Bolagsstyrning

Ta del av mer information om vår bolagsstyrning och läs om ledningen som består av sex personer och styrelsen som utgörs av sex ledamöter inklusive ordförande. Här finns också information om valberedning, bolagsstämmor och revisorer.

Ledning

Oliver Lundgren

Verkställande direktör, verksam i Bolaget sedan 2014

Född: 1992
Utbildning och erfarenhet: Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Viron Group, (2012-2016) och Avalon Innovation (2016-2019), har arbetat inom CIMON koncernen sedan 2011. Har varit med och grundat bolagen Kubicom, Galio of Sweden och Techquity. Oliver Lundgren är även en av grundarna till Skolon.

Övriga betydande uppdrag: Sitter i ledningen för CIMON-koncernen. Styrelseledamot i Avalon Innovation Technology AB, Kubicom AB, Galio of Sweden AB, Techquity AB samt Kreativum AB.
Innehav: 858 000 aktier

Oliver Lundgren

Verkställande direktör, verksam i Bolaget sedan 2014

Född: 1992
Utbildning och erfarenhet: Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Viron Group, (2012-2016) och Avalon Innovation (2016-2019), har arbetat inom CIMON koncernen sedan 2011. Har varit med och grundat bolagen Kubicom, Galio of Sweden och Techquity. Oliver Lundgren är även en av grundarna till Skolon.

Övriga betydande uppdrag: Sitter i ledningen för CIMON-koncernen. Styrelseledamot i Avalon Innovation Technology AB, Kubicom AB, Galio of Sweden AB, Techquity AB samt Kreativum AB.
Innehav: 858 000 aktier

Emelie Gustafsson

CFO sedan 2022

Född: 1980
Utbildning och erfarenhet: Dubbel kandidatexamen i ekonomi och skattejuridik (Kristianstad Högskola). Emelie Gustafsson har arbetat inom CIMON-koncernen sedan 2013 och är sedan 2015 anställd som C.F.O. i CIMON-koncernen och innehar styrelseuppdrag i flertalet bolag inom CIMON-koncernen.

Övriga betydande uppdrag: Sitter i ledningen för CIMON-koncernen. Styrelseledamot i Avalon Innovation Technology AB och Joesli Sweden Holding AB, samt C.F.O för Paxman AB (Publ) sedan mars 2020.
Innehav: 47 040 aktier

Ole Lidegran

Chief Product & Development Officer, anställd sedan 2021

Född: 1981
Utbildning och erfarenhet: Har en kandidatexamen i informationsteknik från BTH samt en lärarexamen från Malmö Högskola. Har senast arbetat som CIO på friskolekoncernen Lärandegruppen och dessförinnan som IT strateg på Motala Kommun. Har också under flera år arbetat med implementation och försäljning inom edtechbranschen.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 55 040 aktier

Marcus Alvarsson

Business Director, anställd sedan 2013

Född: 1985
Utbildning och erfarenhet: Lärarexamen från Högskolan Kristianstad. Har tidigare arbetat som lärare och därefter i olika roller inom kundvård, affärsutveckling och försäljning inom edtechbranschen.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 12 840 aktier och 63 840 köpoptioner

Gabriel Wallén

Customer Director, anställd sedan 2019

Född: 1993
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen inom systemvetenskap, webbutveckling och projektledning från Luleå tekniska Universitet. Har tidigare under flera år arbetat inom skola som IT-pedagog och IT-strateg i Täby kommun med strategiskt ansvar för hela utbildningsverksamhetens digitalisering.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 12 000 aktier och 63 840 köpoptioner

Sebastian Matuska

Partner & Content Director, anställd sedan 2015

Född: 1989
Utbildning och erfarenhet: Utbildad fastighetsmäklare, Malmö universitet. Har tidigare arbetat med försäljning för SaaS-bolaget Storegate och innan dess som fastighetsmäklare.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 70 640 aktier

Styrelse

Peter Mattisson

Styrelseordförande sedan 2014

Född: 1963
Utbildning och erfarenhet: Elingenjör med högskolekurser i ekonomi och marknadsföring. Har en bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare, med specialistkompetens inom innovation och avancerad teknik. Peter grundade Avalon Innovation AB år 1997, och var VD fram till 2011. Avalon var noterat på NGM 2005 – 2011. Peter var VD i i TC TECH AB (publ) vid börsnotering på Nasdaq First North 2016 och är sedan 2017 dess styrelseordförande. Sedan 2011 är Peter Mattisson koncernchef och VD för CIMON och är medgrundare till ett flertal bolag i koncernen inklusive Skolon.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i följande bolag; Avalon Innovation Technology AB, TC Tech Sweden AB, Galio of Sweden AB, Kubicom AB, Techquity AB samt styrelseledamot i Nextage AB.
Innehav: Peter är indirekt minoritetsägare i CIMON Innovation AB som innehar 9 341 712 aktier i Skolon AB samt CIMON Enterprise AB som innehar 35 000 aktier i Skolon AB.

