Skolon tilldelas kontrakt i svensk ramavtalsupphandling för inköp av digitala läromedel

Pressmeddelande | 27 Oktober 2022
Skolon AB (publ) har idag, som en av tre leverantörer, getts tilldelningsbeslut i Adda:s nationella ramavtal “Digitala läromedel 2022”, vilket innebär att en stor del av Sveriges skolhuvudmän nu ges legala förutsättningar att göra inköp av digitala läromedel direkt via Skolons plattform, utan att behöva göra enskilda upphandlingar.

Adda är ett företag inom SKR, Sveriges kommuner och regioner, och har tagit fram ramavtalet “Digitala läromedel 2022”, till vilket ca 70% av Sveriges kommuner är anslutna. En av de enskilt största skillnaderna mot tidigare ramavtal är att inköp av fysiska och digitala läromedel delas upp i olika ramavtal. Avtalet innebär att de anslutna huvudmännen har möjlighet att göra inköp av digitala läromedel via ramavtalet från de tre tilldelade ramavtalsleverantörerna utan att göra enskilda upphandlingar. Syftet är att ge skolhuvudmän en samordnad upphandling och hjälpa dem att ombesörja flera av den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål, såsom exempelvis hållbarhet, tillgänglighet och digitalisering.


Att Skolon nu är en av de leverantörer som fått tilldelning rörande digitala läromedel innebär att skolhuvudmän ges legala förutsättningar för att kunna göra inköp för digitala läromedel och skolverktyg direkt via Skolons plattform, utan att behöva göra enskilda upphandlingar. För befintliga kunder öppnas därmed möjligheten upp för att göra inköp direkt i den plattform som redan används i den dagliga skolmiljön.

 

Av Skolons befintliga svenska kunder som idag använder Skolons plattform för att samla sina digitala läromedel, är cirka 65% anslutna till Addas ramavtal. Det finns inga garanterade volymer, men Bolaget bedömer att avtalet kan ha betydande påverkan på Bolagets omsättning. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan därmed bli föremål för överklagan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.