Nyheter

Skolon AS har inngått kontrakt med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kontrakten innebærer at skolene i de fire kommunene skal bruke Skolon-plattformen til å få tilgang til og kjøpe inn digitale læremidler og skoleverktøy.

Avtalen omfatter 36 000 brukerlisenser til lærere og elever i Skolon-plattformen samt mulighet til å kjøpe digitale læremidler og skoleverktøy via Skolon-plattformen for grunnskoler i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune.

Kunden har vurdert prisen på det totale antallet lisenser til Skolon-plattformen og kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy til rundt 20 millioner kroner årlig. Ingen del av kjøpt er garantert. Denne avtalen er selskapets største hittil med tanke på volum i det norske markedet og forventes å påvirke omsetningen positivt.

Kontrakten gjelder fra signering 4 august 2022 og strekker seg over 2 år med mulighet for 1 + 1 års forlengelse, dvs. totalt maksimalt 4 år.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Dette er Skolon

SSkolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.