Idag inleds handel i Skolons aktier på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande | Regulatorisk | 17 Maj 2022
Skolon AB (publ):s (”Skolon” eller ”Bolaget”) är ett snabbväxande svenskt edtech-bolag som utvecklat en plattform för digitala skolverktyg och läromedel och som nu introduceras på Nasdaq First North Growth Market, där handel inleds idag, 17 maj 2022. 

Redan inför noteringen har intresset för Erbjudandet varit stort. Erbjudandet uppgick till 30 MSEK och anmälningar om motsvarande cirka 34 MSEK inkom, vilket innebär att Erbjudandet blev övertecknat. Idag, den 17 maj 2022, inleds handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet ”SKOLON” med ISIN-kod SE0017615784.

 

Erbjudande av aktier inför notering

Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget genomfört en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av 2 400 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktierna i Skolon efter Erbjudandets genomförande. Teckningskurs för Erbjudandet var 12,50 kronor per aktie och per dagens datum finns totalt 26,352,480 aktier i Bolaget.

 

Likviditetsgarant

Bolaget har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Skolons aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 17 maj 2022.

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) lanserat 2015 som utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 3 300 digitala skolverktyg och läromedel från över 110 olika leverantörer. Skolon lanserades under 2015 i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns i plattformen 494 563 unika användare i form av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Bolaget har växt kraftigt sedan starten och 2021 omsatte verksamheten 36,6 mkr med ett positivt kassaflöde för den svenska verksamheten. Bolaget utsågs 2021 till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige på Deloittes “Technology Fast 50”-ranking av alla tech-bolag i Sverige,[1] och utsågs av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa bland 1 500 utvärderade bolag.[2]

 

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Advisor

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och Noteringen. Avanza Bank AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB har utsetts till Bolagets Certified Advisor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+ 46 (0)733-12 67 77

 

Emelie Gustafsson

CFO

emelie.gustafsson@skolon.com

+46 (0)70-454 37 91

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 09:00 CEST.

 

[1] Deloitte, Sweden Technology Fast 50; https://www.fast50.se/

[2] HolonIQ, 2021 Nordic & Baltic Edtech 50, HolonIQ’s annual list of the 50 most promising EdTech startups from the Nordic and Baltic region; https://www.holoniq.com/notes/2021-nordic-and-baltic-edtech-50/