Rapporter

Här redovisas den senaste finansiella informationen så som kvartalsrapporter, årsredovisningar och eventuell övrig finansiell information.

Kvartalsrapporter 2023

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

Kvartalsrapporter 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Årsredovisningar – Skolon AB (publ)

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020