Rapporter

Här redovisas den senaste finansiella informationen så som kvartalsrapporter, årsredovisningar och eventuell övrig finansiell information.

Kvartalsrapporter 2024

Kvartals- rapporter 2024

Q1 2024

Kvartalsrapporter 2023

Kvartals- rapporter 2023

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

Kvartalsrapporter 2022

Kvartals- rapporter 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Årsredovisningar – Skolon AB (publ)

Års- redovisningar – Skolon AB (publ)

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Prospekt

Prospekt IPO 2022