Beroende i förhållande till större aktieägare.

Per-Anders Johansson

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1954
Utbildning och erfarenhet: Maskiningenjör med inriktning på processteknik. Lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag och är aktiv som investerare genom CIMON AB. CIMON AB har investerat i och utvecklat ett flertal framgångsrika bolag. Per-Anders Johansson har dessutom en lång industriell erfarenhet från Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han innehaft ledande positioner.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn, Mina Gubbar i Stockholm Finansservice AB, CFS Medical AB, och Nomic Förvaltning AB. Per-Anders Johansson är även styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ) och styrelseordförande i Paxman AB (publ)
Innehav: Per-Anders är indirekt majoritetsägare i CIMON Innovation AB som innehar 9 341 712 aktier i Skolon AB, samt CIMON Enterprise AB som innehar 35 000 aktier i Skolon AB. Han innehar även 155 200 aktier privat samt 160 000 aktier via Nomic Aktiebolag.

Beroende i förhållande till större aktieägare.

Ulf Annvik

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1965.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering 1985-1991 och gymnasieingenjör inom maskinteknik 1981-1985
Erfarenhet: Ingenjör på Saab Automobile 1986 till 1987, Revision på PwC 1991 till 1993, Administrativ chef på Arthur D. Little (Managementkonsultbolag) 1993 till 1998, VD för Finnvedens Bil (Volvoåterförsäljare) 1998 till 2003, VD för Gafs Kartong 2003 till 2012, VD för Vem (Rekryteringsbolag) 2012 till 2013, VD för Värnamo Näringsliv (Näringslivsbolag) 2013 till 2019 och VD för Entreprenörinvest (Investmentbolag inom Ikea) 2019 och framåt.

Övriga betydande uppdrag: VD för Entreprenörinvest Sverige AB. Sitter i med i 12 styrelser inklusive Skolon och ett börsbolag. Cind AB, Dikeshäxan AB, Doxa Plast i Värnamo AB, Entreprenörinvest Sverige AB, FB Kärda AB, Lyckegård Group AB, Nelson Seed Development AB, Paper to be AB, Ryds Båtar AB, Skolon AB, Stig & John Fastigheter i Värnamo AB, Work System Sweden AB.
Innehav: Inga aktier

Oberoende styrelseledamot.

Maria Ericsson

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971.
Utbildning och erfarenhet: Har 25 års erfarenhet av att arbeta i ledande position i tillväxtbolag med fokus på tillväxt, affärsutveckling och teknikskiften.
Maria arbetar sedan 2005 som VD för Kontek Lön AB (ägt av Visma sedan 2021), ett specialistbolag inom lön med fokus på SaaS-lösningar och tjänster för hela löneprocessen. 1997-2005 arbetade Maria som HR-ansvarig och ingick i ledningsgruppen för MP-Engineering AB (idag PLM Group AB). Marias kompetens är bred men störst fokus ligger inom tillväxt, affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Övriga betydande uppdrag: Ledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Innehav: Inga aktier.

Oberoende styrelseledamot.

Anders Jemail

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1975.
Utbildning och erfarenhet: Jur.kand. 2001. Advokat med lång erfarenhet av rådgivning till såväl ägarledda som noterade teknologi- och utvecklingsbolag i en internationell kontext.

Övriga betydande uppdrag: Ordförande i Spelarföreningen Fotboll i Sverige (Svenska Fotbollsspelare SFS) samt styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ).
Innehav: Inga aktier

Oberoende styrelseledamot.

Valberedning

Inför årsstämman 2023 består Skolons valberedning av följande ledamöter:

Roger Johansson, valberedningens ordförande och representant för A/S af 26.10.1983
E-mail:roger.johansson@mhmail.se

Peter Mattisson, styrelseledamot och indirekt minoritetsägare.
E-mail: peter.mattisson@cimon.se

Daniel Månsson, representant för CIMON Innovation AB.
E-mail: daniel.mansson@sparbankenikarlshamn.se

Bolagsstämmor

Bolagets andra bolagsstämma som publikt bolag hålls i april 2024.

Revisorer

Valt revisorsbolag är Ernst & Young Aktiebolag med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, adress Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona. Ernst & Young Aktiebolag har varit Bolagets revisor sedan 2017.

Bolagsdokument

Protokoll Skolon AB (publ) årsstämma 28 april 2023

Bolagsordning för Skolon AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Skolon AB (publ)

Fullmaktsformulär