Skolon tar samlat grepp inom hållbarhet och blir medlem i UN Global Compact

Nyhet | 9 Februari 2023
Skolon AB (publ) tar steg framåt gällande hållbarhetsfrågor, detta genom en hållbarhetsstrategi samt ett påbörjat arbete med sin första klimatredovisning. Skolon har också antagits som medlem i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact. Medlemskapet i nätverket innebär strukturerat arbete kopplat till FN:s 17 globala mål - med sikte på en hållbar framtid.

Med en allt större användarbas i flera länder och en totalt sett större verksamhet med fler kunder och leverantörer ökar förväntan, men även möjligheten till att påverka genom att ta ett samlat grepp inom hållbarhet. I samband med bolagets kommande årsredovisning kommer bolagets nya hållbarhetsstrategi att presenteras som en del i en frivilligt upprättad hållbarhetsrapport. I anknytning till detta presenteras också utfall från bolagets första klimatredovisning som är under framtagande.

- Vi vill ta ett samlat grepp både om hållbarhetsfrågor i stort, men också klimatfrågan i synnerhet. Därför genomför vi nu ett arbete genom att ta ett antal viktiga steg i riktning mot ett långsiktigt arbete som vi stegvis kommer vidareutveckla. Detta arbetet går hand i hand med vår mission om att bidra till en bättre, roligare och mer framgångsrik skola genom att möjliggöra digitalt lärande för alla, säger Oliver Lundgren, vd för Skolon.

Som en del i arbetet har Skolon också ansökt om medlemskap i UN Global Compact som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag, med över 16 000 deltagare från 164 länder. I december 2022 meddelade UN Global Compact att Skolon antagits som medlem i hållbarhetsnätverket. Under året som gått har en leverantörskod och uppförandekod enligt UN Global Compacts tio principer tagits fram och antagits. Medlemskapet i UN Global Compact blir ett steg i att visa att Skolon tar dessa frågor på allvar och att bolaget kommer att arbeta för att bidra till en bättre värld och omvärld.

 

Länkar och mer information:

Om UN Global Compact (på svenska)
https://globalcompact.se/

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77
 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.