Aktien

Här finns information om bolagets aktie som sedan den 17 maj 2022 är noterad med kortnamnet ”SKOLON” på Nasdaq First North Growth Market.

Aktieinformation

Skolon AB (publ) är sedan 17 maj 2022 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod för aktien: SE0017615784

LEI-kod för aktien: 8945002M84IMTOUZD902

Aktiens kortnamn: SKOLON

Kvotvärde per aktie: 0,025 SEK