Bolagsstyrning

Ta del av mer information om vår bolagsstyrning och läs om vår ledning och styrelse. Här finns också information om valberedning, bolagsstämmor och revisorer.

Ledning

Oliver Lundgren
Verkställande direktör, verksam i Bolaget sedan 2014

Född: 1992
Utbildning och erfarenhet: Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Viron Group, (2012-2016) och Avalon Innovation (2016-2019), har arbetat inom CIMON-koncernen sedan 2011. Har varit med och grundat bolagen Kubicom, Galio of Sweden och Techquity. Oliver Lundgren är även en av grundarna till Skolon.

Övriga betydande uppdrag: Sitter i ledningen för CIMON-koncernen. Styrelseledamot i Avalon Innovation Technology AB, Kubicom AB, Techquity AB samt Netport Science Park.
Innehav: 858 000 aktier.

Ida Thomasdotter Jansson
CFO sedan 2024

Född: 1981
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi (Kristianstad Högskola). Ida Thomasdotter Jansson har haft olika ekonomichefsroller i bolag inom CIMON-koncernen sedan 2017 och sedan 2020 innehaft rollen som Financial Manager i Skolon-koncernen. Sedan 2024 anställd i Skolon AB (publ), där hon innehar rollen som CFO i Skolon-koncernen.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 30 440 aktier.

Ole Lidegran
Chief Product & Development Officer, anställd sedan 2021

Född: 1981
Utbildning och erfarenhet: Har en kandidatexamen i informationsteknik från BTH samt en lärarexamen från Malmö högskola. Har senast arbetat som CIO på friskolekoncernen Lärandegruppen och dessförinnan som IT-strateg på Motala kommun. Har också under flera år arbetat med implementation och försäljning inom edtechbranschen.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 55 040 aktier.

Marcus Alvarsson
Business Director, anställd sedan 2022

Född: 1985
Utbildning och erfarenhet: Lärarexamen från Högskolan Kristianstad. Har tidigare arbetat som lärare och därefter i olika roller inom kundvård, affärsutveckling och försäljning inom edtechbranschen. Marcus har bland annat arbetat för Skolons tidigare dotterbolag Svensk Talteknologi AB, en ledande leverantör inom digitala läs-, skriv- och stödverktyg.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 12 840 aktier och 63 840 köpoptioner.

Gabriel Wallén
Customer Director, anställd sedan 2019

Född: 1993
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen inom systemvetenskap, webbutveckling och projektledning från Luleå tekniska universitet. Har tidigare under flera år arbetat inom skola som IT-pedagog och IT-strateg i Täby kommun, med strategiskt ansvar för hela utbildningsverksamhetens digitalisering.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 12 000 aktier och 63 840 köpoptioner.

Sebastian Matuska
Partner & Content Director, anställd sedan 2015

Född: 1989
Utbildning och erfarenhet: Utbildad fastighetsmäklare, Malmö universitet. Har tidigare arbetat med försäljning för SaaS-bolaget Storegate och innan dess som fastighetsmäklare.

Övriga betydande uppdrag:
Innehav: 70 640 aktier.

Styrelse

Peter Mattisson
Styrelseordförande sedan 2014

Född: 1963
Utbildning och erfarenhet: Elingenjör med högskolekurser i ekonomi och marknadsföring. Bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare, med specialistkompetens inom innovation och avancerad teknik. Grundade Avalon Innovation AB år 1997 där bolaget var noterat på NGM 2005 – 2011. Sedan 2011 är Peter koncernchef och vd för CIMON och är medgrundare till ett flertal bolag i, inklusive Skolon.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Avalon Innovation Technology AB, Kubicom AB och Techquity AB.
Innehav: Peter är indirekt minoritetsägare i CIMON Innovation AB som innehar 9 341 712 aktier i Skolon AB samt CIMON Enterprise AB som innehar 35 000 aktier i Skolon AB.

Beroende i förhållande till större aktieägare.

Per-Anders Johansson
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1954
Utbildning och erfarenhet: Maskiningenjör med inriktning på processteknik. Stor erfarenhet från industriella bolag med finansiella chefsbefattningar. Lång erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag, och är aktiv som investerare genom CIMON AB som har investerat i och utvecklat ett flertal framgångsrika bolag.

