Förbättringar

2023-06-26

Lärare kan numera se produkter och priser

Vad är nytt?
Produkter och priser visas för lärare i Skolons bibliotek.

Varför är detta bra?
Det ger lärare bättre insikt av vilka produkter som finns tillgängliga för dem och deras elever.

Vem påverkas?
Lärare

Liknande inlägg