Skolon tilldelas kontrakt i norsk upphandling för Fredrikstad och Hvaler kommun

Pressmeddelande | 23 Augusti 2022
Skolon AB (publ) har idag meddelats tilldelningsbeslut i en upphandling genomförd av de två norska kommunerna Fredrikstad och Hvaler. Tilldelningen i upphandlingen innebär att båda kommunernas skolor kommer att använda Skolonplattformen för åtkomst till och inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

Avtalet omfattar 10 500 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen, samt möjligheten att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg. Avtalet rör alla grundskolor i Fredrikstads och Hvalers kommun.

 

Kunden har i upphandlingen bedömt totalvolymen i avtalet avseende licensinköp för Skolonplattformen samt inköp av digitala läromedel och skolverktyg till cirka 5 miljoner norska kronor årligen. Inga volymer avseende inköpsdelen garanteras, men avtalet bedöms kunna ha en positiv omsättningspåverkan.

 

Avtalsperioden sträcker sig från den 2 september 2022 och två år framöver med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år, med sammanlagd avtalstid på fyra år totalt. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan därmed bli föremål för överklagan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.