Övriga betydande uppdrag: Styrelseordförande i Paxman AB (publ), Neuronano AB och Nomic Förvaltning AB.
Innehav: Per-Anders är indirekt majoritetsägare i CIMON Innovation AB som innehar 9 341 712 aktier i Skolon AB, samt CIMON Enterprise AB som innehar 35 000 aktier i Skolon AB. Han innehar även 175 000 aktier privat samt 160 000 aktier via Nomic Aktiebolag.

Beroende i förhållande till större aktieägare.

Ulf Annvik
Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1965.
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med inriktning på redovisning och finansiering från Universitet i Karlstad 1987 – 1991 och gymnasieingenjör inom maskinteknik 1981 – 1985. Ingenjör på Saab Automobile 1986 till 1987, revisor på PwC 1991 till 1993, administrativ chef på Arthur D. Little i Skandinavien (managementkonsultbolag) 1993 till 1998, vd för Finnvedens Bil (Volvoåterförsäljare) 1998 till 2003, vd för Gafs Kartong (tillverkande bolag inom förpackningsbranschen) 2003 till 2012, vd för Vem (rekryteringsbolag) 2012 till 2013, vd för Värnamo Näringsliv (näringslivsbolag) 2013 till 2019 och vd för Entreprenörinvest (investmentbolag med Familjen Kamprads Stiftelse som ägare) 2019 och framåt.

Övriga betydande uppdrag: Vd för Entreprenörinvest Sverige AB. Styrelseledamot i flertal bolag kopplat till Entreprenörinvests investeringar, varav ett är noterade bolaget Lyckegård Group. Har även uppdrag som styrelseledamot i en idrottsförening och som revisor i en samfällighetsförening.
Innehav: Inga aktier.

Oberoende styrelseledamot.

Maria Ericsson
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971.
Utbildning och erfarenhet: Har 25 års erfarenhet av att arbeta i ledande position i tillväxtbolag med fokus på tillväxt, affärsutveckling och teknikskiften. Idag vd/delägare för PUR arkitekter och ingenjörer AB. 2005 – 2023 arbetade Maria som vd för Kontek Lön AB (ägt av Visma sedan 2021), ett specialistbolag inom lön med fokus på SaaS-lösningar och tjänster för hela löneprocessen. 1997-2005 arbetade Maria som HR-ansvarig och ingick i ledningsgruppen för MP Engineering AB som arbetar med CAD-lösningar (idag PLM Group AB). Marias kompetens är bred, men störst fokus ligger inom tillväxt, affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Övriga betydande uppdrag: Ledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Innehav: Inga aktier.

Oberoende styrelseledamot.

Heidi Rundt
Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1982.
Utbildning och erfarenhet: Heidi har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på internationell marknadsföring från Åbo Akademi. Idag är hon koncernchef på Hyper Island, men har tidigare innehaft flera olika direktörsroller på Hyper Island sedan 2017. Tidigare var Heidi skoldirektör på EF Education First i Singapore och VD på Mediaplanet i Finland, där hon drev affärstillväxt och operativ effektivitet.

Övriga betydande uppdrag: Övriga betydande uppdrag: styrelseledamot i Hyper Island koncernstyrelse.
Innehav: Inga aktier.

Oberoende styrelseledamot.

Anders Jemail
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1975
Utbildning och erfarenhet: Jur.kand. 2001. Advokat med lång erfarenhet av rådgivning till såväl ägarledda som noterade teknologi- och utvecklingsbolag i en internationell kontext.

Övriga betydande uppdrag: Partner på Delphi. Ordförande i SpelarföreningenFotboll i Sverige (Svenska Fotbollsspelare SFS).
Innehav: Inga aktier.

Oberoende styrelseledamot.

Valberedning

Inför årsstämman 2024 består Skolons valberedning av följande ledamöter:

Roger Johansson, valberedningens ordförande och representant för A/S af 26.10.1983
E-mail: roger.johansson@mhmail.se

Peter Mattisson, styrelseledamot och indirekt minoritetsägare.
E-mail: peter.mattisson@cimon.se

Daniel Månsson, representant för CIMON Innovation AB.
E-mail: daniel.mansson@sparbankenikarlshamn.se

Bolagsstämmor

Bolagets andra bolagsstämma som publikt bolag hölls i april 2024.

Revisorer

Valt revisorsbolag är Ernst & Young Aktiebolag med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, adress Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona. Ernst & Young Aktiebolag har varit Bolagets revisor sedan 2017.

Bolagsdokument

Protokoll Skolon AB (publ) årsstämma 24 april 2024

Bolagsordning för Skolon AB (publ)

Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver