Skolon presenterar bolagets första klimatredovisning – når klimatneutralitet i enlighet med PAS 2060

Pressmeddelande | 3 Juli 2023
Skolon AB (publ) presenterar bolagets första klimatredovisning, vilken visar på klimatneutralitet i enlighet med standarden PAS 2060. Klimatneutraliteten är en viktig milstolpe för att arbeta ännu mer strukturerat kring hållbarhetsfrågor och bidra till en mer hållbar framtid.

Under 2022 inledde Skolon ett strukturerat arbete kring hållbarhetsfrågor, med syfte att bedriva verksamheten på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Med en hållbarhetsstrategi och medlemskap i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact, har Skolon nu tagit nästa steg på området genom att släppa bolagets första klimatredovisning.

 

Skolon har under året tagit fram en klimatredovisning med extern part, vilken visar att bolagets verksamhet idag är klimatneutral i enlighet med standarden PAS 2060. Det innebär att bolagets utsläpp har mätts, analyserats och redovisats och att det tagits fram en plan för hur framtida utsläpp kan minskas, samt att bolaget kompenserar för de utsläpp som bolaget ändå har. Syftet är att bli medveten om bolagets klimatavtryck och kontinuerligt arbeta med att minska det ännu mer framgent.

 

- Intresset och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor har ökat markant och vi ser det som ett viktigt område att ta lead i, både ur ett bolagsperspektiv och ur ett större samhällsperspektiv. Hållbarhet är inte bara en viktig fråga för oss, utan vi märker att det är detsamma för våra kunder, som i sin tur har hållbarhetsmål att leva upp till. Att som huvudman välja att samarbeta med Skolon ska vara ett hållbart val, och rätt utfört så kan digitalisering vara en stor del i att bidra till en mer hållbar framtid i många branscher, så även vår. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete och vi blir nu en ännu bättre och starkare samarbetspartner till både våra kunder och partners inom edtech, säger Oliver Lundgren, vd på Skolon.

 

Skolons klimatredovisning finns att ta del av här och på https://skolon.com/sv/hallbarhetsarbete.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Dokument och länkar