Skolon inleder samarbete med engelska edtech-bolaget Our Learning Cloud

Pressmeddelande | Regulatorisk | 26 Oktober 2022
Skolon AB (publ) meddelar idag att ett samarbetsavtal tecknats med Our Learning Cloud, förkortat OLC, ett engelskt edtech-bolag som levererar IT-tjänster till engelska skolor och skolhuvudmän. Samarbetet innebär även att Skolon avser att inleda en etablering på den engelska marknaden.

Skolon inleder ett samarbete med engelska edtech-bolaget OLC som levererar IT-tjänster till ett tjugotal så kallade Multi-Academy Trusts, vilket är en engelsk organisationsform för att bedriva en eller flera skolor.

 

Skolon kommer genom samarbetsavtalet att vara en del av OLC:s befintliga koncept för skolhuvudmän som arbetar i en molnbaserad miljö. Samarbetet innebär att Skolon lanseras som en samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel för OLC:s befintliga kunder, vilket idag rör cirka 50 000 användare. Samarbetet med OLC innebär också att Skolon framöver avser att påbörja en etablering på den engelska marknaden som en del av leveransen till användarna.

 

Affären har inga garanterade volymer, men Bolaget bedömer att avtalet är av strategiskt viktig art, då det är Bolagets första affär på den engelska marknaden.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.