Pressmeddelande | Regulatorisk | 3 Juni 2022

Skolon tilldelas kontrakt i ramavtalsupphandling med Stockholms Stad

Skolon AB (publ) har idag meddelats tilldelningsbeslut i en ramavtalsupphandling genomförd av Stockholms Stad innebärande att man avser teckna ett ramavtal med Skolon för åtkomst till Skolonplattformen och för inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

Ramavtalet omfattar upp till 100 000 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen, samt möjligheten att via Skolonplattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg för Stockholms Stads skolor inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Avtalsperioden sträcker sig från den 20 augusti 2022 och två år framöver med möjlighet till förlängning ytterligare två år med sammanlagt avtalstid på fyra år totalt.

 

Ramavtalet har inga garanterade minimivolymer, men Skolon bedömer att ramavtalet kan ha en positiv påverkan på bolagets omsättning framöver. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan därmed bli föremål för överklagan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+ 46 (0)733-12 67 77

 

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.