Skolon AB (publ) avyttrar dotterbolaget Svensk Talteknologi AB och inleder internationellt partnerskap med Texthelp Group

Pressmeddelande | Regulatorisk | 17 Maj 2023
Skolon AB (publ) tillkännager att Texthelp Group idag förvärvar dotterbolaget Svensk Talteknologi AB för en köpeskilling om 16 Mkr på kassa- och skuldfri basis och att ett långsiktigt, internationellt samarbete med Texthelp Group inleds. Detta kommer att stärka det internationella utbudet av verktyg i Skolonplattformen, samtidigt som den svenska verksamheten renodlas och ökade satsningar i nya länder möjliggörs.

Sedan sensommaren 2019 har Svensk Talteknologi varit en del av Skolon Group-koncernen och de verktyg som Svensk Talteknologi är återförsäljare för har sedan 2015 funnits tillgängliga i Skolons plattform för lärare och elever i Sverige. Svensk Talteknologi är sedan 25 år tillbaka en svensk återförsäljare av digitala och fysiska hjälpmedelsverktyg för att läsa och skriva, primärt fokuserade för användning inom skolor.

Svensk Talteknologi AB, inklusive dess dotterbolag TreTac Interface AB, avyttras idag till Texthelp Group. Syftet med affären är att renodla Skolons verksamhet i Sverige till att fokuseras på den egenutvecklade SaaS-plattformen och samtidigt möjliggöra ett ökat fokus på den internationella expansionen i nya länder utanför Norden, vilket redan är inlett.

 

Under 2022 hade Skolon Group en omsättning på 62,0 (36,7) Mkr, motsvarande en ökning med 69,2 procent, varav Svensk Talteknologi AB stod för 13,9 (15,1) Mkr. Köpeskillingen uppgår till 16 Mkr, varav hela köpesumman erläggs kontant vid tillträdet idag. Redovisningsmässigt sker avyttringen per dagens datum.

Texthelp, som är ett världsledande bolag inom utveckling av hjälpmedelsprogramvaror för att läsa, skriva och räkna, är via tidigare förvärv även ägare av de programvaror från Claro Software och Oribi som Svensk Talteknologi är återförsäljare för. Affären ger Texthelp möjlighet att samla den bästa teknologin från sina olika programvaror och stärka den samlade kompetensen inom området på den svenska marknaden för att kunna nå ut till ännu fler användare. Samtidigt inleder Skolon och Texthelp ett långsiktigt internationellt partnerskap, vilket innebär att Texthelp kommer att tillgängliggöra alla sina digitala verktyg och hjälpmedel via Skolons plattform för alla relevanta marknader.

 

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar:

— Den här affären är en win-win för oss båda. Vi på Skolon får möjlighet att fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet som växer snabbt i flera länder just nu, samtidigt som vi stärker vår finansiella ställning ytterligare. Texthelp, som är en världsledande aktör inom sitt område, får möjlighet att vidareutveckla den svenska marknaden för hjälpmedelsprogramvaror. Texthelp blir en strategiskt viktig partner för att nå ut snabbare på internationella marknader och kommer också att bidra till ett starkare utbud för våra användare i Skolonplattformen.

 

Martin McKay, vd för Texthelp, fyller i:

 — Vi på Texthelp har som ambition att samla de bästa tekniska lösningarna för språk från hela världen. Detta partnerskap möjliggör för oss att maximera stöd och support till våra användare och jag välkomnar att Svensk Talteknologi blir en del av Texthelp Group. Vi ser också fram emot samarbetet med Skolon för vårt fortsatta utvecklingsarbete på den svenska och internationella marknaden, där vi nu satsar på att samla den bästa tekniken för att hjälpa ännu fler människor inom områdena läsa, skriva och räkna. Tillsammans blir det möjligt att stötta ännu fler människor i Sverige och betydligt fler än så. Det här tar oss ett steg närmare mot vårt mål att hjälpa till att utveckla läskunnigheten för 1 miljard människor innan år 2030.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.20 CET den 17 maj 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

 

Om Svensk Talteknologi

Svensk Talteknologi AB och dess dotterbolag Tretac Interface AB är dotterbolag inom Skolon Group-koncernen. Bolaget är sedan 25 år tillbaka på den svenska marknaden återförsäljare av digitala och fysiska stöd- och hjälpverktyg för att läsa och skriva. Bolaget vänder sig till skolor och kommuner, privatpersoner, samt regioner och logopeder. Läs mer om Svensk Talteknologi på bolagets hemsida www.svensktalteknologi.se.

 

Om Texthelp Group

Texthelp Group är ett globalt techbolag grundat 1996 och som hjälper människor över hela världen att göra sig förstådda och bli förstådda. Bolaget har skapat innovativa tekniska lösningar för skola och arbetsliv under de senaste tre årtiondena och har över 50 miljoner användare världen över. Texthelps utbud inkluderar produkterna Read&Write, Equatio®, WriQ®, OrbitNote®, ReachDeck® and FluencyTutor®. Produkterna fungerar ihop med plattformar såsom Microsoft Office och G-Suite, vilket möjliggör att de snabbt kan integreras i alla klassrum och på alla arbetsplatser med enkelhet. Läs mer om Texthelp på bolagets hemsida www.texthelp.com.