Från stillasittande till rörelse för barn och unga - Generation Peps verktyg nu tillgängliga i Skolon

Nyhet | 25 Juni 2024
Samhället står inför en stor utmaning – att motverka barn och ungas stillasittande, samt de stora skillnader som finns mellan barn som växer upp under olika förutsättningar när det gäller ekonomi, matvanor och möjligheter till idrotts- och fritidsaktiviteter. För att nå ut med hälsofrämjande verktyg till svenska skolor på ett ännu bättre sätt, så finns nu Generation Peps kostnadsfria digitala verktyg tillgängliga via Skolons plattform.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 på initiativ av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, eftersom det behövdes en gemensam kraft som arbetar för barn och ungas fysiska hälsa. I Generation Peps nätverk finns idag hundratals företag och mängder av ambassadörer, samt skolor och förskolor över hela landet som aktivt arbetar med Generation Peps olika verktyg, i vilka användare även kan dela med sig av hälsofrämjande inspiration till andra.

 

Nu blir Generation Peps digitala verktyg tillgängliga i Skolons bibliotek av över 5000 digitala skolverktyg och läromedel för skolans värld.

 

- Vi lever i en tid där barn och ungas hälsa är viktigare än någonsin att prioritera och därför känns det mycket värdefullt för oss att samarbeta med Generation Pep. De ger lärare och skolledare de verktyg som behövs för att få in rörelse på mängder av olika, inspirerande sätt i skolvardagen för alla elever, oavsett behov och förkunskaper. Det rimmar helt i enlighet med vår vision om tillgängligt lärande för alla, säger Skolons vd Oliver Lundgren.

 

Generation Peps 12 verktyg, med Pep Skola och Pep Förskola i spetsen, finns tillgängliga i Skolons bibliotek redan nu, kostnadsfritt för alla användare i plattformen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande direktör

 

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.