Finansiell kalender

Ta del av kommande finansiella händelser och rapportdatum.

Kalender

15 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

17 mars 2023

Årsredovisning 2022

28 april 2023

Kvartalsrapport Q1 2023

28 april 2023

Årsstämma 2023

18 augusti 2023

Kvartalsrapport Q2 2023

24 oktober 2023

Kvartalsrapport Q3 2023

14 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

15 mars 2024

Årsredovisning 2023

24 april 2024

Kvartalsrapport Q1 2024

24 april 2024

Årsstämma 2024

20 augusti 2024

Kvartalsrapport Q2 2024

23 oktober 2024

Kvartalsrapport Q3 2024

14 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024

14 mars 2025

Årsredovisning 2024

Certified Adviser

Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se

IR-kontakt

Emelie Gustafsson, IR-ansvarig
+46 (0)70 – 454 37 91
emelie.gustafsson@skolon.com