab er et verktøy for både lærere og elever, og gratisversjonen kan brukes for alle fag og aldre. Verktøyet passer ypperlig i klasserommet, men også som fjernundervisning, i lærende møter med kollegaer eller i foreldremøte.

Våre lisensierte digitale ressurser er tilpasset kompetansemål fra LK20 for 1.-10. trinn, med hovedvekt på samfunnsfag og naturfag. Disse ressursene er tilpasset læreren og inneholder oppgaver og læringsopplegg som kan gjennomføres med elever.

Hvilke muligheter finnes i Learnlab?

LearnLab gjør det mulig å spare tid på planlegging, samtidig som det gir nye muligheter for å aktivisere elevene og engasjere til deltagelse i egen læring.

I tillegg til tilgang til kvalitetssikrede undervisningsopplegg, som du får gjennom lisens, opprettes det også et eget nettverk for deling av undervisningsopplegg med kollegaer. LearnLab gir også støtte til periodeplanlegging ved at ressursene er satt sammen i forslag til perioder med eksempler på hvordan man kan arbeide med de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.

Derfor valgte Learnlab å bli med i et samarbeid med Skolon

LearnLab er opptatt av at det skal være enkelt å ta i bruk digitale verktøy og læremidler. Skolon bidrar til å forenkle den digitale hverdagen til lærere og elever ved å tilby en helhetlig løsning som gjør digitale verktøy og læremidler mer tilgjengelig. Det ønsker LearnLab selvfølgelig å være en del av!

Se mer:

 

 

 

 

Release notes Skolon 5.9 – fikser og forbedringer i plattfo...

28 april|

I Skolon jobber vi stadig for at plattformen skal fungere smidig, samtidig som vi utvikler nye ideer og funksjoner.

Release notes for Skolon 5.9 består av flere forbedringer og ny funksjonalitet – nedenfor kan du lese mer om dem!

mvh Team Skolon

Nye funksjoner:

 • Share to Teams – del skoleressurser direkte fra Min samling til Microsoft Teams.
 • Lokale verktøy finnes nå tilgjengelig under «Mine klasser».

Forbedringer for brukeren:

 • Du kan nå håndtere «Skoleadministrator» via Skoleadmin for en bruker uavhengig om «Mine innstillinger» er låst.
 • Lagt til feilmelding om man forsøker å legge til en lenke til et lokalt verktøy uten http/https.
 • Oppdatert skjemaet for skoleinnstillinger i Skoleadmin.
 • Enklere å bruke Skolon med iPad – mer responsiv touch og optimalisering av hastighet.

Har du spørsmål rundt oppdateringene i Skolon?

Vi hjelper gjerne til!
Hør av deg til vår support her.

Lag digitale møter og digitale klasserom i Skolon og Google Meet

21 april|

I forbindelse med coronavirusets utvikling har norske skoler arbeidet med distanseundervisning. Det stiller nye krav og det oppstår nye behov for hvordan du skal nå ut, undervise og delta i undervisningen, dialoger og møter. Skolon har i de siste ukene notert at terskelen for å starte et digitalt webmøte kan være lang, og gir nå en hjelpende hånd på veien.

I hver av lærerne sine samlingsplasser i Skolon kan du nå opprette et digitalt møte i Google Meet med ett klikk. Læreren kan velge mellom å invitere inn sin klasse, gruppe eller utvalgte lærere og elever for en digital undervisning. Undervisningen legger seg automatisk i både Google Meet og i kalenderen på valgt dato og tidspunkt, hvilket forenkler brukeropplevelsen for alle som er involvert.

For deg som bruker Skolon i dag

I Skolons bibliotek finnes verktøyet Distanseundervisning – du kan enkelt legge det til i din samling med et par klikk. En administrator kan til og med tildele verktøyet til alle lærere på en skole eller organisasjon. Logg inn i Skolon og gå til biblioteket for å komme i gang – se etter ikonet til høyre i biblioteket!

For deg som aldri har brukt Skolon tidligere

Om du/dere aldri har brukt Skolon tidligere har vi nå startet et Fast-Track for å hjelpe dere å sette opp Skolon, med en kostnadsfri versjon.

Om du ønsker fri tilgang til dine digitale læremidler via Skolon, og bruke den nye funksjonen for å starte en digital undervisningstime i Google Meet – klikk her for å registrer deg.

Vi har gjort det enklere å bruke Skolon med iPad!

14 april|

Det er viktig for oss at Skolon-plattformen er enkel å benytte uavhengig om du bruker PC, Mac eller iPad.

På Skolon jobber vi derfor mye med optimalisering – med et ønske om å gjøre løsningen så intuitiv og forståelig som mulig. Etter forespørsel fra brukerne, har vi denne gangen jobbet mye med å gjøre iPad-løsningen enda bedre. Dette har vi gjort:

 • Mer responsiv touch
 • Optimalisering av hastighet
 • Forbedret brukervennlighet

Med disse forbedringene kan du enklere bruke iPad i vår løsning – digital læring skal være enkelt!

Les mer om Skolon her.

Skolon åpner opp plattformen – 6 vanlige spørsmål og svar...

4 april|

I sammenheng med coronaviruset og stenging av alle norske skoler, har Skolon valgt å åpne opp plattformen for å sikre god tilgjengelighet til digitale ressurser som skal taes i bruk under fjernundervisningen. Hva innebærer dette, og hvordan kan du få tilgang? Mari Kisfoss, account manager i Skolon Norge, reder ut om 6 vanlige spørsmål og svar.

Hva innebærer det at Skolon åpner plattformen?

Skolon er en samlingsplass for alle digitale ressurser dere tar i bruk i skolen, vi samler alt fra e-bøker til hjelpemidler, det samme gjelder læremidler og produksjonsverktøy. Ved å åpne plattformen kan vi hjelpe med å grunnlegge en god struktur for fjernundervisningen, og forsikre at elever og lærere har kontroll over alle deres digitale ressurser i disse unntakstidene.

Hvem kan få tilgang til Skolon?

Både hele kommuner og enkelte skoler kan få tilgang til Skolon i en utvidet periode. Du som etterspør tilgang kan derfor være kommuneansatt, rektor, IKT eller lærer.

Hvordan får vår skole tilgang?

For å etterspørre tilgang til plattformen sender du inn en søknad her. Deretter behandler vi søknadene fortløpende, oppretter administratorkonto og gir dere enkle guider til hvordan dere raskt og enkelt legger inn lærere og elever, så de får tilgang til hver sin personlige konto i Skolon.

Hvor lenge varer denne frie tilgangen til Skolons plattform?

I første omgang gjelder den frie tilgangen til Skolons plattform frem til vårterminens slutt, 16 juni 2020.

Hvordan kommer vår skole i gang med Skolon når vi har meldt oss opp til plattformen?

Vi har laget enkle supportguider, støttet opp med instruksjonsvideoer, for hvordan dere kommer i gang med å legge inn verktøy i Skolons samling. Vi har også skrevet innlegg om hvordan man på en god måte kan drive fjernundervisning. All denne informasjonen kan du finne her.

Hvordan har responsen fra norske skoler vært til nå?

Vi opplever at responsen til initiativet vårt har vært utelukkende positiv. Vi har mangedoblet trafikken i Skolon, og at samlingen forsikrer at elever og lærer enklere har oversikt og kontroll over ressursene i disse fjernundervisningstidene. Vi ser at det virkelig finnes et stort behov for et raskt og enkelt tilkoblingspunkt når elevene i stor grad jobber på egenhånd. Spesielt nyttig kan det være for elevene som må dele devicer hjemmefra.

Vil du vite mer om initiativet og om hvordan deres skole kan få tilgang til Skolons plattform?

Les mer på vår informasjonsside og meld deg opp her.

Digitalist i fokus: Terje Pedersen – tidlig ute med å utfor...

30 mars|

Vi starter med «Digitalist i fokus». Fremover ønsker Skolon å fremheve digitale entusiaster i den norske skolehverdagen. Den første som trakk oppmerksomheten vår, er Terje Pedersen, en 44 år gammel ungdomsskolelærer fra Bergen. Han startet tidlig å utforske et fremtidsrettet klasserom, der han har tatt i bruk VR, e-sport, podcast og andre verktøy for å engasjere elevene, samt skape et lærerikt klassemiljø. Han er derfor Digitalist i fokus!

