Finansiell kalender

Ta del av den finansiella kalendern, kontaktuppgifter till bolagets IR-kontakt samt information om Bolagets Certified Adviser.

Kalender

25 augusti 2022 Kvartalsrapport Q2 2022
15 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
Maj månad 2023 Årsstämma 2023

Certified Adviser

Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.
FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se

IR-kontakt

Emelie Gustafsson, CFO
+46 (0)70 – 454 37 91
emelie.gustafsson@skolon.com