Rapporter

Här redovisas den senaste finansiella informationen så som kvartalsrapporter, årsredovisningar och eventuell övrig finansiell information.

Delårsrapporter

Q2 2022

Q3 2022

Årsredovisningar – Skolon AB (publ)

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021