Hvilket fag underviser du? Jeg underviser i engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.
Hva er beste med jobben din? Elevene er helt klart det beste med å være lærer!
Hvor digital tror du selv du er, fra én til ti? Seks
Hvor digital tror du andre mener du er, fra én til ti? Ni

Hvordan var ditt første møte med digitalisering?

Den første store opplevelsen eller møte med digitalisering var da jeg reiste til USA for en del år tilbake. Her møtte jeg skoler med oppgaver som var svært tilrettelagt hver enkeltelev – basert på deres forskjellige nivå.

Hvilken digital enhet føler du deg mest avhengig av?

Det er egentlig svært lite jeg er «avhengig» av, men på jobb kan man kanskje si at jeg er avhenging av mobilen. Det altså noe jeg ikke må ha, men på mobilen har jeg kontakter, ulike avtaler og så videre – noe det er greit å ha lett tilgjengelig.

Hva tror du kan være det neste store innen digitalisering?

VR! Jeg har veldig stor tro på det, som en del av undervisning. Her skjer det mye utvikling, spesielt innen muligheter for å lage egne opplevelser. Jeg har selv benyttet VR i klassetimer. Vi har blant annet fått besøk av britiske professorer som snakket om Brexit. Du kan også møte kjente personer, historiske bygninger og spennende tidsperioder – og det er helt annerledes enn å lese en bok. Det er helt supert!

Sammenlignet med 10 år tilbake, hva har blitt enklere med digitalisering?

Kommunikasjonen har blitt mye enklere.

Kan vi se noe av dette i skolesammenheng også?

Ja, absolutt! Det har blant annet blitt enklere for elvene å samhandle med hverandre, men også med lærere – alle stemmer blir hørt uten at de nødvendigvis er muntlige.

Hva er din favorittkanal i sosiale medier?

Jeg har vel ikke en «favorittkanal», men bruker Facebook veldig mye. Det er nok også fordi det har blitt en slags jobbkanal. På Facebook får jeg informasjon om det jeg interesserer meg for – samlet på ett sted.

Hvilke utfordringer ser du angående digitalisering i skolen?

Det er alt for mye fokus på verktøy – ikke så mye hva du egentlig lærer. Hvis verktøy ikke forbedrer undervisningen, hvorfor skal man ta det i bruk? Du må ha en klar plan for hva verktøyene skal brukes til og hva du får ut av det. Hvis dette er på plass, kan de fremme eller assistere undervisningen, helt klart.

Hvilke muligheter ser du med digitalisering i skolehverdagen?

Kommunikasjon! Vi kan snakke med eksperter på tvers av skole og landegrensen, som drastisk forbedrer kunnskap og undervisninger. I dag skal vi for eksempel snakke med en ekspert fra USA, noe som ikke hadde vært mulig før. Digitalisering innen kommunikasjon gjør det mulig å diskutere aktuelle saker med hverandre og forstå hva andre tenker.

Hvordan bruker du digitale verktøy i undervisningen?

Vi bruker mye Google – spesielt Google Classroom. I tillegg bruker vi verktøy som elevene er vant med, som Google-verktøy, Padlet og Flipgrid.

Jobber dere altså altså hundre prosent digitalt?

Nei, vi leser fortsatt mye bøker. Vi jobber ofte kombinert – noe digitalt og noe mer tradisjonelt, begge deler er viktig.

Hva er dine tre beste tips for digitalisering i skolen?

 1. Tørre å se mulighetene med digital læring!
 2. La elevene bli enig om hvilke verktøy som som skal brukes.
 3. Ikke vær redd for at det ikke fungerer – vi må teste for å komme opp med gode løsninger, noen ganger fungerer det, andre ganger fungerer det ikke.

Har elevenes måte å tilegne seg kunnskap forandret seg som følge av digitalisering?

Elevene jobber med selvstendig. Før var lærere ofte foran ved tavlen, der elevene kopierte det læreren skrev og sa. Nå jobber vi mer prosjektbasert, og elevene finner selv ut hvordan de skal løse oppgavene samtidig som lærere veileder og følger opp underveis.

This or That

Touch eller penn? Touch.
Invitasjon i postkasse eller på Facebook? Postkasse er mer stas, man får jo det så sjelden.
Møte IRL eller digitalt? IRL, tror jeg, eventuelt VR-møter.
Fysisk eller digital kalender? Digital kalender.
Kontanter eller Vipps? Vipps.

For en god fjernundervisning – noen smarte tips

27 mars|

Coronaviruset har ført den norske skolen gjennom store omveltninger, og er inne i en situasjon vi aldri har opplevd før. Edtech-selskaper verden over deltar i dugnaden for å bidra til god fjernundervisning, ved gratis tilgang og online kursing. Vi i Skolon deltar selvsagt i denne dugnaden, og i dette innlegget vil vi også gi deg noen smarte tips for hvordan dere best kan gjennomføre fjernundervisningen.

I løpet av et lite døgn ble hverdagen til lærere og elever i hele landet snudd på hodet. Skolehverdagen med tavleundervisning og håndsopprekning har blitt byttet ut med forelesninger fra kjøkkenbord og sofakroker. En ting er sikkert: lærere og elever har vist fantastisk innsats, kreativitet og løsningsorientering, og den digitale kunnskapen rundt om i landet har fått et voldsomt løft i løpet av de siste ukene.

Stadig flere aktører tilbyr tjenester for fjernundervisning og kommunikasjon; Google Classroom med Hangouts, Microsoft Teams med Meets, selv Discord har åpnet for tilgang for undervisning i deres Go Live funksjon. Det er også mange tilbydere av digitale læringsressurser som nå har åpnet for fri bruk under situasjonen som råder, så mulighetene for å kunne tilby en god fjernundervisning er mange.

Skolon har nå åpnet for gratis tilgang til vår tjeneste ut vårsemesteret, for å delta i dugnaden. Med vår samling av digitale læringsressurser kan man enklere forsikre tilgjengelighet til elever og lærere, og knytte de enklere opp til kommunikasjon av lekser og undervisning. I denne lenken kan du melde opp din skole, for å forenkle tilgjengeliggjøring av digitale ressurser.

Lenkesamling for en god fjernundervisning

Vi har også samlet en lenkesamling som vi mener kan være svært nyttig for inspirasjon og tips rundt hjemmeundervisningen:

Stadped har laget en god oversikt knyttet opp mot hjemmeundervisning mot elever med særlige behov, som inneholder mange gode tips og tiltak for å kunne tilby god hjemmeskole, les mer her.

KF har laget en liste med 9 tips for hvordan man best kan oppnå god hjemmeundervisning, les mer her.

Google for education har laget en oversikt over tips til fjernundervisning med G-Suite, les mer her.

Microsoft for Education har skrevet et blogginnlegg med informasjon om hjemmeundervisning, opplæring og hvordan man skal holde elevene engasjert, les mer her.

Skolon åpner plattformen for å øke tilgjengeligheten til digitale...

17 mars|

Skolon samler digitale skoleverktøy og læringsressurser, og har i dag over 350 000 brukere i Sverige og Norge. I forbindelse med tiltakene fra myndighetene om å stenge alle landets skoler, åpner Skolon plattformen for å øke tilgjengeligheten til digitale verktøy og lette på skolens forberedelser rundt fjernundervisning.

For kommuner og skoler som ønsker å komme i gang med Skolon, vil det bli opprettet en fast track for å koble skolen/kommunen deres til en gratis versjon av Skolon plattformen. Dette for å øke mulighetene for at undervisningen kan gjennomføres som fjernundervisning.

Skolon har tatt frem en rekke guider og manualer på hvordan plattformen kan benyttes sammen med ulike fjern- og videoundervisningsløsninger fra blant annet Google og Microsoft.

I sammenheng med at Skolon åpner plattformen for kostnadsfri bruk i denne perioden, lanseres også funksjonen Mine klasser Pro som vil gi lærere en unik innsikt i hvordan deres elever jobber mens skolene er stengt.

Les mer praktisk informasjon om hvordan du får tilgang til Skolons plattform på vår informasjonsside her.