Exploro – en helt ny läromedelstjänst från Gleerups

Exploro skapar ett levande och engagerande klassrum! Exploro är en helt ny läromedelstjänst från Gleerups som inte bara erbjuder enkel tillgång till alla ämnen för årskurserna 4-9, utan också främjar aktivt lärande och differentierad undervisning. Sara Holmgren [...]