Finansiell kalender

Ta del av den finansiella kalendern, kontaktuppgifter till bolagets IR-kontakt samt information om Bolagets Certified Adviser.

Kalender

15 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
17 mars 2023 Årsredovisning 2022
28 april 2023 Kvartalsrapport Q1 2023
28 april 2023 Årsstämma 2023
18 augusti 2023 Kvartalsrapport Q2 2023
24 oktober 2023 Kvartalsrapport Q3 2023
14 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023
15 mars 2024 Årsredovisning 2023
24 april 2024 Kvartalsrapport Q1 2024
24 april 2024 Årsstämma 2024
20 augusti 2024 Kvartalsrapport Q2 2024
23 oktober 2024 Kvartalsrapport Q3 2024

Certified Adviser

Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se

IR-kontakt

Emelie Gustafsson, CFO
+46 (0)70 – 454 37 91
emelie.gustafsson@skolon.com

Kalender

15 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022

17 mars 2023
Årsredovisning 2022

28 april 2023
Kvartalsrapport Q1 2023

28 april 2023
Årsstämma 2023

18 augusti 2023
Kvartalsrapport Q2 2023

24 oktober 2023
Kvartalsrapport Q3 2023

14 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

15 mars 2024
Årsredovisning 2023

24 april 2024
Kvartalsrapport Q1 2024

24 april 2024
Årsstämma 2024

20 augusti 2024
Kvartalsrapport Q2 2024

23 oktober 2024
Kvartalsrapport Q3 2024

Certified Adviser

Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se

IR-kontakt

Emelie Gustafsson, CFO
+46 (0)70 – 454 37 91
emelie.gustafsson@skolon.com