Digitala verktyg och läromedel

Inköp av digitala verktyg och läromedel är till stor del fortfarande anpassade likt inköp av fysiska böcker – inköpsscenariot ser likadant ut idag som det gjort förut när endast fysiska böcker köptes in. Idag gör skolor och kommuner inköp av både digitala och fysiska digitala läromedel och båda typerna av inköp hanteras till stor del på samma sätt. Med hjälp av Skolon Store förenklas inköpen av digitala läromedel betydligt, där en inköpt licens kan användas i undervisningen redan i direkt anslutning till köpet.

– När det gäller fysiska läromedel så behövs givetvis en framförhållning, men när det gäller det digitala, så behöver hela flödet från inköp till det faktiska användandet i klassrummet, samt uppföljning av statistik förenklas. Det är något som vi gjort med Skolon Store, där en inköpt licens kan bli ett tillgängligt verktyg i klassrummet hos lärare och elever på runt 2 minuter, berättar Marcus Alvarsson, Sverigechef för Skolon.

Skolon Store lanserades 2019 och blev en ytterligare förlängning av Skolons bibliotek, som idag rymmer över 3000 digitala skolverktyg och läromedel från över 110 olika edtechleverantörer. I biblioteket kan lärare och elever hitta och testa nya, intressanta verktyg och inköpsansvariga administratörer kan göra köp med ett par klick direkt i samma gränssnitt.

– Skolon Store fungerar precis som en vanlig, modern webbshop, vilket de flesta idag är välbekanta med. Du köper det verktyg som du önskar och har möjlighet att redan vid inköpstillfället välja vilken användare, klass/grupp eller skola som ska få tillgång till verktyget. Framför allt kan du också välja när verktyget ska bli tillgängligt hos användarna – redan direkt på studs eller vid ett valt datum. Det gör att din skola kan göra välplanerade inköp, för att exempelvis ligga steget före vid en terminsstart, förklarar Marcus.

Alla inköp samlas i en tydlig statistikvy, där det blir enkelt för skolor och skolhuvudmän att följa upp användning av verktyg, vilka inköp som har gjorts, vem som gjort inköp samt för hur mycket, kontra vilken budget som satts i förväg. Marcus fyller i:

– En uppskattad funktion är också möjligheten till förnybara abonnemang. Din skola kan enkelt se start- och sluttid för alla era köpta licenser och också ställa in så att de förnyas automatiskt. Det sparar mycket administrativ tid och gör att inga licenser riskerar att hamna mellan stolarna.

Gensvaret från Skolons användare har varit mycket positivt, där flertalet skolhuvudmän, både kommunala och fristående, hoppade på Store-tåget redan vid lanseringen 2019 och därefter fortsatt att göra sina inköp via plattformen.

– Som skolhuvudman får du verkligen ett helhetsgrepp på och en digital infrastruktur för både inköp och användning av alla era digitala läromedel och verktyg. Du får full koll och kontroll innan inköp, under inköp och efter inköp. Framför allt säkrar du att alla lärare och elever får tillgång till just de verktyg de behöver, exakt när de behöver det och det utan teknikstrul eller dyra implementeringsprojekt, avslutar Marcus.

6 snabba fördelar med Skolon Store

  • Köp licenser med ett par klick från ett bibliotek med över 3000 digitala verktyg och läromedel.
  • Dela ut licenser direkt vid köpet till precis rätt användare, klass/grupp eller skola.
  • Dela ut licenser vid valt datum, för att exempelvis kunna ligga steget före vid terminsstart.
  • Få en tydlig översikt över alla köp och förnyelser – gör enkelt uppföljning med hjälp av statistik.
  • Ställ in budget och fördela rättigheter att göra inköp till de användare som ni önskar.
  • NYHET! Integrera ert befintliga inköpssystem med Skolon för att enkelt kunna leva upp till er interna inköpspolicy.

Lär dig mer om Skolon Store

Vill du veta mer om möjligheterna med Skolon Store? Läs gärna mer i vårt supportcenter eller ta del av våra användarhistorier nedan. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar, så hjälper vi dig!

”Det går otroligt snabbt att få ut rätt licens till rätt person”

Lärande i Sverige har inskrivet i sin digitala strategi att samtliga inköp av digitala läromedel ska gå via Skolon Store. Läs hela vår intervju med Jonna Rådegård som arbetar som utvecklare digitalitet på Lärande i Sverige, en skolkoncern med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskola i hela landet.

”Vi får en fullständig överblick över vilka licenser vi har och hur länge de löper”

Katrineholms kommun har nyttjat Skolons plattform och Skolon Store sedan 2019. Mattias Lindström är ekonom vid bildningsförvaltningen och han ser flera fördelar med funktionen. Bland annat framhåller han minskad administrativ börda och att Skolon Store ger en smidig inköpsprocess gällande digitala verktyg och läromedel. Läs hela vår intervju med Mattias här.

Välkommen att kontakta oss

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!